เนื้อเพลง Hi-Fi Serious คำอ่านไทย A

Right back at you, record three
( ไร๊ท แบ็ค แกท ยู , เร๊คขอร์ด ทรี)
Makes you wish that you were me
(เม้ค ยู วิ๊ช แดท ยู เวอ มี)
‘Cos we got no job for life
(คอซ วี ก็อท โน จ๊อบ ฟอร์ ไล๊ฟ)
Build ’em up like Frank Lloyd Wright
(บิ้ลดํ เอ็ม อั๊พ ไล๊ค แฟร๊งค ลอยด ไรท)
No two days turn out the same
(โน ทู เดย์ เทิร์น เอ๊าท เดอะ เซม)
Only sleeping on the plane
(โอ๊นลี่ ซลีพพิง ออน เดอะ เพลน)
Not exactly Monkey days
(น็อท เอ็กแสคทลิ มั๊งคี่ เดย์)
C’mon, rock it up, from the back to the front, go!
(ซีมอน , ร๊อค อิท อั๊พ , ฟรอม เดอะ แบ็ค ทู เดอะ ฟร๊อนท , โก !)

So get your, so get your ears on
(โซ เก็ท ยุร , โซ เก็ท ยุร เอียร ออน)
So get your, so get your ears on
(โซ เก็ท ยุร , โซ เก็ท ยุร เอียร ออน)
‘Cos I’m Hi-Fi, Hi-Fi
(คอซ แอม ไฮ ฟาย , ไฮ ฟาย)
I’m serious, so come on
(แอม ซี๊เรี๊ยส , โซ คัมมอน)

So get your, so get your ears on
(โซ เก็ท ยุร , โซ เก็ท ยุร เอียร ออน)
So get your, so get your ears on
(โซ เก็ท ยุร , โซ เก็ท ยุร เอียร ออน)
‘Cos I’m Hi-Fi, Hi-Fi
(คอซ แอม ไฮ ฟาย , ไฮ ฟาย)
I’m serious, bring it on!
(แอม ซี๊เรี๊ยส , บริง อิท ออน !)

Banshee wailing from my throat
(แบนชี เวลอิง ฟรอม มาย โธร๊ท)
Only dogs can hear the notes
(โอ๊นลี่ ด้อกก แคน เฮียร เดอะ โน๊ท)
Be myself to pay the bills
(บี ไมเซลฟ ทู เพย์ เดอะ บิลล์)
From L.A. to Skillmans Hill
(ฟรอม แอล อะ ทู Skillmans ฮิลล์)
We’ve done time for stealing shows
(หวีบ ดัน ไทม์ ฟอร์ สติลลิง โชว์)
There ain’t nothing we don’t know
(แดร์ เอน นัธอิง วี ด้อนท์ โนว์)
Plug us in and watch us go!
(พลั๊ก อัซ ซิน แอนด์ ว๊อทช อัซ โก !)

C’mon, rock it up, we’re all about to jump from the back to the front, go!
(ซีมอน , ร๊อค อิท อั๊พ , เวีย ออล อะเบ๊าท ทู จั๊มพ ฟรอม เดอะ แบ็ค ทู เดอะ ฟร๊อนท , โก !)

So get your, so get your ears on
(โซ เก็ท ยุร , โซ เก็ท ยุร เอียร ออน)
So get your, so get your ears on
(โซ เก็ท ยุร , โซ เก็ท ยุร เอียร ออน)
‘Cos I’m Hi-Fi, Hi-Fi
(คอซ แอม ไฮ ฟาย , ไฮ ฟาย)
I’m serious, so come on
(แอม ซี๊เรี๊ยส , โซ คัมมอน)

So get your, so get your ears on
(โซ เก็ท ยุร , โซ เก็ท ยุร เอียร ออน)
So get your, so get your ears on
(โซ เก็ท ยุร , โซ เก็ท ยุร เอียร ออน)
‘Cos I’m Hi-Fi, Hi-Fi
(คอซ แอม ไฮ ฟาย , ไฮ ฟาย)
I’m serious, bring it on!
(แอม ซี๊เรี๊ยส , บริง อิท ออน !)

Hot, like the desert sky
(ฮอท , ไล๊ค เดอะ เดสเสิร์ท สกาย)
You’re so cool on the inside
(ยัวร์ โซ คูล ออน ดิ อิ๊นไซด์)
You hate being recognised
(ยู เฮท บีอิง เรคอ็อกไนส)
Going off on outside
(โกอิ้ง ออฟฟ ออน เอ๊าทไซ้ด)

Gotta get up, gotta get out, picking it up, gotta get up, gotta get out
(กอททะ เก็ท อั๊พ , กอททะ เก็ท เอ๊าท , พีคคิงส อิท อั๊พ , กอททะ เก็ท อั๊พ , กอททะ เก็ท เอ๊าท)
Gotta get up, gotta get out, picking it up, gotta get up, gotta get out
(กอททะ เก็ท อั๊พ , กอททะ เก็ท เอ๊าท , พีคคิงส อิท อั๊พ , กอททะ เก็ท อั๊พ , กอททะ เก็ท เอ๊าท)
Gotta get up, gotta get out, picking it up, gotta get up, gotta get out
(กอททะ เก็ท อั๊พ , กอททะ เก็ท เอ๊าท , พีคคิงส อิท อั๊พ , กอททะ เก็ท อั๊พ , กอททะ เก็ท เอ๊าท)
Got a fever and I want to clear my lungs!
(ก็อท ดา ฟี๊เฝ่อร แอนด์ ดาย ว้อนท ทู เคลียร์ มาย ลัง !)

Coming round for one more go
(คัมอิง ราวนด ฟอร์ วัน โม โก)
Way too loud for radio
(เวย์ ทู เลาด ฟอร์ เร๊ดิโอ)
Mosh pit full of casualties
(มอสชฺ พิท ฟูล อ็อฝ แคฉอวลทิส)
OAP’s get in for free
(OAPs เก็ท อิน ฟอร์ ฟรี)
Time to even out the score
(ไทม์ ทู อี๊เฝ่น เอ๊าท เดอะ สคอร์)
Thought we’d done enough before
(ธอท เว็ด ดัน อีน๊าฟ บีฟอร์)
Now we’re kicking down your door
(นาว เวีย คิคกิ้ง เดาน ยุร ดอร์)

Come on, rock it up, to the back
(คัมมอน , ร๊อค อิท อั๊พ , ทู เดอะ แบ็ค)
Measure twice, cut it once
(เม๊เช่อร์ ทไวซ , คัท ดิธ วั๊นซ)
Clear the room, we’re barbequeing up for lunch!
(เคลียร์ เดอะ รูม , เวีย barbequeings อั๊พ ฟอร์ ลั้นช !)

So get your, so get your ears on
(โซ เก็ท ยุร , โซ เก็ท ยุร เอียร ออน)
So get your, so get your ears on
(โซ เก็ท ยุร , โซ เก็ท ยุร เอียร ออน)
‘Cos I’m Hi-Fi, Hi-Fi
(คอซ แอม ไฮ ฟาย , ไฮ ฟาย)
I’m serious, so come on
(แอม ซี๊เรี๊ยส , โซ คัมมอน)

So get your, so get your ears on
(โซ เก็ท ยุร , โซ เก็ท ยุร เอียร ออน)
So get your, so get your ears on
(โซ เก็ท ยุร , โซ เก็ท ยุร เอียร ออน)
‘Cos I’m Hi-Fi, Hi-Fi
(คอซ แอม ไฮ ฟาย , ไฮ ฟาย)
I’m serious, bring it on!
(แอม ซี๊เรี๊ยส , บริง อิท ออน !)

So get your, so get your ears on
(โซ เก็ท ยุร , โซ เก็ท ยุร เอียร ออน)
So get your, so get your ears on
(โซ เก็ท ยุร , โซ เก็ท ยุร เอียร ออน)
‘Cos I’m Hi-Fi, Hi-Fi
(คอซ แอม ไฮ ฟาย , ไฮ ฟาย)
I’m serious, so come on
(แอม ซี๊เรี๊ยส , โซ คัมมอน)

So get your, so get your ears on
(โซ เก็ท ยุร , โซ เก็ท ยุร เอียร ออน)
So get your, so get your ears on
(โซ เก็ท ยุร , โซ เก็ท ยุร เอียร ออน)
‘Cos I’m Hi-Fi, Hi-Fi
(คอซ แอม ไฮ ฟาย , ไฮ ฟาย)
I’m serious, bring it on!
(แอม ซี๊เรี๊ยส , บริง อิท ออน !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hi-Fi Serious คำอ่านไทย A

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น