เนื้อเพลง I Know Where It’s At คำอ่านไทย All Saints

I know where it’s at
( ไอ โนว์ แวร์ อิทซ แอ็ท)
I know where it’s at [I know where it’s at]
(ไอ โนว์ แวร์ อิทซ แอ็ท [ ไอ โนว์ แวร์ อิทซ แอ็ท ])
I know where it’s at [I know where it’s at]
(ไอ โนว์ แวร์ อิทซ แอ็ท [ ไอ โนว์ แวร์ อิทซ แอ็ท ])
I know
(ไอ โนว์)
I know
(ไอ โนว์)
I know [where it’s at]
(ไอ โนว์ [ แวร์ อิทซ แอ็ท ])

If you wanna have a good time
(อิ๊ฟ ยู วอนนา แฮ็ฝ อะ กู๊ด ไทม์)
[I know where it’s at]
([ ไอ โนว์ แวร์ อิทซ แอ็ท ])
If you know you got something on your mind
(อิ๊ฟ ยู โนว์ ยู ก็อท ซัมติง ออน ยุร ไมนด์)
[I know where it’s at]
([ ไอ โนว์ แวร์ อิทซ แอ็ท ])
If you know that you wanna get on down
(อิ๊ฟ ยู โนว์ แดท ยู วอนนา เก็ท ออน เดาน)
[I know where it’s at]
([ ไอ โนว์ แวร์ อิทซ แอ็ท ])
Don’t think that
(ด้อนท์ ทริ๊งค แดท)
Don’t be shy just come around
(ด้อนท์ บี ชาย จั๊สท คัม อะราวนฺดฺ)

I’ve been watching you and I know you like to party baby
(แอฝ บีน วัทชิง ยู แอนด์ ดาย โนว์ ยู ไล๊ค ทู พ๊าร์ที่ เบ๊บี้)
And you know that that sounds a really good to me yeeah
(แอนด์ ยู โนว์ แดท แด้ท ซาวน์ด ซา ริแอ็ลลิ กู๊ด ทู มี เย้)
Everybody wants to hang out at my party baby
(เอวี่บอดี้ ว้อนท ทู แฮง เอ๊าท แอ็ท มาย พ๊าร์ที่ เบ๊บี้)
Don’t you know that this is the only place to be
(ด้อนท์ ยู โนว์ แดท ดิส ซิส ดิ โอ๊นลี่ เพลส ทู บี)
[Don’t you wanna come and see it]
([ ด้อนท์ ยู วอนนา คัม แอนด์ ซี อิท ])
If you know that you wanna get on down
(อิ๊ฟ ยู โนว์ แดท ยู วอนนา เก็ท ออน เดาน)
[Bop Bop]
([ บอป บอป ])
No need to worry cuz All Saints will be around
(โน นี๊ด ทู ว๊อร์รี่ คัซ ออล เซ๊นท วิล บี อะราวนฺดฺ)
[Bop Bop]
([ บอป บอป ])
So if your feeling kinda low ‘o’ baby don’t
(โซ อิ๊ฟ ยุร ฟีลอิง กินดา โลว โอ เบ๊บี้ ด้อนท์)
[Bop Bop]
([ บอป บอป ])
Cuz I’ll be here right by your side ready to flow
(คัซ อิลล บี เฮียร ไร๊ท บาย ยุร ไซด์ เร๊ดี้ ทู โฟลว์)
[Ready to flow]
([ เร๊ดี้ ทู โฟลว์ ])

[I know where it’s at]
([ ไอ โนว์ แวร์ อิทซ แอ็ท ])
If you wanna have a good time
(อิ๊ฟ ยู วอนนา แฮ็ฝ อะ กู๊ด ไทม์)
[I know where it’s at]
([ ไอ โนว์ แวร์ อิทซ แอ็ท ])
If you know you’ve got something on your mind
(อิ๊ฟ ยู โนว์ ยู๊ฟ ก็อท ซัมติง ออน ยุร ไมนด์)
[I know where it’s at]
([ ไอ โนว์ แวร์ อิทซ แอ็ท ])
If you know that you wanna get on down
(อิ๊ฟ ยู โนว์ แดท ยู วอนนา เก็ท ออน เดาน)
[I know where it’s at]
([ ไอ โนว์ แวร์ อิทซ แอ็ท ])
Don’t think that
(ด้อนท์ ทริ๊งค แดท)
Don’t be shy just come round
(ด้อนท์ บี ชาย จั๊สท คัม ราวนด)
[i know where it’s at]
([ ไอ โนว์ แวร์ อิทซ แอ็ท ])

Move around and get on down do what you wanna baby
(มู๊ฝ อะราวนฺดฺ แอนด์ เก็ท ออน เดาน ดู ว๊อท ยู วอนนา เบ๊บี้)
you gotta be good you gotta be good
(ยู กอททะ บี กู๊ด ยู กอททะ บี กู๊ด)
and ready to go [ohh]
(แอนด์ เร๊ดี้ ทู โก [ โอ้ ])
I know you’ve bin waiting for my party
(ไอ โนว์ ยู๊ฟ บิน เวททิง ฟอร์ มาย พ๊าร์ที่)
All your lifetime baby
(ออล ยุร ไลฟ์ไทม์ เบ๊บี้)
Everybody in the whole world wants to know
(เอวี่บอดี้ อิน เดอะ โฮล เวิลด ว้อนท ทู โนว์)
[Everybody wants to know]
([ เอวี่บอดี้ ว้อนท ทู โนว์ ])
And to see that there’s no-one on the stray
(แอนด์ ทู ซี แดท แดร์ โน วัน ออน เดอะ ซทเร)
Cuz everyone knows that’s where they’ve got to be
(คัซ เอ๊วี่วัน โนว์ แด้ท แวร์ เดวฟ ก็อท ทู บี)

[I know where it’s at]
([ ไอ โนว์ แวร์ อิทซ แอ็ท ])
If you wanna have a good time
(อิ๊ฟ ยู วอนนา แฮ็ฝ อะ กู๊ด ไทม์)
[I know where it’s at]
([ ไอ โนว์ แวร์ อิทซ แอ็ท ])
If you know you’ve got something on your mind
(อิ๊ฟ ยู โนว์ ยู๊ฟ ก็อท ซัมติง ออน ยุร ไมนด์)
[I know where it’s at]
([ ไอ โนว์ แวร์ อิทซ แอ็ท ])
If you know that you wanna get on down
(อิ๊ฟ ยู โนว์ แดท ยู วอนนา เก็ท ออน เดาน)
[I know where it’s at]
([ ไอ โนว์ แวร์ อิทซ แอ็ท ])
Don’t think that Don’t be shy just come round
(ด้อนท์ ทริ๊งค แดท ด้อนท์ บี ชาย จั๊สท คัม ราวนด)
[i know where it’s at]
([ ไอ โนว์ แวร์ อิทซ แอ็ท ])

Three four so on so is half
(ทรี โฟ โซ ออน โซ อีส ฮาล์ฟ)
We know where it’s at [Ha ha ha hat]
(วี โนว์ แวร์ อิทซ แอ็ท [ ฮา ฮา ฮา แฮ็ท ])
We know where it’s at [Ha ha ha hat]
(วี โนว์ แวร์ อิทซ แอ็ท [ ฮา ฮา ฮา แฮ็ท ])

If you Know you like to party
(อิ๊ฟ ยู โนว์ ยู ไล๊ค ทู พ๊าร์ที่)
And you wanna get on down
(แอนด์ ยู วอนนา เก็ท ออน เดาน)
Let me tell you baby
(เล็ท มี เทลล ยู เบ๊บี้)
that you’ve come to the right town
(แดท ยู๊ฟ คัม ทู เดอะ ไร๊ท ทาวน์)
Cuz it’s party time you gatta get your groove up
(คัซ อิทซ พ๊าร์ที่ ไทม์ ยู gatta เก็ท ยุร กรูฝ อั๊พ)
I know you wanna gamp from night to one
(ไอ โนว์ ยู วอนนา gamp ฟรอม ไน๊ท ทู วัน)
Baby got it goin’ on I don’t see nothin’ wrong
(เบ๊บี้ ก็อท ดิธ โกอิน ออน นาย ด้อนท์ ซี นอทติน รอง)
I dance pretty hot and I know you like my song
(ไอ แด๊นซ์ พริ๊ทที่ ฮอท แอนด์ ดาย โนว์ ยู ไล๊ค มาย ซ็อง)
So move it like that rats tat tat
(โซ มู๊ฝ อิท ไล๊ค แดท แร๊ท แทท แทท)
Now we’ll confer that you know where it’s at
(นาว เวลล ค็อนเฟอ แดท ยู โนว์ แวร์ อิทซ แอ็ท)

Just come around
(จั๊สท คัม อะราวนฺดฺ)
If you wanna have a good time
(อิ๊ฟ ยู วอนนา แฮ็ฝ อะ กู๊ด ไทม์)
[Oh yeah yeah]
([ โอ เย่ เย่ ])
If you know you’ve got something on your mind
(อิ๊ฟ ยู โนว์ ยู๊ฟ ก็อท ซัมติง ออน ยุร ไมนด์)
[Something on you mind]
([ ซัมติง ออน ยู ไมนด์ ])
If you know that you wanna get on down
(อิ๊ฟ ยู โนว์ แดท ยู วอนนา เก็ท ออน เดาน)
[Wanna get on down]
([ วอนนา เก็ท ออน เดาน ])
Don’t think that
(ด้อนท์ ทริ๊งค แดท)
Don’t be shy just come round
(ด้อนท์ บี ชาย จั๊สท คัม ราวนด)
[Just come around]
([ จั๊สท คัม อะราวนฺดฺ ])
[I know where it’s at]
([ ไอ โนว์ แวร์ อิทซ แอ็ท ])
If you wanna have a good time
(อิ๊ฟ ยู วอนนา แฮ็ฝ อะ กู๊ด ไทม์)
[I know where It’s at]
([ ไอ โนว์ แวร์ อิทซ แอ็ท ])
If you know you’ve got something on your mind
(อิ๊ฟ ยู โนว์ ยู๊ฟ ก็อท ซัมติง ออน ยุร ไมนด์)
[you got Something on you mind]
([ ยู ก็อท ซัมติง ออน ยู ไมนด์ ])
[I know where It’s at]
([ ไอ โนว์ แวร์ อิทซ แอ็ท ])
If you know that you wanna get on down
(อิ๊ฟ ยู โนว์ แดท ยู วอนนา เก็ท ออน เดาน)
[Wanna get on down]
([ วอนนา เก็ท ออน เดาน ])
[I know where It’s at]
([ ไอ โนว์ แวร์ อิทซ แอ็ท ])
Don’t think that
(ด้อนท์ ทริ๊งค แดท)
Don’t be shy just come round
(ด้อนท์ บี ชาย จั๊สท คัม ราวนด)
[Just come around]
([ จั๊สท คัม อะราวนฺดฺ ])
[I know where it’s at]
([ ไอ โนว์ แวร์ อิทซ แอ็ท ])
If you wanna have a good time
(อิ๊ฟ ยู วอนนา แฮ็ฝ อะ กู๊ด ไทม์)
[oh yeah]
([ โอ เย่ ])
[I know where It’s at]
([ ไอ โนว์ แวร์ อิทซ แอ็ท ])
If you know you’ve got something on your mind
(อิ๊ฟ ยู โนว์ ยู๊ฟ ก็อท ซัมติง ออน ยุร ไมนด์)
[you got Something on you mind]
([ ยู ก็อท ซัมติง ออน ยู ไมนด์ ])
[I know where It’s at]
([ ไอ โนว์ แวร์ อิทซ แอ็ท ])
If you know that you wanna get on down
(อิ๊ฟ ยู โนว์ แดท ยู วอนนา เก็ท ออน เดาน)
[Wanna get on down]
([ วอนนา เก็ท ออน เดาน ])
[I know where It’s at]
([ ไอ โนว์ แวร์ อิทซ แอ็ท ])
Don’t think that
(ด้อนท์ ทริ๊งค แดท)
Don’t be shy just come round
(ด้อนท์ บี ชาย จั๊สท คัม ราวนด)
[Just come around]
([ จั๊สท คัม อะราวนฺดฺ ])

If you know that you wanna get down uhh
(อิ๊ฟ ยู โนว์ แดท ยู วอนนา เก็ท เดาน อา)
If you know that you wanna get down uhh
(อิ๊ฟ ยู โนว์ แดท ยู วอนนา เก็ท เดาน อา)
If you know that you wanna get down uhh
(อิ๊ฟ ยู โนว์ แดท ยู วอนนา เก็ท เดาน อา)
If you know that you wanna get down uhh
(อิ๊ฟ ยู โนว์ แดท ยู วอนนา เก็ท เดาน อา)
Just come around
(จั๊สท คัม อะราวนฺดฺ)
If you know that you wanna get down uhh
(อิ๊ฟ ยู โนว์ แดท ยู วอนนา เก็ท เดาน อา)
If you know that you wanna get down uhh
(อิ๊ฟ ยู โนว์ แดท ยู วอนนา เก็ท เดาน อา)
If you know that you wanna get down uhh
(อิ๊ฟ ยู โนว์ แดท ยู วอนนา เก็ท เดาน อา)
If you know that you wanna get down uhh
(อิ๊ฟ ยู โนว์ แดท ยู วอนนา เก็ท เดาน อา)
Just come around
(จั๊สท คัม อะราวนฺดฺ)
Just come around
(จั๊สท คัม อะราวนฺดฺ)
Just come around
(จั๊สท คัม อะราวนฺดฺ)
[repeat till fade]
([ รีพี๊ท ทิลล์ เฟด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Know Where It’s At คำอ่านไทย All Saints

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น