เนื้อเพลง My Lovely Man คำอ่านไทย Red Hot Chili Peppers

I used to shout
( ไอ ยู๊ส ทู เช๊าท)
Across the room to you
(อะคร๊อส เดอะ รูม ทู ยู)
And you’d come dancin’
(แอนด์ ยูต คัม แดนซิน)
Like a fool
(ไล๊ค เก ฟูล)
Shuffle step
(ชั๊ฟเฟิ่ล สเท็พ)
You funky mother
(ยู ฟังคิ ม๊าเธ่อร์)
Come to me
(คัม ทู มี)
All warm as covers
(ออล วอร์ม แอส โค๊ฝเฝ่อร์)

Rest with me
(เรสท วิธ มี)
My lovely brother
(มาย ลัฝลิ บร๊าเท่อรํ)
For you see
(ฟอร์ ยู ซี)
There is no other
(แดร์ อีส โน อ๊อเธ่อร์)
Memory so sad and sweet
(เม๊มโมรี่ โซ แซ้ด แอนด์ สวี้ท)
I’ll see you soon
(อิลล ซี ยู ซูน)
Save me a seat
(เซฝ มี อะ ซีท)

Well I’m cryin’
(เวลล แอม คายอิน)
Now my lovely man
(นาว มาย ลัฝลิ แมน)
Yes I’m cryin’
(เย็ซ แอม คายอิน)
Now and no one can [chorus]
(นาว แอนด์ โน วัน แคน [ ค๊อรัส ])
Ever fill the
(เอ๊เฝ่อร์ ฟิลล เดอะ)
The hole you left my man
(เดอะ โฮล ยู เล๊ฟท มาย แมน)
I’ll see you later
(อิลล ซี ยู เลทเออะ)
My lovely man if I can
(มาย ลัฝลิ แมน อิ๊ฟ ฟาย แคน)

In my room
(อิน มาย รูม)
I’m all alone
(แอม ออล อะโลน)
Waiting for you
(เวททิง ฟอร์ ยู)
To get home
(ทู เก็ท โฮม)

Listen to Roberta Flack
(ลิ๊สซึ่น ทู Roberta แฟรก)
But I know you won’t come back
(บั๊ท ไอ โนว์ ยู ว็อนท คัม แบ็ค)

[1/2 chorus]
([ 1/2 ค๊อรัส ])

Just in case
(จั๊สท อิน เค๊ส)
You never knew
(ยู เน๊เฝ่อร์ นยู)
I miss you slim
(ไอ มิซ ยู สลิม)

I love you too
(ไอ ลัฝ ยู ทู)
See my heart
(ซี มาย ฮาร์ท)
It’s black and blue
(อิทซ แบล๊ค แอนด์ บลู)
When I die
(เว็น นาย ดาย)
I will find you
(ไอ วิล ไฟนด์ ยู)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My Lovely Man คำอ่านไทย Red Hot Chili Peppers

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น