เนื้อเพลง Prayer Changes คำอ่านไทย R. Kelly

Somebody just look back over your life and
( ซัมบอดี้ จั๊สท ลุ๊ค แบ็ค โอ๊เฝ่อร ยุร ไล๊ฟ แอนด์)
See where he brought you from
(ซี แวร์ ฮี บรอท ยู ฟรอม)
How many of you know?
(ฮาว เมนอิ อ็อฝ ยู โนว์)

Prayer changes [I heard that]
(พเรเออะ เช้งจํ [ ไอ เฮิด แดท ])
Prayer changes [I believe that]
(พเรเออะ เช้งจํ [ ไอ บีลี๊ฝ แดท ])
Prayer changes [I know that]
(พเรเออะ เช้งจํ [ ไอ โนว์ แดท ])
Prayer changes things
(พเรเออะ เช้งจํ ทริง)
Prayer changes [I heard that]
(พเรเออะ เช้งจํ [ ไอ เฮิด แดท ])
Prayer changes [I believe that]
(พเรเออะ เช้งจํ [ ไอ บีลี๊ฝ แดท ])
Prayer changes [I know that]
(พเรเออะ เช้งจํ [ ไอ โนว์ แดท ])
Prayer changes things
(พเรเออะ เช้งจํ ทริง)

Now I was in a real bad abusive relationship
(นาว ไอ วอส ซิน อะ เรียล แบ้ด อับยูซิฝ ริเลฌันฌิพ)
Knowing that, that was no way for me to live
(โนอิง แดท , แดท วอส โน เวย์ ฟอร์ มี ทู ไล้ฝ)
A young girl like me, raised up in a good family
(อะ ยัง เกิร์ล ไล๊ค มี , เร้ส อั๊พ อิน อะ กู๊ด แฟ๊มิลี่)
Way too young to endure such misery
(เวย์ ทู ยัง ทู เอ็นเดียวรํ ซัช มีสริ)
And every night I cry myself to sleep from all the pain
(แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ ไน๊ท ไอ คราย ไมเซลฟ ทู สลี๊พ ฟรอม ออล เดอะ เพน)
And the more I prayed for sunny days it seemed to rain
(แอนด์ เดอะ โม ไอ เพรย์ ฟอร์ ซันนิ เดย์ ซิท ซีม ทู เรน)
[He hit me] at any given time
([ ฮี ฮิท มี ] แอ็ท เอ๊นี่ กีฝเอ็น ไทม์)
[He hit me] no reason at all
([ ฮี ฮิท มี ] โน รี๊ซั่น แอ็ท ดอร์)
[He hit me] so so hard
([ ฮี ฮิท มี ] โซ โซ ฮาร์ด)
[He hit me] my God, sometimes I’d fall
([ ฮี ฮิท มี ] มาย ก๊อด , ซัมไทม์ อาย ฟอลล์)
Mama asked what happened to me
(มามะ อาสคฺ ว๊อท แฮ๊พเพ่น ทู มี)
And I’d take up for him
(แอนด์ อาย เท้ค อั๊พ ฟอร์ ฮิม)
She said that devil’s a liar
(ชี เซ็ด แดท เด๊ฝิ้ล ซา ไลอ้าร)
And pray get rid of him
(แอนด์ เพรย์ เก็ท ริด อ็อฝ ฮิม)
And now I’m going to school
(แอนด์ นาว แอม โกอิ้ง ทู สคูล)
Hitting those books
(ฮิทติง โฑส บุ๊ค)
I’m doing fine
(แอม ดูอิง ไฟน)
He’s out my life
(อีส เอ๊าท มาย ไล๊ฟ)
I’m not confused
(แอม น็อท คอนฟิ้วส)
Got peace of mind
(ก็อท พี๊ซ อ็อฝ ไมนด์)
Man I tell you
(แมน นาย เทลล ยู)

Prayer changes [it changes]
(พเรเออะ เช้งจํ [ อิท เช้งจํ ])
Prayer changes [oh it changes]
(พเรเออะ เช้งจํ [ โอ อิท เช้งจํ ])
Prayer changes [I’m a witness that]
(พเรเออะ เช้งจํ [ แอม มา วิทเหนส แดท ])
Prayer changes things [said I know]
(พเรเออะ เช้งจํ ทริง [ เซ็ด ดาย โนว์ ])
Prayer changes [it changes]
(พเรเออะ เช้งจํ [ อิท เช้งจํ ])
Prayer changes [it changes]
(พเรเออะ เช้งจํ [ อิท เช้งจํ ])
Prayer changes [I’m a living witness that]
(พเรเออะ เช้งจํ [ แอม มา ลีฝอิง วิทเหนส แดท ])
Prayer changes things
(พเรเออะ เช้งจํ ทริง)

I was a freshman in college and uh
(ไอ วอส ซา เฟรซแมน อิน ค๊อลลิจ แอนด์ อา)
I had just made it on the basketball team
(ไอ แฮ็ด จั๊สท เมด อิท ออน เดอะ basketball ทีม)
I had all the skills it took to make it
(ไอ แฮ็ด ออล เดอะ สกิลล ซิท ทุค ทู เม้ค อิท)
But on my grades I would get nothing but all D’s
(บั๊ท ออน มาย เกรด ซาย เวิด เก็ท นัธอิง บั๊ท ดอร์ ดีสฺ)
And the coach came to me
(แอนด์ เดอะ โค้ช เคม ทู มี)
And had a talk with me about my career
(แอนด์ แฮ็ด อะ ท๊อล์ค วิธ มี อะเบ๊าท มาย แคร์เรีย)
Said if you don’t get your grades up
(เซ็ด อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ เก็ท ยุร เกรด อั๊พ)
I’m gonna have to sit you down this year
(แอม กอนนะ แฮ็ฝ ทู ซิท ยู เดาน ดิส เยียร์)
Man as tough as I was I broke down and cried
(แมน แอส ทั๊ฟ แอส ซาย วอส ซาย บโรค เดาน แอนด์ คราย)
‘Cause everybody knows me
(ค๊อส เอวี่บอดี้ โนว์ มี)
Knows that basketball is my life
(โนว์ แดท basketball อีส มาย ไล๊ฟ)
[Algebra] I studied hard
([ อั๊ลจีบร้า ] ไอ ซทัดอิด ฮาร์ด)
[Chemistry] I gave my all
([ เคมอิซทริ ] ไอ เกฝ มาย ออล)
[Calculus] oh my God
([ แคลคิวลัซ ] โอ มาย ก๊อด)
[English] so many flaws
([ อีงกลิฌ ] โซ เมนอิ ฟลอ)
Playing ball didn’t look to good for me
(พเลนิ่ง บอล ดิ๊นอิน ลุ๊ค ทู กู๊ด ฟอร์ มี)
My future, could not see
(มาย ฟิ๊วเช่อร์ , เคิด น็อท ซี)
I had lost all my beliefs
(ไอ แฮ็ด ล็อซท ดอร์ มาย บิลีฟ)
And gave up on all my dreams
(แอนด์ เกฝ อั๊พ ออน ออล มาย ดรีม)
Then I went to church on Sunday
(เด็น นาย เว็นท ทู เชิร์ช ออน ซันดิ)
And the pastor began to preach
(แอนด์ เดอะ พาซเทอะ บิแกน ทู พรี๊ช)
It was like he was talking to me
(อิท วอส ไล๊ค ฮี วอส ทอคอิง ทู มี)
When he said I can do all things
(เว็น ฮี เซ็ด ดาย แคน ดู ออล ทริง)
In Christ that strengthens me
(อิน คไรซท แดท ซทเรงเธ็น มี)
And for me that was enough
(แอนด์ ฟอร์ มี แดท วอส อีน๊าฟ)
Now that I went from a D
(นาว แดท ไอ เว็นท ฟรอม มา ดี)
All the way to an A plus
(ออล เดอะ เวย์ ทู แอน อะ พลัส)
I tell you prayer changes things
(ไอ เทลล ยู พเรเออะ เช้งจํ ทริง)

Prayer changes
(พเรเออะ เช้งจํ)
Prayer changes [prayer]
(พเรเออะ เช้งจํ [ พเรเออะ ])
Prayer changes [it changes things]
(พเรเออะ เช้งจํ [ อิท เช้งจํ ทริง ])
Prayer changes things [oh]
(พเรเออะ เช้งจํ ทริง [ โอ ])
Prayer changes [said it changes]
(พเรเออะ เช้งจํ [ เซ็ด ดิท เช้งจํ ])
Prayer changes [things]
(พเรเออะ เช้งจํ [ ทริง ])
Prayer changes [I’m a living witness that]
(พเรเออะ เช้งจํ [ แอม มา ลีฝอิง วิทเหนส แดท ])
Prayer changes things
(พเรเออะ เช้งจํ ทริง)

Me and my wife had a few problems
(มี แอนด์ มาย ไว๊ฟ แฮ็ด อะ ฟิว โพร๊เบล่ม)
We thought that nothing could solve them
(วี ธอท แดท นัธอิง เคิด โซ๊ลฝ เด็ม)
Listening to family members and so called friends
(ลิเซินนิง ทู แฟ๊มิลี่ เม๊มเบ่อร์ แซน โซ คอลลํ เฟรน)
Man I tell you that’s just how the devil creeps in
(แมน นาย เทลล ยู แด้ท จั๊สท ฮาว เดอะ เด๊ฝิ้ล ครีพ ซิน)
We were separated at least for a month or two
(วี เวอ เซ๊พาเหรท แอ็ท ลีซท ฟอร์ รา มั้นธ ออ ทู)
She was wilding in the clubs
(ชี วอส ไวลดิง อิน เดอะ คลับ)
And I was out there doing wrong too
(แอนด์ ดาย วอส เอ๊าท แดร์ ดูอิง รอง ทู)
And we would walk around the house
(แอนด์ วี เวิด ว๊อล์ค อะราวนฺดฺ เดอะ เฮ้าส)
Putting each other down
(พูทดิง อีช อ๊อเธ่อร์ เดาน)
I mean right in front of the kids
(ไอ มีน ไร๊ท อิน ฟร๊อนท อ็อฝ เดอะ คิด)
We would curse each other out
(วี เวิด เคอร์ส อีช อ๊อเธ่อร์ เอ๊าท)
Then I was in a bad accident
(เด็น นาย วอส ซิน อะ แบ้ด แอ๊คซิเด็นท)
And almost lost my life
(แอนด์ อ๊อลโมสท ล็อซท มาย ไล๊ฟ)
And guess who was there for me
(แอนด์ เกสส ฮู วอส แดร์ ฟอร์ มี)
My wife
(มาย ไว๊ฟ)
Now ain’t it funny how He makes a way
(นาว เอน ดิธ ฟันนิ ฮาว ฮี เม้ค ซา เวย์)
When we said there was no way
(เว็น วี เซ็ด แดร์ วอส โน เวย์)
I’m out the hospital and back at home
(แอม เอ๊าท เดอะ ฮ๊อสพิท่อล แอนด์ แบ็ค แกท โฮม)
Planning another wedding day, I tell you
(แพลนนิง อะน๊าเทร่อร์ เว๊ดดิ้ง เดย์ , ไอ เทลล ยู)

Prayer changes [it changes]
(พเรเออะ เช้งจํ [ อิท เช้งจํ ])
Prayer changes [prayer changes]
(พเรเออะ เช้งจํ [ พเรเออะ เช้งจํ ])
Prayer changes [prayer changes]
(พเรเออะ เช้งจํ [ พเรเออะ เช้งจํ ])
Prayer changes things [things, I’m a witness that]
(พเรเออะ เช้งจํ ทริง [ ทริง , แอม มา วิทเหนส แดท ])
Prayer changes [change]
(พเรเออะ เช้งจํ [ เช้งจํ ])
Prayer changes [prayer changes]
(พเรเออะ เช้งจํ [ พเรเออะ เช้งจํ ])
Prayer changes [prayer changes]
(พเรเออะ เช้งจํ [ พเรเออะ เช้งจํ ])
Prayer changes things
(พเรเออะ เช้งจํ ทริง)

Now all of these things were happening in one family
(นาว ออล อ็อฝ ฑิส ทริง เวอ แฮพเพะนิง อิน วัน แฟ๊มิลี่)
But that’s okay, cause there’s nothing God can’t achieve
(บั๊ท แด้ท โอเค , ค๊อส แดร์ นัธอิง ก๊อด แค็นท อะชี้ฝ)
I don’t care what the problem in your life may be
(ไอ ด้อนท์ แคร์ ว๊อท เดอะ โพร๊เบล่ม อิน ยุร ไล๊ฟ เมย์ บี)
Cause who the Son sets free, is free indeed
(ค๊อส ฮู เดอะ ซัน เซ็ท ฟรี , อีส ฟรี อินดี๊ด)
And if you didn’t know, now you should know
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ดิ๊นอิน โนว์ , นาว ยู เชิด โนว์)
All you have to do is take this family life for example
(ออล ยู แฮ็ฝ ทู ดู อีส เท้ค ดิส แฟ๊มิลี่ ไล๊ฟ ฟอร์ เอ็กแซ๊มเพิ่ล)
Now Mom and Dad are married again
(นาว มัม แอนด์ แด๊ด อาร์ แมริด อะเกน)
Four kids now, cause they just had twins
(โฟ คิด นาว , ค๊อส เด จั๊สท แฮ็ด ทวิน)
Little sister all grown up now
(ลิ๊ทเทิ่ล ซิ๊สเท่อร์ ออล กโรน อั๊พ นาว)
She’s a lawyer, married with one child now
(ชี ซา ล๊อเย่อร์ , แมริด วิธ วัน ชายลํดํ นาว)
Two years, big brother’s out of college
(ทู เยียร์ , บิ๊ก บร๊าเท่อรํ เอ๊าท อ็อฝ ค๊อลลิจ)
And man he’s got his hands full
(แอนด์ แมน อีส ก็อท ฮิส แฮนด์ ฟูล)
Blessed with skills, blessed with knowledge
(เบล๊ส วิธ สกิลล , เบล๊ส วิธ นอลเอ็จ)
Now he’s playing for the Chicago Bulls
(นาว อีส พเลนิ่ง ฟอร์ เดอะ ชิคาโก บูลล)

Prayer changes [I’m a witness yeah]
(พเรเออะ เช้งจํ [ แอม มา วิทเหนส เย่ ])
Prayer changes [prayer changes]
(พเรเออะ เช้งจํ [ พเรเออะ เช้งจํ ])
Prayer changes [prayer changes]
(พเรเออะ เช้งจํ [ พเรเออะ เช้งจํ ])
Prayer changes things [woah when it looks like]
(พเรเออะ เช้งจํ ทริง [ ว้าว เว็น หนิด ลุ๊ค ไล๊ค ])
Prayer changes [you can’t go on]
(พเรเออะ เช้งจํ [ ยู แค็นท โก ออน ])
Prayer changes [I know that prayer]
(พเรเออะ เช้งจํ [ ไอ โนว์ แดท พเรเออะ ])
Prayer changes [changes things]
(พเรเออะ เช้งจํ [ เช้งจํ ทริง ])
Prayer changes things
(พเรเออะ เช้งจํ ทริง)
Prayer changes [in the middle of the storm]
(พเรเออะ เช้งจํ [ อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ สทอร์ม ])
Prayer changes [prayer will calm]
(พเรเออะ เช้งจํ [ พเรเออะ วิล คาลํม ])
Prayer changes [cause it changes things]
(พเรเออะ เช้งจํ [ ค๊อส อิท เช้งจํ ทริง ])
Prayer changes things [yeah]
(พเรเออะ เช้งจํ ทริง [ เย่ ])
Prayer changes [prayer changes]
(พเรเออะ เช้งจํ [ พเรเออะ เช้งจํ ])
Prayer changes [prayer changes]
(พเรเออะ เช้งจํ [ พเรเออะ เช้งจํ ])
Prayer changes [prayer changes things]
(พเรเออะ เช้งจํ [ พเรเออะ เช้งจํ ทริง ])
Prayer changes things [woah]
(พเรเออะ เช้งจํ ทริง [ ว้าว ])
Prayer changes [even if you’re doing wrong]
(พเรเออะ เช้งจํ [ อี๊เฝ่น อิ๊ฟ ยัวร์ ดูอิง รอง ])
Prayer changes [even if your money’s gone]
(พเรเออะ เช้งจํ [ อี๊เฝ่น อิ๊ฟ ยุร มั๊นนี่ กอน ])
Prayer changes [if you’re put out your home]
(พเรเออะ เช้งจํ [ อิ๊ฟ ยัวร์ พุท เอ๊าท ยุร โฮม ])
Prayer changes things [yeah come on]
(พเรเออะ เช้งจํ ทริง [ เย่ คัมมอน ])
Prayer changes [if you can’t find a friend]
(พเรเออะ เช้งจํ [ อิ๊ฟ ยู แค็นท ไฟนด์ อะ เฟรน ])
Prayer changes [at your journey’s end]
(พเรเออะ เช้งจํ [ แอ็ท ยุร เจอนิ เอ็นด ])
Prayer changes [feel you just can’t win]
(พเรเออะ เช้งจํ [ ฟีล ยู จั๊สท แค็นท วิน ])
Prayer changes things [woah woah]
(พเรเออะ เช้งจํ ทริง [ ว้าว ว้าว ])
Prayer changes [you’re really going through]
(พเรเออะ เช้งจํ [ ยัวร์ ริแอ็ลลิ โกอิ้ง ทรู ])
Prayer changes [and trouble’s chasing you]
(พเรเออะ เช้งจํ [ แอนด์ ทรั๊บเบิ้ล เชซิง ยู ])
Prayer changes [Heaven’s got a hold on you]
(พเรเออะ เช้งจํ [ เฮ๊ฝเฝ่น ก็อท ดา โฮลด์ ออน ยู ])
Prayer changes things [yeah]
(พเรเออะ เช้งจํ ทริง [ เย่ ])
Prayer changes [when it seems you can’t go on]
(พเรเออะ เช้งจํ [ เว็น หนิด ซีม ยู แค็นท โก ออน ])
Prayer changes [and all your strength is gone]
(พเรเออะ เช้งจํ [ แอนด์ ออล ยุร ซทเร็งธ อีส กอน ])
Prayer changes [hold on it won’t be long]
(พเรเออะ เช้งจํ [ โฮลด์ ออน หนิด ว็อนท บี ลอง ])
Prayer changes things [I know prayer is gonna change]
(พเรเออะ เช้งจํ ทริง [ ไอ โนว์ พเรเออะ อีส กอนนะ เช้งจํ ])
Prayer changes [drinking or doing drugs]
(พเรเออะ เช้งจํ [ ดริงคิง ออ ดูอิง ดรัก ])
Prayer changes [even if you’re running the streets]
(พเรเออะ เช้งจํ [ อี๊เฝ่น อิ๊ฟ ยัวร์ รันนิง เดอะ สทรีท ])
Prayer changes [even in the music field]
(พเรเออะ เช้งจํ [ อี๊เฝ่น อิน เดอะ มิ๊วสิค ฟีลด ])
Prayer changes things [rock, pop or R&B]
(พเรเออะ เช้งจํ ทริง [ ร๊อค , พ็อพ ออ อาร์ &บี ])
Prayer changes [prayer will change]
(พเรเออะ เช้งจํ [ พเรเออะ วิล เช้งจํ ])
Prayer changes [prayer will change]
(พเรเออะ เช้งจํ [ พเรเออะ วิล เช้งจํ ])
Prayer changes [prayer will change]
(พเรเออะ เช้งจํ [ พเรเออะ วิล เช้งจํ ])
Prayer changes things….
(พเรเออะ เช้งจํ ทริง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Prayer Changes คำอ่านไทย R. Kelly

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น