เนื้อเพลง Beast of Burden คำอ่านไทย The Rolling Stones

I’ll never be your beast of burden
( อิลล เน๊เฝ่อร์ บี ยุร บี๊สท อ็อฝ เบ๊อรํเด้น)
My back is broad but it’s a hurting
(มาย แบ็ค อีส บรอด บั๊ท อิทซ ซา เฮอดิง)
All I want is for you to make love to me
(ออล ไอ ว้อนท อีส ฟอร์ ยู ทู เม้ค ลัฝ ทู มี)
I’ll never be your beast of burden
(อิลล เน๊เฝ่อร์ บี ยุร บี๊สท อ็อฝ เบ๊อรํเด้น)
I’ve walked for miles my feet are hurting
(แอฝ ว๊อล์ค ฟอร์ ไมล มาย ฟีท อาร์ เฮอดิง)
All I want is for you to make love to me
(ออล ไอ ว้อนท อีส ฟอร์ ยู ทู เม้ค ลัฝ ทู มี)
Am I hard enough
(แอ็ม ไอ ฮาร์ด อีน๊าฟ)
Am I rough enough
(แอ็ม ไอ รั๊ฟ อีน๊าฟ)
Am I rich enough
(แอ็ม ไอ ริ๊ช อีน๊าฟ)
I’m not too blind to see
(แอม น็อท ทู ไบลนฺดฺ ทู ซี)
I’ll never be your beast of burden
(อิลล เน๊เฝ่อร์ บี ยุร บี๊สท อ็อฝ เบ๊อรํเด้น)
So let’s go home and draw the curtains
(โซ เล็ท โก โฮม แอนด์ ดรอว์ เดอะ เค๊อร์เท่น)
Music on the radio
(มิ๊วสิค ออน เดอะ เร๊ดิโอ)
Come on baby make sweet love to me
(คัมมอน เบ๊บี้ เม้ค สวี้ท ลัฝ ทู มี)
Am I hard enough
(แอ็ม ไอ ฮาร์ด อีน๊าฟ)
Am I rough enough
(แอ็ม ไอ รั๊ฟ อีน๊าฟ)
Am I rich enough
(แอ็ม ไอ ริ๊ช อีน๊าฟ)
I’m not too blind to see
(แอม น็อท ทู ไบลนฺดฺ ทู ซี)
Oh little sister
(โอ ลิ๊ทเทิ่ล ซิ๊สเท่อร์)
Pretty, pretty, pretty, pretty, girl
(พริ๊ทที่ , พริ๊ทที่ , พริ๊ทที่ , พริ๊ทที่ , เกิร์ล)
You’re a pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty girl
(ยัวร์ อะ พริ๊ทที่ , พริ๊ทที่ , พริ๊ทที่ , พริ๊ทที่ , พริ๊ทที่ , พริ๊ทที่ เกิร์ล)
Pretty, pretty
(พริ๊ทที่ , พริ๊ทที่)
Such a pretty, pretty, pretty girl
(ซัช อะ พริ๊ทที่ , พริ๊ทที่ , พริ๊ทที่ เกิร์ล)
Come on baby please, please, please
(คัมมอน เบ๊บี้ พลีซ , พลีซ , พลีซ)
I’ll tell ya
(อิลล เทลล ยา)
You can put me out
(ยู แคน พุท มี เอ๊าท)
On the street
(ออน เดอะ สทรีท)
Put me out
(พุท มี เอ๊าท)
With no shoes on my feet
(วิธ โน ชู ออน มาย ฟีท)
But, put me out, put me out
(บั๊ท , พุท มี เอ๊าท , พุท มี เอ๊าท)
Put me out of misery
(พุท มี เอ๊าท อ็อฝ มีสริ)
Yeah, all your sickness
(เย่ , ออล ยุร ซีคเน็ซ)
I can s*ck it up
(ไอ แคน เอส *ck อิท อั๊พ)
Throw it all at me
(โธรว์ อิท ดอร์ แอ็ท มี)
I can shrug it off
(ไอ แคน ฌรัก อิท ออฟฟ)
There’s one thing baby
(แดร์ วัน ทริง เบ๊บี้)
That I don’t understand
(แดท ไอ ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด)
You keep on telling me
(ยู คี๊พ ออน เทลลิง มี)
I ain’t your kind of man
(ไอ เอน ยุร ไคนด์ อ็อฝ แมน)
Ain’t I rough enough, ooh baby
(เอน ไอ รั๊ฟ อีน๊าฟ , อู้ เบ๊บี้)
Ain’t I tough enough
(เอน ไอ ทั๊ฟ อีน๊าฟ)
Ain’t I rich enough, in love enough
(เอน ไอ ริ๊ช อีน๊าฟ , อิน ลัฝ อีน๊าฟ)
Ooh! Ooh! Please
(อู้ ! อู้ ! พลีซ)
I’ll never be your beast of burden
(อิลล เน๊เฝ่อร์ บี ยุร บี๊สท อ็อฝ เบ๊อรํเด้น)
I’ll never be your beast of burden
(อิลล เน๊เฝ่อร์ บี ยุร บี๊สท อ็อฝ เบ๊อรํเด้น)
Never, never, never, never, never, never, never be
(เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ บี)
I’ll never be your beast of burden
(อิลล เน๊เฝ่อร์ บี ยุร บี๊สท อ็อฝ เบ๊อรํเด้น)
I’ve walked for miles and my feet are hurting
(แอฝ ว๊อล์ค ฟอร์ ไมล แซน มาย ฟีท อาร์ เฮอดิง)
All I want is you to make love to me
(ออล ไอ ว้อนท อีส ยู ทู เม้ค ลัฝ ทู มี)
I don’t need beast of burden
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด บี๊สท อ็อฝ เบ๊อรํเด้น)
I need no fussing
(ไอ นี๊ด โน fussings)
I need no nursing
(ไอ นี๊ด โน เนอร์ซิง)
Never, never, never, never, never, never, never be
(เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ บี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Beast of Burden คำอ่านไทย The Rolling Stones

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น