เนื้อเพลง I Like The Way You Move คำอ่านไทย Outkast

Boom, boom, boom
( บูม , บูม , บูม)
Heh, heh
(เอฮ , เอฮ)

Big Boi:
(บิ๊ก บอย :)
Ready for action, nip it in the b*tt
(เร๊ดี้ ฟอร์ แอคฌัน , นิพ อิท อิน เดอะ บี *tt)
We never relaxin’, Outkast is everlastin’
(วี เน๊เฝ่อร์ รีแลคซิน , เอ้าแคส อีส เอฝเวอลาสติน)
Not clashin’, not at all but see my n*gga went to do a little acting
(น็อท แคลชชิน , น็อท แอ็ท ดอร์ บั๊ท ซี มาย เอ็น *gga เว็นท ทู ดู อะ ลิ๊ทเทิ่ล แอคทิง)
Now that’s for anyone askin’ give me one pass ’em
(นาว แด้ท ฟอร์ เอนอิวัน แอสกิน กี๊ฝ มี วัน เพซ เอ็ม)
Drip drip drop there goes an eargasm
(ดริพ ดริพ ดรอพ แดร์ โกซ แอน เอียกัสซึม)
Now you cumin’ out the side of your face
(นาว ยู คิวมิน เอ๊าท เดอะ ไซด์ อ็อฝ ยุร เฟซ)
We tapping right into your memory banks [Thanks!]
(วี แทปพิง ไร๊ท อิ๊นทู ยุร เม๊มโมรี่ แบ๊งค [ แธ๊งค์ ! ])
So flickle the tickle let’s see your seat belt fastened
(โซ ฟิกเคิล เดอะ ทิกเคิล เล็ท ซี ยุร ซีท เบ๊ลท์ แฟสเซน)
Trunk rattlin’ like two midgets in the back seat wrasling
(ทรังค แรทริน ไล๊ค ทู มีจเอ็ท ซิน เดอะ แบ็ค ซีท วราสลิง)
Speakerbox vibrate the tank, make it sound like aluminum cans in the back
(สปี๊คเกอบอคซฺ ไฝ๊เบรท เดอะ แท๊งค , เม้ค อิท ซาวน์ด ไล๊ค อัลยูมินัม แคน ซิน เดอะ แบ็ค)
But I know y’all wanted the 808 can you feel that B-A-S-S, bass
(บั๊ท ไอ โนว์ ยอล ว้อนท เดอะ 808 แคน ยู ฟีล แดท บี อะ เอส เอส , แบ็ซ)
But I know y’all wanted the 808 can you feel that B-A-S-S, bass
(บั๊ท ไอ โนว์ ยอล ว้อนท เดอะ 808 แคน ยู ฟีล แดท บี อะ เอส เอส , แบ็ซ)

CHORUS
(ค๊อรัส)
I like the waaaay you move
(ไอ ไล๊ค เดอะ วายยย ยู มู๊ฝ)
I like the waaaay you move [Whoo-o-o!]
(ไอ ไล๊ค เดอะ วายยย ยู มู๊ฝ [ ฮู โอ โอ ! ])
I love the waaaay you move
(ไอ ลัฝ เดอะ วายยย ยู มู๊ฝ)
I love the way, I love the way
(ไอ ลัฝ เดอะ เวย์ , ไอ ลัฝ เดอะ เวย์)

I love the waaaay you move
(ไอ ลัฝ เดอะ วายยย ยู มู๊ฝ)
I love the waaaay you move [Whoo-o-o!]
(ไอ ลัฝ เดอะ วายยย ยู มู๊ฝ [ ฮู โอ โอ ! ])
I love the waaaay you move
(ไอ ลัฝ เดอะ วายยย ยู มู๊ฝ)
I love the way, I love the way
(ไอ ลัฝ เดอะ เวย์ , ไอ ลัฝ เดอะ เวย์)

Big Boi:
(บิ๊ก บอย :)
Then the whole room fell silent [Shhhhh!]
(เด็น เดอะ โฮล รูม เฟ็ล ไซ๊เล่นท [ Shhhhh ! ])
The girls all pause with glee, turning left turning right hardly looking at me
(เดอะ เกิร์ล ซอร์ พ๊อส วิธ กลี , เทินนิง เล๊ฟท เทินนิง ไร๊ท ฮาดลิ ลุคอิง แอ็ท มี)
But I was looking at them, there, there on the dance floor
(บั๊ท ไอ วอส ลุคอิง แอ็ท เด็ม , แดร์ , แดร์ ออน เดอะ แด๊นซ์ ฟลอร์)
Now they got me in the middle feeling like a man whore
(นาว เด ก็อท มี อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล ฟีลอิง ไล๊ค เก แมน โฮ)
Specially the big girl, big girls need love too no discrimination
(ซเพฌแอ็ลลิ เดอะ บิ๊ก เกิร์ล , บิ๊ก เกิร์ล นี๊ด ลัฝ ทู โน ดิซครีมิเนฌัน)
So keep your hands off my cheeks, and let me study how you ride the beat
(โซ คี๊พ ยุร แฮนด์ ออฟฟ มาย ชีค , แอนด์ เล็ท มี สทีดดี้ ฮาว ยู ไรด์ เดอะ บีท)
You big freak!
(ยู บิ๊ก ฟรี๊ค !)
Skinny, slim women got the ghetto within them
(ซคีนอิ , สลิม วีมเอิน ก็อท เดอะ เกทโท วิธอิน เด็ม)
You can f*ck them, lift them, bend them, give them something to remember
(ยู แคน เอฟ *ck เด็ม , ลิฟท เด็ม , เบ็นด เด็ม , กี๊ฝ เด็ม ซัมติง ทู รีเม๊มเบ่อร์)
Hail out timber when you fall through the chop shop
(เฮล เอ๊าท ทีมเบอะ เว็น ยู ฟอลล์ ทรู เดอะ ช๊อพ ช๊อพ)
Take a deep breath and exhale your ex male friend, boyfriend was boring as hell
(เท้ค เก ดี๊พ บรี๊ทฺรฺ แอนด์ เอ็คเซล ยุร เอ็คซ เมล เฟรน , บอยเฟรน วอส โบริง แอส เฮ็ลล)
Now let me listen to the stories you tell and we can make moves like a person in jail
(นาว เล็ท มี ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ สตอยสฺ ยู เทลล แอนด์ วี แคน เม้ค มู๊ฝ ไล๊ค เก เพ๊อร์ซั่น อิน เจล)
On the loco
(ออน เดอะ โลโก)

CHORUS
(ค๊อรัส)

Sleepy Brown
(ซลีพอิ บราวนํ)
Heeeey baby, girl don’t you stop
(เย เบ๊บี้ , เกิร์ล ด้อนท์ ยู สท๊อพ)
Come on baby dance on the top of me
(คัมมอน เบ๊บี้ แด๊นซ์ ออน เดอะ ท๊อพ อ็อฝ มี)
You so fine [you so fine] you so fine
(ยู โซ ไฟน [ ยู โซ ไฟน ] ยู โซ ไฟน)
You drive me outta my mind [my mind, outta my mind!] Oooh
(ยู ไดร๊ฝ มี เอ๊าตา มาย ไมนด์ [ มาย ไมนด์ , เอ๊าตา มาย ไมนด์ ! ] อู้)
If I could I would, just be with yooou baaaaby
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด ดาย เวิด , จั๊สท บี วิธ yooou เบอาบาย)
Ooooooooh Cause you like me and excite me and you know you gotta leave baby!!
(Ooooooooh ค๊อส ยู ไล๊ค มี แอนด์ เอ็กไซ๊ทํ มี แอนด์ ยู โนว์ ยู กอททะ ลี๊ฝ เบ๊บี้ ! !)
Oooooo!
(อู้ !)

I like the waaay you move [I like the way you move]
(ไอ ไล๊ค เดอะ วายยยยย ยู มู๊ฝ [ ไอ ไล๊ค เดอะ เวย์ ยู มู๊ฝ ])
I like the waaay you move [Ooo you so sexy baaby!] [Whoo-o-o!]
(ไอ ไล๊ค เดอะ วายยยยย ยู มู๊ฝ [ อู้ ยู โซ เซคซิ บาบี ! ] [ ฮู โอ โอ ! ])
I love the waaay you move
(ไอ ลัฝ เดอะ วายยยยย ยู มู๊ฝ)
I love the way, I love the way [Whoo-o-o!]
(ไอ ลัฝ เดอะ เวย์ , ไอ ลัฝ เดอะ เวย์ [ ฮู โอ โอ ! ])

I love the waaay you move [I like the way you move]
(ไอ ลัฝ เดอะ วายยยยย ยู มู๊ฝ [ ไอ ไล๊ค เดอะ เวย์ ยู มู๊ฝ ])
I love the waay you move [Ooo you so sexy baaby!] [Whoo-o-o!]
(ไอ ลัฝ เดอะ waay ยู มู๊ฝ [ อู้ ยู โซ เซคซิ บาบี ! ] [ ฮู โอ โอ ! ])
I love the waaay you move
(ไอ ลัฝ เดอะ วายยยยย ยู มู๊ฝ)
I love the way, I love the way
(ไอ ลัฝ เดอะ เวย์ , ไอ ลัฝ เดอะ เวย์)

I like the waaay you move
(ไอ ไล๊ค เดอะ วายยยยย ยู มู๊ฝ)
I like the waaay you move [Whoo-o-o!]
(ไอ ไล๊ค เดอะ วายยยยย ยู มู๊ฝ [ ฮู โอ โอ ! ])
I love the waaay you move
(ไอ ลัฝ เดอะ วายยยยย ยู มู๊ฝ)
I love the way, I love the way
(ไอ ลัฝ เดอะ เวย์ , ไอ ลัฝ เดอะ เวย์)

I love the waaay you move
(ไอ ลัฝ เดอะ วายยยยย ยู มู๊ฝ)
I love the waaay you move [Whoo-o-o!]
(ไอ ลัฝ เดอะ วายยยยย ยู มู๊ฝ [ ฮู โอ โอ ! ])
I love the waaay you move
(ไอ ลัฝ เดอะ วายยยยย ยู มู๊ฝ)
I love the way, I love the way
(ไอ ลัฝ เดอะ เวย์ , ไอ ลัฝ เดอะ เวย์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Like The Way You Move คำอ่านไทย Outkast

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น