เนื้อเพลง Tell Her Tonight คำอ่านไทย Franz Ferdinand

I only watched her walkbut she saw it
( ไอ โอ๊นลี่ ว๊อทช เฮอ walkbut ชี ซอว์ อิท)
I only heard her talkbut she saw it
(ไอ โอ๊นลี่ เฮิด เฮอ talkbut ชี ซอว์ อิท)
I only touched her lips but she saw it
(ไอ โอ๊นลี่ ทั๊ช เฮอ ลิพ บั๊ท ชี ซอว์ อิท)
I only kissed her lipsbut she saw it
(ไอ โอ๊นลี่ คิสส เฮอ lipsbut ชี ซอว์ อิท)
Gonna have to tell her tonight [x4]
(กอนนะ แฮ็ฝ ทู เทลล เฮอ ทูไน๊ท [ x4 ])
She only flicked her eyesbut I saw it
(ชี โอ๊นลี่ ฟลิค เฮอ eyesbut ไอ ซอว์ อิท)
She only swung her hairbut I saw it
(ชี โอ๊นลี่ ซวัง เฮอ hairbut ไอ ซอว์ อิท)
She only licked her lipsbut I saw it
(ชี โอ๊นลี่ ลิค เฮอ lipsbut ไอ ซอว์ อิท)
She only shook her hipsbut I saw it
(ชี โอ๊นลี่ ฌุค เฮอ hipsbut ไอ ซอว์ อิท)
Gonna have to tell her tonight [x4]
(กอนนะ แฮ็ฝ ทู เทลล เฮอ ทูไน๊ท [ x4 ])

HeyI’ll have to tell heryou tell her tonightyeah
(HeyIll แฮ็ฝ ทู เทลล heryou เทลล เฮอ tonightyeah)
I’ll have to tell hertell her tonightyeah
(อิลล แฮ็ฝ ทู เทลล hertell เฮอ tonightyeah)
I’ll have to tell herto tell her tonightyeah
(อิลล แฮ็ฝ ทู เทลล herto เทลล เฮอ tonightyeah)
I’ll have to tell herto tell her tonight
(อิลล แฮ็ฝ ทู เทลล herto เทลล เฮอ ทูไน๊ท)

I only held her handbut she saw it
(ไอ โอ๊นลี่ เฮ็ลด เฮอ handbut ชี ซอว์ อิท)
I only watched her walkbut she saw it
(ไอ โอ๊นลี่ ว๊อทช เฮอ walkbut ชี ซอว์ อิท)
I only touched her neck but she saw it
(ไอ โอ๊นลี่ ทั๊ช เฮอ เน็ค บั๊ท ชี ซอว์ อิท)
I only kissed her lipsbut she saw it
(ไอ โอ๊นลี่ คิสส เฮอ lipsbut ชี ซอว์ อิท)
Gonna have to tell her tonight [x4]
(กอนนะ แฮ็ฝ ทู เทลล เฮอ ทูไน๊ท [ x4 ])

HeyI’ll have to tell heryou tell her tonightyeah
(HeyIll แฮ็ฝ ทู เทลล heryou เทลล เฮอ tonightyeah)
HeyI’ll have to tell heryou tell her tonightyeah
(HeyIll แฮ็ฝ ทู เทลล heryou เทลล เฮอ tonightyeah)
You have to tell heryou tell her tonightoh yeah!
(ยู แฮ็ฝ ทู เทลล heryou เทลล เฮอ tonightoh เย่ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Tell Her Tonight คำอ่านไทย Franz Ferdinand

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น