เนื้อเพลง Offbeat Bare-Ass คำอ่านไทย 311

Music: Sexton/Hexum/Wills; Lyrics: Hexum/Martinez
( มิ๊วสิค : เซคซทัน /เฮกซัม /วิล ; ลีริค : เฮกซัม /Martinez)

Any different people can apply to drop the funk
(เอ๊นี่ ดีฟเฟอะเร็นท พี๊เพิ่ล แคน แอ๊พพลาย ทู ดรอพ เดอะ ฟังค)
It’s not a country club review board steady talkin junk
(อิทซ น็อท ดา คั๊นทรี่ คลับ รีฝิล บอร์ด สเท๊ดี้ ทอคกิ่น จังค)
Many people would have it others go put and grab it
(เมนอิ พี๊เพิ่ล เวิด แฮ็ฝ อิท อ๊อเธ่อร์ โก พุท แอนด์ แกร๊บ อิท)
Some trip over toots and say f*ck it I’m sunk
(ซัม ทริ๊พ โอ๊เฝ่อร ทูท แซน เซย์ เอฟ *ck อิท แอม ซังค)
I put it in a limerick and kick the slick nick verbs
(ไอ พุท ดิธ อิน อะ ลีมเออะริค แอนด์ คิ๊ค เดอะ ซลิค นิค เฝิบ)
I am the one who scores the herb
(ไอ แอ็ม ดิ วัน ฮู สคอร์ เดอะ เฮิร์บ)
When we’re on the road P-Nut rolls it up
(เว็น เวีย ออน เดอะ โร้ด พี นัท โรลล ซิท อั๊พ)
Throw me a joint on stage what’s up
(โธรว์ มี อะ จอยนท ออน สเท๊จ ว๊อท อั๊พ)
I will tell a cop that I know my f*cking rights
(ไอ วิล เทลล อะ ค็อพ แดท ไอ โนว์ มาย เอฟ *คิง ไร๊ท)
And we can match wits all night for real
(แอนด์ วี แคน แหมทช์ วิท ซอร์ ไน๊ท ฟอร์ เรียล)
He said if I had nothing to hide
(ฮี เซ็ด อิ๊ฟ ฟาย แฮ็ด นัธอิง ทู ไฮด์)
Then of course I wouldn’t mind if he looked through our ride
(เด็น อ็อฝ คอร์ส ไอ วูดดึ่น ไมนด์ อิ๊ฟ ฮี ลุ๊ค ทรู เอ๊า ไรด์)
Uh, no I’d really rather you didn’t
(อา , โน อาย ริแอ็ลลิ ร๊าเธ่อร์ ยู ดิ๊นอิน)
And no we don’t have guns hidden
(แอนด์ โน วี ด้อนท์ แฮ็ฝ กัน ฮีดดน)
We stood there for a while continue to decline
(วี ซทูด แดร์ ฟอร์ รา ไวล์ คอนทิ๊นิว ทู ดีไคลน์)
Firmly, I didn’t lose my mind
(เฟิมลิ , ไอ ดิ๊นอิน ลู้ส มาย ไมนด์)
I didn’t let him break me he’s just another human
(ไอ ดิ๊นอิน เล็ท ฮิม เบร๊ค มี อีส จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ ฮิ๊วแมน)
Not a bit of shame in what we were doin’ that day
(น็อท ดา บิท อ็อฝ เชม อิน ว๊อท วี เวอ โดย แดท เดย์)
He couldn’t make us stay
(ฮี คูดซึ่น เม้ค อัซ สเทย์)
We had our sh*t together
(วี แฮ็ด เอ๊า ฌะ *ที ทูเก๊ทเธ่อร์)
It don’t matter whether
(อิท ด้อนท์ แม๊ทเท่อร์ ฮเวทเออะ)
We sport the dread locks or a shaved head
(วี สพอร์ท เดอะ เดรด ล๊อค ออ รา เชฝ เฮด)
Or if we have a sticker from the dead
(ออ อิ๊ฟ วี แฮ็ฝ อะ ซทีคเคอะ ฟรอม เดอะ เด้ด)
I said a better verse rehearsed about the roughneck curse
(ไอ เซ็ด อะ เบ๊ทเท่อร์ เฝิซ ริเฮิซ อะเบ๊าท เดอะ roughneck เคอร์ส)
Last week I keep an even keel and bow in place
(ล๊าสท วี๊ค ไอ คี๊พ แอน อี๊เฝ่น คีล แอนด์ บาว อิน เพลส)
And face the music every minute
(แอนด์ เฟซ เดอะ มิ๊วสิค เอ๊เฝอร์รี่ มิ๊หนิท)

Never could see my homey comin’ till he passed
(เน๊เฝ่อร์ เคิด ซี มาย โฮมี คัมอิน ทิลล์ ฮี พาสส)
Funky gas by my way all the day I couldn’t laugh
(ฟังคิ แก๊ซ บาย มาย เวย์ ออล เดอะ เดย์ ไอ คูดซึ่น ล๊าฟ)
Oh by now I’m chill with it
(โอ บาย นาว แอม ชิล วิธ อิท)
Bare ass in my face I’m ok but Chad’s like ” Uh-uh no he isn’t ”
(แบร์ อาซ ซิน มาย เฟซ แอม โอเค บั๊ท ชาด ไล๊ค ” อา อา โน ฮี อีสซึ่น “)
So I proceed to hear him get loose with the
(โซ ไอ โพรซี๊ด ทู เฮียร ฮิม เก็ท ลู้ส วิธ เดอะ)
Fartin’ all over my face sometimes my tummy
(Fartin ออล โอ๊เฝ่อร มาย เฟซ ซัมไทม์ มาย ทัมมี)
He f*cked with my flow although I thought it funny
(ฮี เอฟ *cked วิธ มาย โฟลว์ ออลโทร ไอ ธอท ดิธ ฟันนิ)
I probably wouldn’t care if I smoked more kind bud
(ไอ พรอบอับลิ วูดดึ่น แคร์ อิ๊ฟ ฟาย สโม๊ค โม ไคนด์ บัด)
But that wouldn’t do me sh*t cuz then he’d f*ck me more up
(บั๊ท แดท วูดดึ่น ดู มี ฌะ *ที คัซ เด็น ฮีด เอฟ *ck มี โม อั๊พ)
Crazy ill and chillin’ rude but I’ze a real cool dude
(คเรสิ อิลล แอนด์ ชิลลิน รู๊ด บั๊ท ไอส อะ เรียล คูล ดยูด)
He didn’t believe the day would come when he would get his top
(ฮี ดิ๊นอิน บีลี๊ฝ เดอะ เดย์ เวิด คัม เว็น ฮี เวิด เก็ท ฮิส ท๊อพ)
But then one day right in front of his face I got him
(บั๊ท เด็น วัน เดย์ ไร๊ท อิน ฟร๊อนท อ็อฝ ฮิส เฟซ ไอ ก็อท ฮิม)
He looked over said ” God damn get me some water ”
(ฮี ลุ๊ค โอ๊เฝ่อร เซ็ด ” ก๊อด แดมนํ เก็ท มี ซัม ว๊อเท่อร “)
The one time I hadn’t wasted till I got mine
(ดิ วัน ไทม์ ไอ แฮดอินท ว็อซท ทิลล์ ไอ ก็อท ไมน์)
Smeared his nose with my armpit funk slime
(ซเมีย ฮิส โน้ส วิธ มาย armpit ฟังค ซไลม)
So you get it the picture just how sick we were then
(โซ ยู เก็ท ดิธ เดอะ พิ๊คเจ้อร์ จั๊สท ฮาว ซิ๊ค วี เวอ เด็น)
But before I jet ” Hey yo Chad sniff my finger man ”
(บั๊ท บีฟอร์ ไอ เจ๊ต ” เฮ โย ชาด ซนิฟ มาย ฟิ๊งเก้อร แมน “)

I can see a lot of people who feel like I do
(ไอ แคน ซี อะ ล็อท อ็อฝ พี๊เพิ่ล ฮู ฟีล ไล๊ค ไก ดู)
I can see a lot of people who feel like I don’t
(ไอ แคน ซี อะ ล็อท อ็อฝ พี๊เพิ่ล ฮู ฟีล ไล๊ค ไก ด้อนท์)
I go on step lightly even when I’m heavy
(ไอ โก ออน สเท็พ ไลทลิ อี๊เฝ่น เว็น แอม เฮ๊ฝฝี่)
High jump the slump open up fot eh Revy Horton Heat
(ไฮฮ จั๊มพ เดอะ สลั๊มพ โอ๊เพ่น อั๊พ fot เอ Revy Horton ฮีท)
Sweet what am I displayin’ forgot what I was saying
(สวี้ท ว๊อท แอ็ม ไอ displayin เฟาะกอท ว๊อท ไอ วอส เซอิง)
I know I must be laying a pipe you got a gripe
(ไอ โนว์ ไอ มัสท์ บี เลยิง อะ ไพพ ยู ก็อท ดา กไรพ)
With the way I get high
(วิธ เดอะ เวย์ ไอ เก็ท ไฮฮ)
Graffix bong sing along with a cry of a
(Graffix บอง ซิง อะลอง วิธ อะ คราย อ็อฝ อะ)
Mandatory sentence for a crime with no victim
(แมนดะโทริ เซ๊นเท้นซ ฟอร์ รา ไคร์ม วิธ โน ฝิ๊คทิ่ม)
When everyone knows jail terms should be picked in
(เว็น เอ๊วี่วัน โนว์ เจล เทิร์ม เชิด บี พิค อิน)
Order of the pain that they cause
(อ๊อร์เด้อร์ อ็อฝ เดอะ เพน แดท เด ค๊อส)
Do what thou wilt shall be the whole of the law
(ดู ว๊อท เฑา วิลท แชลล์ บี เดอะ โฮล อ็อฝ เดอะ ลอว์)
Until you violate the rights of another
(อันทิล ยู ไฝ๊โอเหลท เดอะ ไร๊ท อ็อฝ อะน๊าเทร่อร์)
Respect the space of your sister and your brother
(เรสเพ๊คท เดอะ สเพ๊ซ อ็อฝ ยุร ซิ๊สเท่อร์ แอนด์ ยุร บร๊าเท่อรํ)
The war on drugs may be well intentioned
(เดอะ วอร์ ออน ดรัก เมย์ บี เวลล อินเทนฌัน)
But it falls f*cking flat when you stop and mention
(บั๊ท ดิธ ฟอลล์ เอฟ *คิง แฟลท เว็น ยู สท๊อพ แอนด์ เม๊นชั่น)
The overcrowded prisons where a rapists gets paroled
(ดิ โอเฝ่อร์คร๊าวเด้ด พริ๊ซั่น แวร์ อะ เรพพิซ เก็ท พะโรล)
To make room for a dude who has sold
(ทู เม้ค รูม ฟอร์ รา ดยูด ฮู แฮ็ส โซลด)
A pound of weed to me that’s a crime
(อะ เพานด อ็อฝ วี ทู มี แด้ท ซา ไคร์ม)
Here’s to good people doin time y’all
(เฮียร ทู กู๊ด พี๊เพิ่ล โดย ไทม์ ยอล)

Bare Ass Yeah x4
(แบร์ อาซ เย่ x4)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Offbeat Bare-Ass คำอ่านไทย 311

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น