เนื้อเพลง Sound Effects and Overdramatics คำอ่านไทย The Used

When the shirt came off, it was all in time
( เว็น เดอะ เชิ๊ร์ท เคม ออฟฟ , อิท วอส ซอร์ อิน ไทม์)
When a m-m-m-minute turned into a mile
(เว็น อะ เอ็ม เอ็ม เอ็ม มิ๊หนิท เทิร์น อิ๊นทู อะ ไมล)
And then I broke that grin, and I cut it out
(แอนด์ เด็น นาย บโรค แดท กริน , แอนด์ ดาย คัท ดิธ เอ๊าท)
And you got all turned on by the taste of your sin
(แอนด์ ยู ก็อท ดอร์ เทิร์น ออน บาย เดอะ เท๊ซท อ็อฝ ยุร ซิน)
When I mention blue, all you thought was color
(เว็น นาย เม๊นชั่น บลู , ออล ยู ธอท วอส คัลเออะ)
When you mention drugs, all I thought was sober
(เว็น ยู เม๊นชั่น ดรัก , ออล ไอ ธอท วอส โซเบอะ)
When your pants came off and I turned you over
(เว็น ยุร แพ็นท เคม ออฟฟ แอนด์ ดาย เทิร์น ยู โอ๊เฝ่อร)
When you mention blue
(เว็น ยู เม๊นชั่น บลู)

Kill! Smile! Cut it out for me this time!
(คิลล์ ! สไมล์ ! คัท ดิธ เอ๊าท ฟอร์ มี ดิส ไทม์ !)
Smile, haven’t seen him smile in a while
(สไมล์ , แฮฟเวน ซีน ฮิม สไมล์ อิน อะ ไวล์)

Keep the mask aligned
(คี๊พ เดอะ แมสค อะไลน)
Get it up in time
(เก็ท ดิธ อั๊พ อิน ไทม์)
There’s a space between valleys
(แดร์ ซา สเพ๊ซ บีทะวีน แฝ๊เล่ย์)
and try and catch a vibe
(แอนด์ ธราย แอนด์ แค็ทช อะ วายพฺ)
Make a circle square, a rectangle curve
(เม้ค เก เซ๊อร์เคิ้ล สแควร์ , อะ เร๊คแทงเกิ้ล เคอร์ฟ)
Use a smile as a noun and I think like a verb
(ยู๊ส อะ สไมล์ แอส ซา เนาน แอนด์ ดาย ทริ๊งค ไล๊ค เก เฝิบ)
Run quick switch sides
(รัน ควิค สวิทช์ ไซด์)
Spill the filled up canister
(สพิลล เดอะ ฟิลล อั๊พ แคนอิซเทอะ)
And the room is shaking
(แอนด์ เดอะ รูม อีส เชคกิ้ง)
Now you’re changing places,
(นาว ยัวร์ เช้งจิ้นส เพลส ,)
and I switched my pace,
(แอนด์ ดาย สวิทช์ มาย เพซ ,)
and my breathing races when you mention blue
(แอนด์ มาย บรีสดิง เร้ซ เว็น ยู เม๊นชั่น บลู)

Kill! Smile! Cut it out for me this time!
(คิลล์ ! สไมล์ ! คัท ดิธ เอ๊าท ฟอร์ มี ดิส ไทม์ !)
Smile, haven’t seen him smile in a while
(สไมล์ , แฮฟเวน ซีน ฮิม สไมล์ อิน อะ ไวล์)
Kill! Smile! Cut it out for me this time! [This is not [x6]]
(คิลล์ ! สไมล์ ! คัท ดิธ เอ๊าท ฟอร์ มี ดิส ไทม์ ! [ ดิส ซิส น็อท [ x6 ] ])
Smile, haven’t seen him smile in a while
(สไมล์ , แฮฟเวน ซีน ฮิม สไมล์ อิน อะ ไวล์)
Kill, smile, cut out for me cut it cut it out
(คิลล์ , สไมล์ , คัท เอ๊าท ฟอร์ มี คัท ดิธ คัท ดิธ เอ๊าท)
Smile, cut cut it out for me cut it cut it out
(สไมล์ , คัท คัท ดิธ เอ๊าท ฟอร์ มี คัท ดิธ คัท ดิธ เอ๊าท)
We cut it out!
(วี คัท ดิธ เอ๊าท !)
Kill! Smile! Cut it out for me this time!
(คิลล์ ! สไมล์ ! คัท ดิธ เอ๊าท ฟอร์ มี ดิส ไทม์ !)
Smile, haven’t seen him smile in a while
(สไมล์ , แฮฟเวน ซีน ฮิม สไมล์ อิน อะ ไวล์)
Kill! Smile! Cut it out for me this time! [This is not [x6]]
(คิลล์ ! สไมล์ ! คัท ดิธ เอ๊าท ฟอร์ มี ดิส ไทม์ ! [ ดิส ซิส น็อท [ x6 ] ])
Smile, haven’t seen him smile in a while
(สไมล์ , แฮฟเวน ซีน ฮิม สไมล์ อิน อะ ไวล์)

Get down and stay awake
(เก็ท เดาน แอนด์ สเทย์ อะเว้ค)
Smile
(สไมล์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sound Effects and Overdramatics คำอ่านไทย The Used

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น