เนื้อเพลง Had It with You คำอ่านไทย The Rolling Stones

[Jagger/Richards/Wood]
( [ แจกเกอ /ริชราท /วู๊ด ])

And I love you dirty f*cker.
(แอนด์ ดาย ลัฝ ยู เดอทิ เอฟ *cker)
Sister and brother,
(ซิ๊สเท่อร์ แอนด์ บร๊าเท่อรํ ,)
moanin’ in the moonlight.
(โมวนิน อิน เดอะ มูนไลท์)
Singin’ for your supper.
(ซิงอิน ฟอร์ ยุร ซัพเพอะ)
‘Cos I had it, I had it, I had it, I had it with you.
(คอซ ซาย แฮ็ด ดิท , ไอ แฮ็ด ดิท , ไอ แฮ็ด ดิท , ไอ แฮ็ด ดิท วิธ ยู)
And i had it, I had it, I had it, I had it with you.
(แอนด์ ดาย แฮ็ด ดิท , ไอ แฮ็ด ดิท , ไอ แฮ็ด ดิท , ไอ แฮ็ด ดิท วิธ ยู)
Always try to taunt me.
(ออลเว ธราย ทู ทอน มี)
Always seem to haunt me.
(ออลเว ซีม ทู ฮอนท์ มี)
Serving out injunctions, shouting out instructions.
(เซิฝวิง เอ๊าท อินจังฌัน , ชาวดิง เอ๊าท อินซทรัคฌัน)
And I had it, I had it, I had it, I had it with you.
(แอนด์ ดาย แฮ็ด ดิท , ไอ แฮ็ด ดิท , ไอ แฮ็ด ดิท , ไอ แฮ็ด ดิท วิธ ยู)
And I had it, I had it, I had it, I had it with through.
(แอนด์ ดาย แฮ็ด ดิท , ไอ แฮ็ด ดิท , ไอ แฮ็ด ดิท , ไอ แฮ็ด ดิท วิธ ทรู)
I had it, I had it, I had it, I had it with you.
(ไอ แฮ็ด ดิท , ไอ แฮ็ด ดิท , ไอ แฮ็ด ดิท , ไอ แฮ็ด ดิท วิธ ยู)
And I love you with a passion.
(แอนด์ ดาย ลัฝ ยู วิธ อะ แพ๊ชชั่น)
In and out of fashion,
(อิน แอนด์ เอ๊าท อ็อฝ แฟ๊ชั่น ,)
always up behind you,
(ออลเว อั๊พ บีฮายน์ ยู ,)
others tried to blind you.
(อ๊อเธ่อร์ ทไร ทู ไบลนฺดฺ ยู)
And I had it, I had it, I had it, I had it with you.
(แอนด์ ดาย แฮ็ด ดิท , ไอ แฮ็ด ดิท , ไอ แฮ็ด ดิท , ไอ แฮ็ด ดิท วิธ ยู)
And I had it, I had it, I had it, I had it with you.
(แอนด์ ดาย แฮ็ด ดิท , ไอ แฮ็ด ดิท , ไอ แฮ็ด ดิท , ไอ แฮ็ด ดิท วิธ ยู)
I had it, I had it, I had it, I had it with you, oh, oh.
(ไอ แฮ็ด ดิท , ไอ แฮ็ด ดิท , ไอ แฮ็ด ดิท , ไอ แฮ็ด ดิท วิธ ยู , โอ , โอ)

And it’s such a sad thing to watch a love go down.
(แอนด์ อิทซ ซัช อะ แซ้ด ทริง ทู ว๊อทช อะ ลัฝ โก เดาน)
I’ve had you up to here, babe,
(แอฝ แฮ็ด ยู อั๊พ ทู เฮียร , เบ้บ ,)
I’ve got to say good bye,
(แอฝ ก็อท ทู เซย์ กู๊ด ไบ ,)
’cause I had it, had it, had it, had it with you.
(ค๊อส ไอ แฮ็ด ดิท , แฮ็ด ดิท , แฮ็ด ดิท , แฮ็ด ดิท วิธ ยู)
And I had it, I had it, I had it, I had it with you.
(แอนด์ ดาย แฮ็ด ดิท , ไอ แฮ็ด ดิท , ไอ แฮ็ด ดิท , ไอ แฮ็ด ดิท วิธ ยู)
Yeah, you know me in the lean years.
(เย่ , ยู โนว์ มี อิน เดอะ ลีน เยียร์)
Loved you in the fat ones.
(ลัฝ ยู อิน เดอะ แฟท วัน)
You’re a mean mistreater.
(ยัวร์ อะ มีน mistreater)
You’re a dirty, dirty rat scum!
(ยัวร์ อะ เดอทิ , เดอทิ แร๊ท ซคัม !)
Ya I had it, I had it, I had it, I had it with through.
(ยา ไอ แฮ็ด ดิท , ไอ แฮ็ด ดิท , ไอ แฮ็ด ดิท , ไอ แฮ็ด ดิท วิธ ทรู)
And I had it, I had it, I had it, I had it with you.
(แอนด์ ดาย แฮ็ด ดิท , ไอ แฮ็ด ดิท , ไอ แฮ็ด ดิท , ไอ แฮ็ด ดิท วิธ ยู)
Ooh I had it, had it, had it, had it with you.
(อู้ ไอ แฮ็ด ดิท , แฮ็ด ดิท , แฮ็ด ดิท , แฮ็ด ดิท วิธ ยู)
Had it with you.
(แฮ็ด ดิท วิธ ยู)
Had it with you.
(แฮ็ด ดิท วิธ ยู)
Had it with you.
(แฮ็ด ดิท วิธ ยู)

Had it with you.
(แฮ็ด ดิท วิธ ยู)
Had it with you.
(แฮ็ด ดิท วิธ ยู)
Had it with you.
(แฮ็ด ดิท วิธ ยู)
Huuh!
(Huuh !)
Had it with you.
(แฮ็ด ดิท วิธ ยู)
Had it with you.
(แฮ็ด ดิท วิธ ยู)

Yuh!
(ยู้ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Had It with You คำอ่านไทย The Rolling Stones

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น