เนื้อเพลง Danger Zone คำอ่านไทย Gwen Stefani

I can’t imagine how hard it must be to be you
( ไอ แค็นท อิมแม๊จิ้น ฮาว ฮาร์ด ดิท มัสท์ บี ทู บี ยู)
Adopting all your history it’s hard being me too
(Adoptings ออล ยุร ฮิสทรี่ อิทซ ฮาร์ด บีอิง มี ทู)
Are your secrets where you left them? cause now your ghosts are mine as well
(อาร์ ยุร ซี๊เขร็ท แวร์ ยู เล๊ฟท เด็ม ค๊อส นาว ยุร โก๊สท แซร์ ไมน์ แอส เวลล)
I think it’s time I met them and I think it’s time you tell
(ไอ ทริ๊งค อิทซ ไทม์ ไอ เม็ท เด็ม แอนด์ ดาย ทริ๊งค อิทซ ไทม์ ยู เทลล)

And you should have told me when you met me all these things I should know
(แอนด์ ยู เชิด แฮ็ฝ โทลด มี เว็น ยู เม็ท มี ออล ฑิส ทริง ซาย เชิด โนว์)
And I should have asked we should have talked about this so long ago
(แอนด์ ดาย เชิด แฮ็ฝ อาสคฺ วี เชิด แฮ็ฝ ท๊อล์ค อะเบ๊าท ดิส โซ ลอง อะโก)

It’s not fair, it’s not fair, and don’t leave me here
(อิทซ น็อท แฟร์ , อิทซ น็อท แฟร์ , แอนด์ ด้อนท์ ลี๊ฝ มี เฮียร)
Oh How’s this happening to me? It feels so lonely here
(โอ ฮาว ดิส แฮพเพะนิง ทู มี อิท ฟีล โซ โลนลิ เฮียร)

We are in a mess, a Danger Zone
(วี อาร์ อิน อะ เมซ , อะ แด๊งเจ้อร์ โซน)
What will happen next? You never know
(ว๊อท วิล แฮ๊พเพ่น เน๊กซท ยู เน๊เฝ่อร์ โนว์)
We are in a mess,a Danger Zone
(วี อาร์ อิน อะ เมซ , อะ แด๊งเจ้อร์ โซน)
What will happen next? You never know
(ว๊อท วิล แฮ๊พเพ่น เน๊กซท ยู เน๊เฝ่อร์ โนว์)

Now we share the closet, now you’ve let me come inside
(นาว วี แชร์ เดอะ คลอสเอ็ท , นาว ยู๊ฟ เล็ท มี คัม อิ๊นไซด์)
And now you’re finally undressing and I feel like I might die
(แอนด์ นาว ยัวร์ ไฟแน็ลลิ อันเดรสซิ่ง แอนด์ ดาย ฟีล ไล๊ค ไก ไมท ดาย)
The damage is infectious, the confession is too late
(เดอะ แด๊เหมจ อีส อินเฟคฌัซ , เดอะ ค็อนเฟฌอัน อีส ทู เหลท)
And how can I accept this? How is this happening to me?
(แอนด์ ฮาว แคน นาย แอ๊คเซพท ดิส ฮาว อีส ดิส แฮพเพะนิง ทู มี)

It’s not fair, it’s not fair, and don’t leave me here
(อิทซ น็อท แฟร์ , อิทซ น็อท แฟร์ , แอนด์ ด้อนท์ ลี๊ฝ มี เฮียร)
How’s this happening to me? It feels so lonely here
(ฮาว ดิส แฮพเพะนิง ทู มี อิท ฟีล โซ โลนลิ เฮียร)

We are in a mess, a Danger Zone
(วี อาร์ อิน อะ เมซ , อะ แด๊งเจ้อร์ โซน)
What will happen next? You never know
(ว๊อท วิล แฮ๊พเพ่น เน๊กซท ยู เน๊เฝ่อร์ โนว์)
We are in a mess,a Danger Zone
(วี อาร์ อิน อะ เมซ , อะ แด๊งเจ้อร์ โซน)
What will happen next? You never know
(ว๊อท วิล แฮ๊พเพ่น เน๊กซท ยู เน๊เฝ่อร์ โนว์)

All your secrets
(ออล ยุร ซี๊เขร็ท)
All your Lies
(ออล ยุร ไล)
All of it
(ออล อ็อฝ อิท)

We are in a mess, a Danger Zone
(วี อาร์ อิน อะ เมซ , อะ แด๊งเจ้อร์ โซน)
What will happen next? You never know
(ว๊อท วิล แฮ๊พเพ่น เน๊กซท ยู เน๊เฝ่อร์ โนว์)
We are in a mess,a Danger Zone
(วี อาร์ อิน อะ เมซ , อะ แด๊งเจ้อร์ โซน)
What will happen next? You never know
(ว๊อท วิล แฮ๊พเพ่น เน๊กซท ยู เน๊เฝ่อร์ โนว์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Danger Zone คำอ่านไทย Gwen Stefani

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น