เนื้อเพลง Same Cry คำอ่านไทย Jin feat L.T.

LT; talking:
( LT ; ทอคอิง :)
We may look different
(วี เมย์ ลุ๊ค ดีฟเฟอะเร็นท)
But we see the same sky
(บั๊ท วี ซี เดอะ เซม สกาย)
We may see different
(วี เมย์ ซี ดีฟเฟอะเร็นท)
But we cry the same cry
(บั๊ท วี คราย เดอะ เซม คราย)

Jin; rapping:
(จิน ; แรพพิง :)
To wake up daily and sleep better nights
(ทู เว้ค อั๊พ เด๊ลี่ แอนด์ สลี๊พ เบ๊ทเท่อร์ ไน๊ท)
That’s what we all wish for to seek a better life, right?
(แด้ท ว๊อท วี ออล วิ๊ช ฟอร์ ทู ซี๊ค กา เบ๊ทเท่อร์ ไล๊ฟ , ไร๊ท)
It’s unfortunate when tragedy strikes
(อิทซ อันฟอชุนิท เว็น ทร๊าจิดี้ สไทร๊ค)
But the truth is reality bites
(บั๊ท เดอะ ทรู๊ธ อีส ริแอลอิทิ ไบ้ท์)
June 4th, ’89, a day residents feared
(จูน 4th , 89 , อะ เดย์ เรสอิเด็นท เฟียร์)
Now known as The Massacre at Tiananmen Square
(นาว โนน แอส เดอะ แม๊สเคอร์ แอ็ท Tiananmen สแควร์)
The day I turned seven, they were mourning and grieving
(เดอะ เดย์ ไอ เทิร์น เซเฝ่น , เด เวอ โมนิง แอนด์ กรีฝวิ่ง)
Thousands of innocent died for what they believed in
(เธ๊าซั่นด อ็อฝ อิ๊นโนเซ้นท ดาย ฟอร์ ว๊อท เด บีลี๊ฝ อิน)
Armed with nothing but heart and a point to prove
(อาร์ม วิธ นัธอิง บั๊ท ฮาร์ท แอนด์ อะ พ๊อยท์ ทู พรู๊ฝ)
Stood in front of tanks and refused to move
(ซทูด อิน ฟร๊อนท อ็อฝ แท๊งค แซน รีฟิ๊วส ทู มู๊ฝ)
What would you do? Run or stand still?
(ว๊อท เวิด ยู ดู รัน ออ สแทนด์ สทิลล)
When the life’s on the line to test the man’s will
(เว็น เดอะ ไล๊ฟ ออน เดอะ ไลน์ ทู เทสท์ เดอะ แมน วิล)
Seeking change and they found it, but in death
(ซีคิง เช้งจํ แอนด์ เด เฟานด ดิท , บั๊ท อิน เด้ท)
Strangers, yet they were my blood and flesh
(ซทเรนเจอะ , เย๊ท เด เวอ มาย บลัด แอนด์ เฟลช)
This happened in China but you ain’t gotta be Asian
(ดิส แฮ๊พเพ่น อิน ไชนะ บั๊ท ยู เอน กอททะ บี เอแฉ็น)
to relate to the struggle, pain, and heartache
(ทู รีเหลท ทู เดอะ สทรั๊กเกิ้ล , เพน , แอนด์ ฮาทเทค)
So…
(โซ)

LT; singing:
(LT ; ซิงกิง :)
We’ll never know
(เวลล เน๊เฝ่อร์ โนว์)
You’ll never get it
(โยว เน๊เฝ่อร์ เก็ท ดิธ)
There is no choice
(แดร์ อีส โน ช๊อยซํ)
We can’t forget it
(วี แค็นท ฟอร์เก๊ท ดิธ)
When we look up
(เว็น วี ลุ๊ค อั๊พ)
We see the same sky
(วี ซี เดอะ เซม สกาย)
When we look up
(เว็น วี ลุ๊ค อั๊พ)
We cry the very same cry
(วี คราย เดอะ เฝ๊รี่ เซม คราย)

Jin; rapping:
(จิน ; แรพพิง :)
See, I’m a grown man
(ซี , แอม มา กโรน แมน)
It hurts when I turn on the news
(อิท เฮิร์ท เว็น นาย เทิร์น ออน เดอะ นิว)
And see what’s going on in my homeland
(แอนด์ ซี ว๊อท โกอิ้ง ออน อิน มาย โฮมแลนด์)
The SARS epidemic could’ve been lies
(เดอะ SARS เอพิเดมอิค คูดดิฝ บีน ไล)
Could’ve stand for ” Should Asians Really Survive? ”
(คูดดิฝ สแทนด์ ฟอร์ ” เชิด เอแฉ็น ริแอ็ลลิ เซอร์ไฝ๊ฝ “)
They’ll try anything to break your family apart
(เด๊ว ธราย เอนอิธิง ทู เบร๊ค ยุร แฟ๊มิลี่ อะพาร์ท)
Politics will break down the manliest heart
(พอลอิทิค วิล เบร๊ค เดาน เดอะ manliest ฮาร์ท)
Can the child within my heart rise above?
(แคน เดอะ ชายลํดํ วิธอิน มาย ฮาร์ท ไร๊ส อะโบ๊ฝ)
If there’s a billion of us,
(อิ๊ฟ แดร์ ซา บิ๊ลเลี่ยน อ็อฝ อัซ ,)
I shouldn’t have to look for love
(ไอ ชูดดึ่น แฮ็ฝ ทู ลุ๊ค ฟอร์ ลัฝ)
Overpopulation, but damn, just to meet the needs
(Overpopulation , บั๊ท แดมนํ , จั๊สท ทู มี๊ท เดอะ นี๊ด)
It’s illegal to have more than one seed?
(อิทซ อิลีแก็ล ทู แฮ็ฝ โม แฑ็น วัน ซี)
How can you dictate birth, regardless to women
(ฮาว แคน ยู ดิ๊คเทท เบริ๊ท , ริกาดเล็ซ ทู วีมเอิน)
And the parents, they make the hardest decisions
(แอนด์ เดอะ พ๊าร์เร้นท , เด เม้ค เดอะ ฮาร์เดท ดีซิ๊ชั่น)
Sons keep their family names, so that’s not an option
(ซัน คี๊พ แดร์ แฟ๊มิลี่ เนม , โซ แด้ท น็อท แอน อ๊อพชั่น)
Imagine being forced to put your daughter for adoption
(อิมแม๊จิ้น บีอิง ฟอร์ซ ทู พุท ยุร ด๊อเท่อร์ ฟอร์ อะดอพฌัน)
And even though it’s beyond your control
(แอนด์ อี๊เฝ่น โธ อิทซ บียอนด์ ยุร คอนโทรล)
Keep your head up, here’s a song for your soul
(คี๊พ ยุร เฮด อั๊พ , เฮียร ซา ซ็อง ฟอร์ ยุร โซล)

LT; singing:
(LT ; ซิงกิง :)
We’ll never know
(เวลล เน๊เฝ่อร์ โนว์)
You’ll never get it
(โยว เน๊เฝ่อร์ เก็ท ดิธ)
There is no choice
(แดร์ อีส โน ช๊อยซํ)
We can’t forget it
(วี แค็นท ฟอร์เก๊ท ดิธ)
When we look up
(เว็น วี ลุ๊ค อั๊พ)
We see the same sky
(วี ซี เดอะ เซม สกาย)
When we look up
(เว็น วี ลุ๊ค อั๊พ)
We cry the very same cry
(วี คราย เดอะ เฝ๊รี่ เซม คราย)

Jin; rapping:
(จิน ; แรพพิง :)
If you don’t know where you came from
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ โนว์ แวร์ ยู เคม ฟรอม)
You can’t get the way you trying to go
(ยู แค็นท เก็ท เดอะ เวย์ ยู ทไรอิง ทู โก)
Ain’t no denying so, it’s true
(เอน โน ดีนายลิง โซ , อิทซ ทรู)
I got some big shoes to fill
(ไอ ก็อท ซัม บิ๊ก ชู ทู ฟิลล)
But if I don’t lead the movement, then who will?
(บั๊ท อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์ ลี๊ด เดอะ มูฝเม็นท , เด็น ฮู วิล)
Stuck between a rock and a hard place
(ซทัค บีทะวีน อะ ร๊อค แอนด์ อะ ฮาร์ด เพลส)
Thinking about the refugees that went to see God’s face
(ติ้งกิง อะเบ๊าท เดอะ เรฟิวจี แดท เว็นท ทู ซี ก๊อด เฟซ)
Sixteen thousand miles across the ocean tides
(ซิคซทีน เธ๊าซั่นด ไมล อะคร๊อส ดิ โอ๊เชี่ยน ไทด์)
Some died, some got lucky and survived
(ซัม ดาย , ซัม ก็อท ลัคคิ แอนด์ เซอร์ไฝ๊ฝ)
I wouldn’t call it luck, they reached their destination
(ไอ วูดดึ่น คอลลํ อิท ลัค , เด รี๊ช แดร์ เดซทิเนฌัน)
Modern-day slavery without the plantation
(โม๊เดิ่ร์น เดย์ ซแลฝเออะริ วิธเอ๊าท เดอะ พแล็นเทฌัน)
Them sneakers on your feet cost a hundred a pop
(เด็ม สนิกเกิด ออน ยุร ฟีท คอสทํ ดา ฮั๊นเดร็ด อะ พ็อพ)
My people’s making 15 cents a day at sweatshops
(มาย พี๊เพิ่ล เมคอิง 15 เซ็นท ซา เดย์ แอ็ท sweatshops)
To make them kicks so you can look good
(ทู เม้ค เด็ม คิ๊ค โซ ยู แคน ลุ๊ค กู๊ด)
Think we open restaurants ’cause we cook good?
(ทริ๊งค วี โอ๊เพ่น เรซเทอรอง ค๊อส วี คุ๊ค กู๊ด)
Hell no, we ain’t got no choice
(เฮ็ลล โน , วี เอน ก็อท โน ช๊อยซํ)
I gotta speak up, without me my people have no voice
(ไอ กอททะ สพี๊ค อั๊พ , วิธเอ๊าท มี มาย พี๊เพิ่ล แฮ็ฝ โน ว๊อยซ์)

LT; singing:
(LT ; ซิงกิง :)
We’ll never know
(เวลล เน๊เฝ่อร์ โนว์)
You’ll never get it
(โยว เน๊เฝ่อร์ เก็ท ดิธ)
There is no choice
(แดร์ อีส โน ช๊อยซํ)
We can’t forget it
(วี แค็นท ฟอร์เก๊ท ดิธ)
When we look up
(เว็น วี ลุ๊ค อั๊พ)
We see the same sky
(วี ซี เดอะ เซม สกาย)
When we look up
(เว็น วี ลุ๊ค อั๊พ)
We cry the very same cry
(วี คราย เดอะ เฝ๊รี่ เซม คราย)

We’ll never know
(เวลล เน๊เฝ่อร์ โนว์)
You’ll never get it
(โยว เน๊เฝ่อร์ เก็ท ดิธ)
There is no choice
(แดร์ อีส โน ช๊อยซํ)
We can’t forget it
(วี แค็นท ฟอร์เก๊ท ดิธ)
When we look up
(เว็น วี ลุ๊ค อั๊พ)
We see the same sky
(วี ซี เดอะ เซม สกาย)
When we look up
(เว็น วี ลุ๊ค อั๊พ)
We cry the very same cry
(วี คราย เดอะ เฝ๊รี่ เซม คราย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Same Cry คำอ่านไทย Jin feat L.T.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น