เนื้อเพลง Panic in Detroit คำอ่านไทย David Bowie

He looked a lot like Che Guevera, Drove a diesel van
( ฮี ลุ๊ค อะ ล็อท ไล๊ค ชี Guevera , ดโรฝ อะ ดีเส็ล แฝน)
Kept his gun in quiet seclusion, Such a humble man
(เค็พท ฮิส กัน อิน ไคว๊เอ้ท ซิคลูฉัน , ซัช อะ ฮั๊มเบิ้ล แมน)
The only survivor of the National People’s Gang
(ดิ โอ๊นลี่ เซอะไฝฝเออะ อ็อฝ เดอะ แนฌอะแน็ล พี๊เพิ่ล แก๊ง)
Panic in Detroit, I asked for an Autograph
(แพ๊หนิค อิน ดีทอยดฺ , ไอ อาสคฺ ฟอร์ แอน ออโทะกรัฟ)
He wanted to stay home, I wish someone would phone
(ฮี ว้อนท ทู สเทย์ โฮม , ไอ วิ๊ช ซัมวัน เวิด โฟน)
Panic in Detroit
(แพ๊หนิค อิน ดีทอยดฺ)

He laughed at accidental sirens that broke the evening gloom
(ฮี ล๊าฟ แอ็ท แอคซิเดนแท็ล ไซ๊เร่น แดท บโรค ดิ อี๊ฝนิ่ง กลูม)
The police had warned of repercussions
(เดอะ โพลิ๊ซ แฮ็ด วอร์น อ็อฝ รีเพอะคัฌอัน)
They followed none too soon
(เด ฟ๊อลโล่ว นัน ทู ซูน)
A trickle of strangers were all that were left alive
(อะ trickle อ็อฝ ซทเรนเจอะ เวอ ออล แดท เวอ เล๊ฟท อะไล๊ฝ)
Panic in Detroit, I asked for an Autograph
(แพ๊หนิค อิน ดีทอยดฺ , ไอ อาสคฺ ฟอร์ แอน ออโทะกรัฟ)
He wanted to stay home, I wish someone would phone
(ฮี ว้อนท ทู สเทย์ โฮม , ไอ วิ๊ช ซัมวัน เวิด โฟน)
Panic in Detroit
(แพ๊หนิค อิน ดีทอยดฺ)

Putting on some clothes I made my way to school
(พูทดิง ออน ซัม คโลฑ ซาย เมด มาย เวย์ ทู สคูล)
And I found my teacher crouching in his overalls
(แอนด์ ดาย เฟานด มาย ที๊ชเช่อร crouchings อิน ฮิส โอ๊เฝ่อร์ออล)
I screamed and ran to smash my favorite slot machine
(ไอ สครีม แอนด์ แร็น ทู สแม๊ช มาย เฟเฝอะริท ซล็อท แมชชีน)
And jumped the silent cars that slept at traffic lights
(แอนด์ จั๊มพ เดอะ ไซ๊เล่นท คารํ แดท ซเล็พท แอ็ท แทร๊ฟฟิ๊ค ไล๊ท)

Having scored a million dollars, made a run back home
(แฮฝวิ่ง สคอร์ อะ มิ๊ลเลี่ยน ดอลเลอะ , เมด อะ รัน แบ็ค โฮม)
Found him slumped across the table. A gun and me alone
(เฟานด ฮิม สลั๊มพ อะคร๊อส เดอะ เท๊เบิ้ล อะ กัน แอนด์ มี อะโลน)
I ran to the window. Looked for a plane to two
(ไอ แร็น ทู เดอะ วิ๊นโด้ว ลุ๊ค ฟอร์ รา เพลน ทู ทู)
Panic in Detroit. He’d left me an Autograph
(แพ๊หนิค อิน ดีทอยดฺ ฮีด เล๊ฟท มี แอน ออโทะกรัฟ)
” Let me collect dust. ” I wish someone would phone
(” เล็ท มี คอลเล๊คท ดัสท ” ไอ วิ๊ช ซัมวัน เวิด โฟน)
Panic in Detroit
(แพ๊หนิค อิน ดีทอยดฺ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Panic in Detroit คำอ่านไทย David Bowie

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น