เนื้อเพลง A Kind Of Magic (Taylor) คำอ่านไทย Queen

It’s a kind of magic,
( อิทซ ซา ไคนด์ อ็อฝ แม๊จิค ,)
It’s a kind of magic,
(อิทซ ซา ไคนด์ อ็อฝ แม๊จิค ,)
A kind of magic,
(อะ ไคนด์ อ็อฝ แม๊จิค ,)
One dream, one soul, one prize,
(วัน ดรีม , วัน โซล , วัน ไพร๊ซ์ ,)
One goal, one golden glance of what should be,
(วัน โกล , วัน โกลเด็น แกล๊นซ์ อ็อฝ ว๊อท เชิด บี ,)
It’s a kind of magic,
(อิทซ ซา ไคนด์ อ็อฝ แม๊จิค ,)
One shaft of light that shows the way,
(วัน ชาร์ฟท อ็อฝ ไล๊ท แดท โชว์ เดอะ เวย์ ,)
No mortal man can win this day,
(โน ม๊อร์ท่อล แมน แคน วิน ดิส เดย์ ,)
It’s a kind of magic,
(อิทซ ซา ไคนด์ อ็อฝ แม๊จิค ,)
The bell that rings inside your mind,
(เดอะ เบลล์ แดท ริง อิ๊นไซด์ ยุร ไมนด์ ,)
It’s a challenging the doors of time,
(อิทซ ซา ชาวเลนจิ้ง เดอะ ดอร์ อ็อฝ ไทม์ ,)
It’s a kind of magic,
(อิทซ ซา ไคนด์ อ็อฝ แม๊จิค ,)
The waiting seems eternity,
(เดอะ เวททิง ซีม อิเทอนิทิ ,)
The day will dawn of sanity,
(เดอะ เดย์ วิล ดอว์น อ็อฝ แซนอิทิ ,)
It’s a kind of magic,
(อิทซ ซา ไคนด์ อ็อฝ แม๊จิค ,)
There can be only one,
(แดร์ แคน บี โอ๊นลี่ วัน ,)
This rage that lasts a thousand years
(ดิส เร้จ แดท ล๊าสท ซา เธ๊าซั่นด เยียร์)
Will soon be gone,
(วิล ซูน บี กอน ,)
This flame that burns inside of me,
(ดิส เฟลม แดท เบิร์น อิ๊นไซด์ อ็อฝ มี ,)
I’m hearing secret harmonies
(แอม เฮียริง ซี๊เขร็ท harmonies)
It’s a kind of magic,
(อิทซ ซา ไคนด์ อ็อฝ แม๊จิค ,)
The bell that rings inside your mind,
(เดอะ เบลล์ แดท ริง อิ๊นไซด์ ยุร ไมนด์ ,)
Is challenging the doors of time,
(อีส ชาวเลนจิ้ง เดอะ ดอร์ อ็อฝ ไทม์ ,)
It’s a kind of magic,
(อิทซ ซา ไคนด์ อ็อฝ แม๊จิค ,)
It’s a kind of magic,
(อิทซ ซา ไคนด์ อ็อฝ แม๊จิค ,)
This rage that lasts a thousand years,
(ดิส เร้จ แดท ล๊าสท ซา เธ๊าซั่นด เยียร์ ,)
Will soon be will soon be,
(วิล ซูน บี วิล ซูน บี ,)
Will soon be gone,
(วิล ซูน บี กอน ,)
This is a kind of magic,
(ดิส ซิส ซา ไคนด์ อ็อฝ แม๊จิค ,)
Tere can only be one,
(Tere แคน โอ๊นลี่ บี วัน ,)
This life that lasts a thousand years,
(ดิส ไล๊ฟ แดท ล๊าสท ซา เธ๊าซั่นด เยียร์ ,)
Will soon be gone,
(วิล ซูน บี กอน ,)
Magic – it’s a kind of magic,
(แม๊จิค อิทซ ซา ไคนด์ อ็อฝ แม๊จิค ,)
It’s a kind of magic,
(อิทซ ซา ไคนด์ อ็อฝ แม๊จิค ,)
Magic, magic, magic, magic,
(แม๊จิค , แม๊จิค , แม๊จิค , แม๊จิค ,)
It’s magic,
(อิทซ แม๊จิค ,)
It’s a kind of magic.
(อิทซ ซา ไคนด์ อ็อฝ แม๊จิค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A Kind Of Magic (Taylor) คำอ่านไทย Queen

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น