เนื้อเพลง Galveston Bay คำอ่านไทย Bruce Springsteen

Fifteen years Le Bing Son
( ฟีฟทีน เยียร์ Le บิง ซัน)
Fought side by side with the Americans
(ฟอท ไซด์ บาย ไซด์ วิธ ดิ อะเมริแค็น)
In the mountains and deltas of Vietnam
(อิน เดอะ เม๊าเท่น แซน เด๊ลท่า อ็อฝ เวียดนาม)

In ’75 Saigon fell
(อิน 75 Saigon เฟ็ล)
and he left his command
(แอนด์ ฮี เล๊ฟท ฮิส คอมมานด์)
And brought his family to the promised land
(แอนด์ บรอท ฮิส แฟ๊มิลี่ ทู เดอะ พรอมอิซ แลนด์)

Seabrook Texas and the small towns
(Seabrook เทกซัส แซน เดอะ สมอลล์ ทาวน์)
in the Gulf of Mexico
(อิน เดอะ กัลฟ อ็อฝ เม๊กซีโค)
It was delta country and reminded him of home
(อิท วอส เด๊ลท่า คั๊นทรี่ แอนด์ รีไมนด์ ฮิม อ็อฝ โฮม)

He worked as a machinist, put his money away
(ฮี เวิ๊ร์ค แอส ซา มะฌีนอิซท , พุท ฮิส มั๊นนี่ อะเวย์)
And bought a shrimp boat with his cousin
(แอนด์ บอท ดา ชิ๊มพ์ โบ๊ท วิธ ฮิส เค๊าซิน)
And together they harvested Galveston Bay
(แอนด์ ทูเก๊ทเธ่อร์ เด ฮ๊าร์เฝ่สท Galveston เบย์)

In the mornin’ ‘fore the sun come up
(อิน เดอะ มอร์นิน โฟร์ เดอะ ซัน คัม อั๊พ)
He’d kiss his sleepin’ daughter
(ฮีด คิซ ฮิส สลีฟปิน ด๊อเท่อร์)
Steer out through the channel
(สเทียร์ เอ๊าท ทรู เดอะ แช๊นเนล)
And casts his nets into the water
(แอนด์ แค๊สทํ ฮิส เน็ท อิ๊นทู เดอะ ว๊อเท่อร)

Billy Sutter fought with Charlie Company
(บีลลิ Sutter ฟอท วิธ ชาร์ริ คัมพะนิ)
In the highlands of Quang Tri
(อิน เดอะ highlands อ็อฝ Quang ทไร)
He was wounded in the battle of Chu Lai
(ฮี วอส วูนด์ อิน เดอะ แบ๊ทเทิ้ล อ็อฝ ชู ลาย)
And shipped home in ’68
(แอนด์ shipped โฮม อิน 68)

There he married and worked the gulf fishing grounds
(แดร์ ฮี แมริด แอนด์ เวิ๊ร์ค เดอะ กัลฟ ฟิชชิง กราวนด์)
In a boat that’d been his father’s
(อิน อะ โบ๊ท แดท บีน ฮิส ฟ๊าเท่อร)
In the morning he’d kiss his sleeping son
(อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง ฮีด คิซ ฮิส ซลีพพิง ซัน)
And cast his nets into the water
(แอนด์ แค๊สทํ ฮิส เน็ท อิ๊นทู เดอะ ว๊อเท่อร)

Billy sat in front of his TV as the south fell
(บีลลิ แซ็ท อิน ฟร๊อนท อ็อฝ ฮิส ทีวี แอส เดอะ เซ๊าธ เฟ็ล)
And the Communists rolled into Saigon
(แอนด์ เดอะ คอมมิวนิซท โรลล อิ๊นทู Saigon)
He and his friends watched as the refugees came
(ฮี แอนด์ ฮิส เฟรน ว๊อทช แอส เดอะ เรฟิวจี เคม)
Settle on the same streets and worked the coast they grew up on
(เซ็ทเทิ่ล ออน เดอะ เซม สทรีท แซน เวิ๊ร์ค เดอะ โค้สท เด กรู อั๊พ ออน)

Soon in the bars around the harbor was talk
(ซูน อิน เดอะ บาร์ อะราวนฺดฺ เดอะ ฮาเบอะ วอส ท๊อล์ค)
Of America for Americans
(อ็อฝ อะเมริคะ ฟอร์ อะเมริแค็น)
Someone said, ” You want ’em out, you got to burn ’em out ”
(ซัมวัน เซ็ด , ” ยู ว้อนท เอ็ม เอ๊าท , ยู ก็อท ทู เบิร์น เอ็ม เอ๊าท “)
And brought in the Texas klan
(แอนด์ บรอท อิน เดอะ เทกซัส คแล็น)

One humid Texas night there were three shadows on the harbor
(วัน ฮิ๊วมิด เทกซัส ไน๊ท แดร์ เวอ ทรี แฌดโอ ออน เดอะ ฮาเบอะ)
Come to burn the Vietnamese boats into the sea
(คัม ทู เบิร์น เดอะ ฝิเอทนะมีส โบ๊ท อิ๊นทู เดอะ ซี)
In the fire’s light shots rang out
(อิน เดอะ ไฟเออะร ไล๊ท ฌ็อท แร็ง เอ๊าท)
Two Texans lay dead on the ground
(ทู เทคแซ็น เลย์ เด้ด ออน เดอะ กราวนด์)
Le stood with a pistol in his hand
(Le ซทูด วิธ อะ พิ๊สท่อล อิน ฮิส แฮนด์)

A jury acquitted him in self defense
(อะ จูรี่ acquitted ฮิม อิน เซลฟ์ ดิเฟนซ)
As before the judge he did stand
(แอส บีฟอร์ เดอะ จั๊ดจ ฮี ดิด สแทนด์)
But as he walked down the courthouse steps
(บั๊ท แอส ฮี ว๊อล์ค เดาน เดอะ courthouse สเท็พ)
Billy said ” My friend, you’re a dead man ”
(บีลลิ เซ็ด ” มาย เฟรน , ยัวร์ อะ เด้ด แมน “)

One late summer night Le stood watch along the waterside
(วัน เหลท ซั๊มเม่อร์ ไน๊ท Le ซทูด ว๊อทช อะลอง เดอะ waterside)
Billy stood in the shadows
(บีลลิ ซทูด อิน เดอะ แฌดโอ)
His K-bar knife in his hand
(ฮิส เค บาร์ ไน๊ฟ อิน ฮิส แฮนด์)
And the moon slipped behind the clouds
(แอนด์ เดอะ มูน สลิป บีฮายน์ เดอะ คลาวดํ)

Le lit a cigarette, the bay was as still as glass
(Le ลิท ดา ซิกะเรท , เดอะ เบย์ วอส แอส สทิลล แอส กล๊าสส)
As he walked by Billy stuck his knife into his pocket
(แอส ฮี ว๊อล์ค บาย บีลลิ ซทัค ฮิส ไน๊ฟ อิ๊นทู ฮิส พ๊อคเค่ท)
Took a breath and let him pass
(ทุค กา บรี๊ทฺรฺ แอนด์ เล็ท ฮิม เพซ)

In the early darkness Billy rose up
(อิน ดิ เอ๊อรํลี่ ดาคเน็ซ บีลลิ โรส อั๊พ)
Went into the kitchen for a drink of water
(เว็นท อิ๊นทู เดอะ คิ๊ทเช่น ฟอร์ รา ดริ๊งค อ็อฝ ว๊อเท่อร)
Kissed his sleeping wife
(คิสส ฮิส ซลีพพิง ไว๊ฟ)
Headed into the channel
(เฮด อิ๊นทู เดอะ แช๊นเนล)
And casts his nets into the water
(แอนด์ แค๊สทํ ฮิส เน็ท อิ๊นทู เดอะ ว๊อเท่อร)

Of Galveston Bay
(อ็อฝ Galveston เบย์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Galveston Bay คำอ่านไทย Bruce Springsteen

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น