เนื้อเพลง Walkin’ Blues คำอ่านไทย Eric Clapton

by Robert Johnson
( บาย รอบเอิท จอนสัน)

Woke up this morning, feel ’round for my shoes,
(โวค อั๊พ ดิส ม๊อร์นิ่ง , ฟีล ราวนด ฟอร์ มาย ชู ,)
You know ’bout that babe, had them old walkin’ blues.
(ยู โนว์ เบาท แดท เบ้บ , แฮ็ด เด็ม โอลด์ วอคกิน บลู)
Woke up this morning, I feel ’round for my shoes,
(โวค อั๊พ ดิส ม๊อร์นิ่ง , ไอ ฟีล ราวนด ฟอร์ มาย ชู ,)
You know ’bout that babe, Lord, I had them old walkin’ blues.
(ยู โนว์ เบาท แดท เบ้บ , หลอร์ด , ไอ แฮ็ด เด็ม โอลด์ วอคกิน บลู)

Leavin’ this morning, I had to go ride the blinds.
(เลวิน ดิส ม๊อร์นิ่ง , ไอ แฮ็ด ทู โก ไรด์ เดอะ ไบลนฺดฺ)
I’ve been mistreated, don’t mind dying.
(แอฝ บีน มิสทรีเดด , ด้อนท์ ไมนด์ ไดอิง)
This morning, I had to go ride the blinds,
(ดิส ม๊อร์นิ่ง , ไอ แฮ็ด ทู โก ไรด์ เดอะ ไบลนฺดฺ ,)
I’ve been mistreated, Lord, I don’t mind dying.
(แอฝ บีน มิสทรีเดด , หลอร์ด , ไอ ด้อนท์ ไมนด์ ไดอิง)

People tell me walkin’ blues ain’t bad;
(พี๊เพิ่ล เทลล มี วอคกิน บลู เอน แบ้ด 😉
Worst old feeling I most ever had.
(เวิ๊ร์สท โอลด์ ฟีลอิง ไอ โมซท เอ๊เฝ่อร์ แฮ็ด)
People tell me the old walkin’ blues ain’t bad.
(พี๊เพิ่ล เทลล มี ดิ โอลด์ วอคกิน บลู เอน แบ้ด)
Well it’s the worst old feeling, Lord, I most ever had.
(เวลล อิทซ เดอะ เวิ๊ร์สท โอลด์ ฟีลอิง , หลอร์ด , ไอ โมซท เอ๊เฝ่อร์ แฮ็ด)

ALBERTA [traditional]
(ALBERTA [ ทระดีฌอะแน็ล ])

Alberta, Alberta,
(Alberta , Alberta ,)
Where you been so long?
(แวร์ ยู บีน โซ ลอง)
Alberta, Alberta,
(Alberta , Alberta ,)
Where you been so long?
(แวร์ ยู บีน โซ ลอง)
Ain’t had no loving
(เอน แฮ็ด โน ลัฝอิง)
Since you’ve been gone.
(ซิ๊นซ ยู๊ฟ บีน กอน)

Alberta, Alberta,
(Alberta , Alberta ,)
Where’d you stay last night?
(แวร์ ยู สเทย์ ล๊าสท ไน๊ท)
Alberta, Alberta
(Alberta , Alberta)
Where’d you stay last night?
(แวร์ ยู สเทย์ ล๊าสท ไน๊ท)
Come home this morning,
(คัม โฮม ดิส ม๊อร์นิ่ง ,)
Clothes don’t fit you right
(คโลฑ ด้อนท์ ฟิท ยู ไร๊ท)

Alberta, Alberta,
(Alberta , Alberta ,)
Girl, you’re on my mind.
(เกิร์ล , ยัวร์ ออน มาย ไมนด์)
Alberta, Alberta,
(Alberta , Alberta ,)
Girl, you’re on my mind.
(เกิร์ล , ยัวร์ ออน มาย ไมนด์)
Ain’t had no loving
(เอน แฮ็ด โน ลัฝอิง)
Such a great long time.
(ซัช อะ เกรท ลอง ไทม์)

Alberta, Alberta,
(Alberta , Alberta ,)
Where you been so long?
(แวร์ ยู บีน โซ ลอง)
Alberta, Alberta,
(Alberta , Alberta ,)
Where you been so long?
(แวร์ ยู บีน โซ ลอง)
Ain’t had no loving
(เอน แฮ็ด โน ลัฝอิง)
Since you’ve been gone.
(ซิ๊นซ ยู๊ฟ บีน กอน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Walkin’ Blues คำอ่านไทย Eric Clapton

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น