เนื้อเพลง Upside Down คำอ่านไทย Tori Amos

God I love to turn my little blue world upside down
( ก๊อด ดาย ลัฝ ทู เทิร์น มาย ลิ๊ทเทิ่ล บลู เวิลด อัพไซต์ เดาน)
God I love to turn my little blue world upside down
(ก๊อด ดาย ลัฝ ทู เทิร์น มาย ลิ๊ทเทิ่ล บลู เวิลด อัพไซต์ เดาน)
Inside my head the noise
(อิ๊นไซด์ มาย เฮด เดอะ น๊อยส)
Chatter, chatter, chatter, chatter, chatter
(แชทเทอะ , แชทเทอะ , แชทเทอะ , แชทเทอะ , แชทเทอะ)
You see I’m afraid I’ll always be
(ยู ซี แอม อะเฟรด อิลล ออลเว บี)
Still coming out of my mother upside down
(สทิลล คัมอิง เอ๊าท อ็อฝ มาย ม๊าเธ่อร์ อัพไซต์ เดาน)

Don’t you love to turn this little blue girl upside down?
(ด้อนท์ ยู ลัฝ ทู เทิร์น ดิส ลิ๊ทเทิ่ล บลู เกิร์ล อัพไซต์ เดาน)
Oh I know you love to turn this little blue girl baby upside down
(โอ ไอ โนว์ ยู ลัฝ ทู เทิร์น ดิส ลิ๊ทเทิ่ล บลู เกิร์ล เบ๊บี้ อัพไซต์ เดาน)
But my heart it says
(บั๊ท มาย ฮาร์ท ดิธ เซย์)
You been shatter, shatter, shatter, shatter, shattered
(ยู บีน แฌทเทอะ , แฌทเทอะ , แฌทเทอะ , แฌทเทอะ , แฌทเทอะ)
And I know you’re still a boy
(แอนด์ ดาย โนว์ ยัวร์ สทิลล อะ บอย)
Still coming out of your mother
(สทิลล คัมอิง เอ๊าท อ็อฝ ยุร ม๊าเธ่อร์)

But when you gonna stand on your own?
(บั๊ท เว็น ยู กอนนะ สแทนด์ ออน ยุร โอว์น)
I say the world is sick
(ไอ เซย์ เดอะ เวิลด อีส ซิ๊ค)
You say ” Tell me what that makes us darlin’ ”
(ยู เซย์ ” เทลล มี ว๊อท แดท เม้ค อัซ ดาร์ลิน “)
You see, you always find my faults
(ยู ซี , ยู ออลเว ไฟนด์ มาย ฟอลท)
Faster than you find your own
(ฟาสเทอะ แฑ็น ยู ไฟนด์ ยุร โอว์น)
You say the world is getting rid of her demons
(ยู เซย์ เดอะ เวิลด อีส เกดดดิ้ง ริด อ็อฝ เฮอ ดีมัน)
I say ” Baby what have you been smoking? ”
(ไอ เซย์ ” เบ๊บี้ ว๊อท แฮ็ฝ ยู บีน สโมคกิ้ง “)

Well I dreamed, I dreamed…
(เวลล ไอ ดรีม , ไอ ดรีม)
I dreamed I loved a black boy
(ไอ ดรีม ดาย ลัฝ อะ แบล๊ค บอย)
My daddy would scream
(มาย แดดดิ เวิด สครีม)
Oh yeah
(โอ เย่)

Don’t you love to turn this little blue girl upside down?
(ด้อนท์ ยู ลัฝ ทู เทิร์น ดิส ลิ๊ทเทิ่ล บลู เกิร์ล อัพไซต์ เดาน)
Any kind of touch I think is better than none even upside down
(เอ๊นี่ ไคนด์ อ็อฝ ทั๊ช ไอ ทริ๊งค อีส เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น นัน อี๊เฝ่น อัพไซต์ เดาน)
But you see I’m tangled up
(บั๊ท ยู ซี แอม แทงเกิล อั๊พ)
Got a kitten, kitten, kitten, kitten in my hair
(ก็อท ดา คิดเดน , คิดเดน , คิดเดน , คิดเดน อิน มาย แฮร์)
Cincinnati, I like the word
(Cincinnati , ไอ ไล๊ค เดอะ เวิร์ด)
It’s the only thing we can seem to turn upside down
(อิทซ ดิ โอ๊นลี่ ทริง วี แคน ซีม ทู เทิร์น อัพไซต์ เดาน)

Well I found [found] the secret [secret] to life
(เวลล ไอ เฟานด [ เฟานด ] เดอะ ซี๊เขร็ท [ ซี๊เขร็ท ] ทู ไล๊ฟ)
I found [found] the secret to life [secret of life]
(ไอ เฟานด [ เฟานด ] เดอะ ซี๊เขร็ท ทู ไล๊ฟ [ ซี๊เขร็ท อ็อฝ ไล๊ฟ ])
I’m okay when everything is not okay
(แอม โอเค เว็น เอ๊วี่ติง อีส น็อท โอเค)
I said I found [found] the secret [secret] to life
(ไอ เซ็ด ดาย เฟานด [ เฟานด ] เดอะ ซี๊เขร็ท [ ซี๊เขร็ท ] ทู ไล๊ฟ)
I found [found] the secret to life [secret of life]
(ไอ เฟานด [ เฟานด ] เดอะ ซี๊เขร็ท ทู ไล๊ฟ [ ซี๊เขร็ท อ็อฝ ไล๊ฟ ])
I’m okay when everything is not okay
(แอม โอเค เว็น เอ๊วี่ติง อีส น็อท โอเค)
Is not okay
(อีส น็อท โอเค)

Oh, we turn and we turn our little blue world upside down
(โอ , วี เทิร์น แอนด์ วี เทิร์น เอ๊า ลิ๊ทเทิ่ล บลู เวิลด อัพไซต์ เดาน)
I said, don’t we love to turn our little blue world baby upside down?
(ไอ เซ็ด , ด้อนท์ วี ลัฝ ทู เทิร์น เอ๊า ลิ๊ทเทิ่ล บลู เวิลด เบ๊บี้ อัพไซต์ เดาน)
Inside my head a voice
(อิ๊นไซด์ มาย เฮด อะ ว๊อยซ์)
Chatter, chatter, chatter, chatter, chatter
(แชทเทอะ , แชทเทอะ , แชทเทอะ , แชทเทอะ , แชทเทอะ)
And it says ” Girl you’re all the same
(แอนด์ ดิท เซย์ ” เกิร์ล ยัวร์ ออล เดอะ เซม)
Still coming out of your mothers
(สทิลล คัมอิง เอ๊าท อ็อฝ ยุร ม๊าเธ่อร์)
Still coming out of your mothers upside down ”
(สทิลล คัมอิง เอ๊าท อ็อฝ ยุร ม๊าเธ่อร์ อัพไซต์ เดาน “)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Upside Down คำอ่านไทย Tori Amos

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น