เนื้อเพลง Seed คำอ่านไทย Korn

Every day it gets a little harder, can’t seem to get away.
( เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ อิท เก็ท ซา ลิ๊ทเทิ่ล อาณ์เดอ , แค็นท ซีม ทู เก็ท อะเวย์)
I remember there’s a certain place, a place I wish I’d stay.
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ แดร์ ซา เซ๊อร์เท่น เพลส , อะ เพลส ไอ วิ๊ช อาย สเทย์)
I feel so lost within – pressured, I’m headed for that day.
(ไอ ฟีล โซ ล็อซท วิธอิน พเรฌเออะ , แอม เฮด ฟอร์ แดท เดย์)
Just one thought in my head, really. Do I need this fame?
(จั๊สท วัน ธอท อิน มาย เฮด , ริแอ็ลลิ ดู ไอ นี๊ด ดิส เฟม)

Every time, god damn, I look at my son [seed], I see something I can’t be.
(เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ , ก๊อด แดมนํ , ไอ ลุ๊ค แกท มาย ซัน [ ซี ] , ไอ ซี ซัมติง ไอ แค็นท บี)
Beautiful and care free, that’s how I used to be.
(บยูทิฟุล แอนด์ แคร์ ฟรี , แด้ท ฮาว ไอ ยู๊ส ทู บี)
Like some god damn f*cking freak, I’m so pressured, I’m so worried,
(ไล๊ค ซัม ก๊อด แดมนํ เอฟ *คิง ฟรี๊ค , แอม โซ พเรฌเออะ , แอม โซ ว๊อร์รี่ ,)
Something takes a hold of me, something I can’t believe.
(ซัมติง เท้ค ซา โฮลด์ อ็อฝ มี , ซัมติง ไอ แค็นท บีลี๊ฝ)

I lay in bed at night and wonder, should I go on this way?
(ไอ เลย์ อิน เบ๊ด แอ็ท ไน๊ท แอนด์ วั๊นเด้อร , เชิด ดาย โก ออน ดิส เวย์)
It’s the only thing I really got for now, and it’s called fame.
(อิทซ ดิ โอ๊นลี่ ทริง ไอ ริแอ็ลลิ ก็อท ฟอร์ นาว , แอนด์ อิทซ คอลลํ เฟม)

Every time, god damn, I look at my son [seed], I see something I can’t be.
(เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ , ก๊อด แดมนํ , ไอ ลุ๊ค แกท มาย ซัน [ ซี ] , ไอ ซี ซัมติง ไอ แค็นท บี)
Beautiful and care free, that’s how I used to be.
(บยูทิฟุล แอนด์ แคร์ ฟรี , แด้ท ฮาว ไอ ยู๊ส ทู บี)
Like some god damn f*cking freak, I’m so pressured, I’m so worried,
(ไล๊ค ซัม ก๊อด แดมนํ เอฟ *คิง ฟรี๊ค , แอม โซ พเรฌเออะ , แอม โซ ว๊อร์รี่ ,)
something takes a hold of me, something I can’t believe.
(ซัมติง เท้ค ซา โฮลด์ อ็อฝ มี , ซัมติง ไอ แค็นท บีลี๊ฝ)

So I see this face so innocent and fine… and so fine.
(โซ ไอ ซี ดิส เฟซ โซ อิ๊นโนเซ้นท แอนด์ ไฟน แอนด์ โซ ไฟน)
So I see this face and I realize it’s mine.
(โซ ไอ ซี ดิส เฟซ แอนด์ ดาย รีแอะไลส อิทซ ไมน์)

I feel the rattle…
(ไอ ฟีล เดอะ แลเดิล)

So I see this face so innocent and fine… and so fine.
(โซ ไอ ซี ดิส เฟซ โซ อิ๊นโนเซ้นท แอนด์ ไฟน แอนด์ โซ ไฟน)
So I see this face and I realize it’s mine.
(โซ ไอ ซี ดิส เฟซ แอนด์ ดาย รีแอะไลส อิทซ ไมน์)

I feel the rattle…
(ไอ ฟีล เดอะ แลเดิล)

Every time, god damn, I look at my son [seed], I see something I can’t be.
(เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ , ก๊อด แดมนํ , ไอ ลุ๊ค แกท มาย ซัน [ ซี ] , ไอ ซี ซัมติง ไอ แค็นท บี)
Beautiful and care free, that’s how I used to be.
(บยูทิฟุล แอนด์ แคร์ ฟรี , แด้ท ฮาว ไอ ยู๊ส ทู บี)
Like some god damn f*cking freak, I’m so pressured, I’m so worried,
(ไล๊ค ซัม ก๊อด แดมนํ เอฟ *คิง ฟรี๊ค , แอม โซ พเรฌเออะ , แอม โซ ว๊อร์รี่ ,)
something takes a hold of me, something I can’t believe.
(ซัมติง เท้ค ซา โฮลด์ อ็อฝ มี , ซัมติง ไอ แค็นท บีลี๊ฝ)

Like some god damn f*cking freak!
(ไล๊ค ซัม ก๊อด แดมนํ เอฟ *คิง ฟรี๊ค !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Seed คำอ่านไทย Korn

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น