เนื้อเพลง The Cowboy Song คำอ่านไทย Garth Brooks

[Roy Robinson]
( [ รอย โรบินเซิน ])

Pushin horns weren’t easy like the movie said it was
(พรุซชิน ฮอร์น เวินท์ อีสอิ ไล๊ค เดอะ มูวี่ เซ็ด ดิท วอส)
And I don’t recall no dance hall girls
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ รีคอลล โน แด๊นซ์ ฮอลล์ เกิร์ล)
Or hotel rooms with rugs
(ออ โฮเท็ล รูม วิธ รัก)
You worked hot and tired and nasty
(ยู เวิ๊ร์ค ฮอท แอนด์ ไทร์ แอนด์ นาซทิ)
Rode your pony’s head too low
(โรด ยุร โพนิ เฮด ทู โลว)
There were all the nights you couldn’t sleep
(แดร์ เวอ ออล เดอะ ไน๊ท ยู คูดซึ่น สลี๊พ)
‘Cause it was too damn cold
(ค๊อส อิท วอส ทู แดมนํ โคลด์)
And you’d sing ” Strawberry Roan ” and ” Little Joe ”
(แอนด์ ยูต ซิง ” ซทรอเบริ โรน ” แอนด์ ” ลิ๊ทเทิ่ล โจ “)

Like the time we hit the river
(ไล๊ค เดอะ ไทม์ วี ฮิท เดอะ ริ๊เฝ่อร์)
And the rains began to fall
(แอนด์ เดอะ เรน บิแกน ทู ฟอลล์)
And the water was risin’ so damn fast
(แอนด์ เดอะ ว๊อเท่อร วอส รายซิน โซ แดมนํ ฟาสท)
We thought it’d drown us all
(วี ธอท อิทด ดราวน อัซ ซอร์)
We lost a lot of steers that day
(วี ล็อซท ดา ล็อท อ็อฝ สเทียร์ แดท เดย์)
And four to five good mounts
(แอนด์ โฟ ทู ไฟฝ กู๊ด เมานท)
But when all the boys rode into camp
(บั๊ท เว็น ออล เดอะ บอย โรด อิ๊นทู แค๊มพํ)
We knew that’s what counts
(วี นยู แด้ท ว๊อท เค้าทํ)
And we sang, yippie ti yi yay and ” Amazing Grace ”
(แอนด์ วี แซ็ง , ยิ๊บพี ทิ yi เย่ แอนด์ ” อะเมสอิง เกร๊ซ “)

Or the night they broke behind us
(ออ เดอะ ไน๊ท เด บโรค บีฮายน์ อัซ)
And then took us by surprise
(แอนด์ เด็น ทุค อัซ บาย เซอร์ไพร๊ส)
I whistled out to Bonner, I seen the terror in his
(ไอ วิสเทิ่ล เอ๊าท ทู Bonner , ไอ ซีน เดอะ เท๊อร์เร่อร์ อิน ฮิส)
eyes
(อาย)
And he rode for all his horse would ride
(แอนด์ ฮี โรด ฟอร์ ออล ฮิส ฮอร์ส เวิด ไรด์)
And I know he done his best
(แอนด์ ดาย โนว์ ฮี ดัน ฮิส เบ๊สท์)
But he crossed over Jordan ridin’ Dunny to his death
(บั๊ท ฮี ครอสสํ โอ๊เฝ่อร จอแดน ริดอิน Dunny ทู ฮิส เด้ท)
And we sang ” Bringing in the Sheaves ” and ” The Rugged
(แอนด์ วี แซ็ง ” บริงกิง อิน เดอะ ฌีฝ ” แอนด์ ” เดอะ รักกิด)
Cross ”
(ครอสสํ “)
So when you see the cowboy, he’s not ragged by his
(โซ เว็น ยู ซี เดอะ แควบอย , อีส น็อท แรง บาย ฮิส)
choice
(ช๊อยซํ)
He never meant to bow them legs
(ฮี เน๊เฝ่อร์ เม็นท ทู บาว เด็ม เล้ก)
Or put that gravel in his voice
(ออ พุท แดท กแรฝเอ็ล อิน ฮิส ว๊อยซ์)
He’s just chasin’ what he really loves
(อีส จั๊สท เช๊ซิน ว๊อท ฮี ริแอ็ลลิ ลัฝ)
And what’s burnin’ in his soul
(แอนด์ ว๊อท เบินนิน อิน ฮิส โซล)
Wishin’ to God that he’d benn born a hundred years
(วิซชิน ทู ก๊อด แดท ฮีด benn บอน อะ ฮั๊นเดร็ด เยียร์)
ago
(อะโก)
Still singin’ ” Strawberry Roan ” and ” Little Joe ”
(สทิลล ซิงอิน ” ซทรอเบริ โรน ” แอนด์ ” ลิ๊ทเทิ่ล โจ “)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Cowboy Song คำอ่านไทย Garth Brooks

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น