เนื้อเพลง Give Me Some Truth คำอ่านไทย John Lennon

I’m sick and tired of hearing things
( แอม ซิ๊ค แอนด์ ไทร์ อ็อฝ เฮียริง ทริง)
From uptight, shortsighted, narrow-minded hypocrites
(ฟรอม อัพทาย , shortsighted , แน๊โร่ว ไมนด์ ฮีพโอะคริท)
All I want is the truth
(ออล ไอ ว้อนท อีส เดอะ ทรู๊ธ)
Just gimme some truth
(จั๊สท กีมมิ ซัม ทรู๊ธ)

I’ve had enough of reading things
(แอฝ แฮ็ด อีน๊าฟ อ็อฝ รีดอิง ทริง)
By neurotic, psychotic, pig-headed politicians
(บาย นิวรอทอิค , ไซโคดิก , พิก เฮด พอลิทีฌแอ็น)
All I want is the truth
(ออล ไอ ว้อนท อีส เดอะ ทรู๊ธ)
Just gimme some truth
(จั๊สท กีมมิ ซัม ทรู๊ธ)

No short-haired, yellow-bellied, son-of-tricky d*ck
(โน ช๊อร์ท แฮร์ , เย๊ลโล่ว เบลลิ , ซัน อ็อฝ ทรีคคิ ดี *ck)
Is gonna mother hubbard soft soap me
(อีส กอนนะ ม๊าเธ่อร์ hubbard ซ๊อฟท โซ้พ มี)
With just a pocket full of soap
(วิธ จั๊สท ดา พ๊อคเค่ท ฟูล อ็อฝ โซ้พ)
Money for dope
(มั๊นนี่ ฟอร์ โดพ)
Money for rope
(มั๊นนี่ ฟอร์ โร๊พ)

No short-haired, yellow-bellied, son-of-tricky d*ck
(โน ช๊อร์ท แฮร์ , เย๊ลโล่ว เบลลิ , ซัน อ็อฝ ทรีคคิ ดี *ck)
Is gonna mother hubbard soft soap me
(อีส กอนนะ ม๊าเธ่อร์ hubbard ซ๊อฟท โซ้พ มี)
With just a pocket full of soap
(วิธ จั๊สท ดา พ๊อคเค่ท ฟูล อ็อฝ โซ้พ)
Money for dope
(มั๊นนี่ ฟอร์ โดพ)
Money for rope
(มั๊นนี่ ฟอร์ โร๊พ)

I’m sickto death of seeing things
(แอม sickto เด้ท อ็อฝ ซีอิง ทริง)
From tight-lipped, condescending mama’s little chauvinists
(ฟรอม ไท๊ท lipped , คอนดิเซนดิง มามะ ลิ๊ทเทิ่ล โฌฝินิซท)
All I want is the truth
(ออล ไอ ว้อนท อีส เดอะ ทรู๊ธ)
Just gimme some truth
(จั๊สท กีมมิ ซัม ทรู๊ธ)

I’ve had enough of watching scenes
(แอฝ แฮ็ด อีน๊าฟ อ็อฝ วัทชิง ซีน)
Of schizophrenic, egocentric, paranoic primadonnas
(อ็อฝ สกิตโซเฟอนิก , egocentric , paranoic พรีมะดอนนะ)
All I want is the truth
(ออล ไอ ว้อนท อีส เดอะ ทรู๊ธ)
Just gimme some truth
(จั๊สท กีมมิ ซัม ทรู๊ธ)

No short-haired, yellow-bellied, son-of-tricky d*ck
(โน ช๊อร์ท แฮร์ , เย๊ลโล่ว เบลลิ , ซัน อ็อฝ ทรีคคิ ดี *ck)
Is gonna mother hubbard soft soap me
(อีส กอนนะ ม๊าเธ่อร์ hubbard ซ๊อฟท โซ้พ มี)
With just a pocket full of soap
(วิธ จั๊สท ดา พ๊อคเค่ท ฟูล อ็อฝ โซ้พ)
Money for dope
(มั๊นนี่ ฟอร์ โดพ)
Money for rope
(มั๊นนี่ ฟอร์ โร๊พ)

Ah, I’m sick and tired of hearing things
(อา , แอม ซิ๊ค แอนด์ ไทร์ อ็อฝ เฮียริง ทริง)
From uptight, shortsighted, narrow-minded hypocrites
(ฟรอม อัพทาย , shortsighted , แน๊โร่ว ไมนด์ ฮีพโอะคริท)
All I want is the truth
(ออล ไอ ว้อนท อีส เดอะ ทรู๊ธ)
Just gimme some truth
(จั๊สท กีมมิ ซัม ทรู๊ธ)

I’ve had enough of reading things
(แอฝ แฮ็ด อีน๊าฟ อ็อฝ รีดอิง ทริง)
By neurotic, psychotic, pig-headed politicians
(บาย นิวรอทอิค , ไซโคดิก , พิก เฮด พอลิทีฌแอ็น)
All I want is the truth
(ออล ไอ ว้อนท อีส เดอะ ทรู๊ธ)
Just gimme some truth
(จั๊สท กีมมิ ซัม ทรู๊ธ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Give Me Some Truth คำอ่านไทย John Lennon

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น