เนื้อเพลง Landslide คำอ่านไทย AC/DC

Flick Of The Switch [1983]
( ฟลิค อ็อฝ เดอะ สวิทช์ [ 1983 ])
SINGLE: Guns For Hire/Landslide [1983]
(ซิ๊งเกิ้ล : กัน ฟอร์ ไฮเออะ /แลนสไลด์ [ 1983 ])
[Young, Young, Johnson]
([ ยัง , ยัง , จอนสัน ])

I want you to hear me out there
(ไอ ว้อนท ยู ทู เฮียร มี เอ๊าท แดร์)
This is for all you bad boys
(ดิส ซิส ฟอร์ ออล ยู แบ้ด บอย)
This is a story of the satan rock ‘n’ roll
(ดิส ซิส ซา สท๊อรี่ อ็อฝ เดอะ ซาตาน ร๊อค เอ็น โรลล)
I want you to put your hands in your pocket
(ไอ ว้อนท ยู ทู พุท ยุร แฮนด์ ซิน ยุร พ๊อคเค่ท)
Take ten dollars out and send it to me, ha ha
(เท้ค เท็น ดอลเลอะ เอ๊าท แอนด์ เซ็นด ดิท ทู มี , ฮา ฮา)

You’re the man, a main man
(ยัวร์ เดอะ แมน , อะ เมน แมน)
Listen to me baby, I’m gonna say it again
(ลิ๊สซึ่น ทู มี เบ๊บี้ , แอม กอนนะ เซย์ อิท อะเกน)

When Momma done school her son
(เว็น มอมมา ดัน สคูล เฮอ ซัน)
for what he didn’t do ’round there
(ฟอร์ ว๊อท ฮี ดิ๊นอิน ดู ราวนด แดร์)
Daddy don’t take a no, no, no
(แดดดิ ด้อนท์ เท้ค เก โน , โน , โน)
Sends him to a [bullet affair?]
(เซ็นด ฮิม ทู อะ [ บัลเล่ แอฟแฟร์ ])
This boy is lost
(ดิส บอย อีส ล็อซท)
It’s a living nightmare
(อิทซ ซา ลีฝอิง ไนท์แมร์)
It ain’t fair
(อิท เอน แฟร์)

CHORUS:
(ค๊อรัส :)
That boy he don’t know how to lose
(แดท บอย ฮี ด้อนท์ โนว์ ฮาว ทู ลู้ส)
He’s out to win
(อีส เอ๊าท ทู วิน)
He got the lot to call the last shot
(ฮี ก็อท เดอะ ล็อท ทู คอลลํ เดอะ ล๊าสท ฌ็อท)
Shaker, he’s a breaker, he’s a maker
(เชเกอร์ , อีส ซา เบคเกอ , อีส ซา เมคเออะ)
He’s a landslide, landslide
(อีส ซา แลนสไลด์ , แลนสไลด์)
Walking, talking, rocking landslide
(วอคกิง , ทอคอิง , รอคกิง แลนสไลด์)

Now Momma he ain’t no toy
(นาว มอมมา ฮี เอน โน ทอย)
And never ever gets his share
(แอนด์ เน๊เฝ่อร์ เอ๊เฝ่อร์ เก็ท ฮิส แชร์)
Now daddy sits back in a gunnysack
(นาว แดดดิ ซิท แบ็ค อิน อะ gunnysack)
Still there’ll be room for air
(สทิลล เดอะเรล บี รูม ฟอร์ แอร์)
This boy is lost
(ดิส บอย อีส ล็อซท)
It’s a rocking double dare
(อิทซ ซา รอคกิง ดั๊บเบิ้ล แดร์)
He’s out to stare
(อีส เอ๊าท ทู สแทร์)

CHORUS
(ค๊อรัส)

Landslide
(แลนสไลด์)
Landslide
(แลนสไลด์)
Landslide
(แลนสไลด์)
Landslide
(แลนสไลด์)

Preacher’s done sayin’ his prayer
(พิทเชอร์ ดัน เซย์อิน ฮิส พเรเออะ)
Take him to the promised land
(เท้ค ฮิม ทู เดอะ พรอมอิซ แลนด์)
Momma don’t love, gonna give him hell
(มอมมา ด้อนท์ ลัฝ , กอนนะ กี๊ฝ ฮิม เฮ็ลล)
Never gonna get him down
(เน๊เฝ่อร์ กอนนะ เก็ท ฮิม เดาน)
This boy is lost
(ดิส บอย อีส ล็อซท)
like a river, follow the course
(ไล๊ค เก ริ๊เฝ่อร์ , ฟ๊อลโล่ว เดอะ คอร์ส)
But he’s the boss
(บั๊ท อีส เดอะ บอส)

CHORUS
(ค๊อรัส)

Landslide, walking talking rocking landslide
(แลนสไลด์ , วอคกิง ทอคอิง รอคกิง แลนสไลด์)
Landslide, Landslide
(แลนสไลด์ , แลนสไลด์)
That man’s a one man landslide
(แดท แมน ซา วัน แมน แลนสไลด์)
Landslide
(แลนสไลด์)
Landslide
(แลนสไลด์)
Landslide
(แลนสไลด์)
That man’s a one man landslide
(แดท แมน ซา วัน แมน แลนสไลด์)
That boy’s a walk talk rocking landslide, he’s gone
(แดท บอย ซา ว๊อล์ค ท๊อล์ค รอคกิง แลนสไลด์ , อีส กอน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Landslide คำอ่านไทย AC/DC

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น