เนื้อเพลง Once Upon A Lifetime คำอ่านไทย Ronan Keating

Once Upon A Lifetime
( วั๊นซ อุพอน อะ ไลฟ์ไทม์)
I Looked In Someone’s Eyes
(ไอ ลุ๊ค อิน ซัมวัน อาย)
And Felt The Fire Burning In My Heart
(แอนด์ เฟ็ลท เดอะ ไฟเออะร เบรินนิง อิน มาย ฮาร์ท)
For The Very First Time
(ฟอร์ เดอะ เฝ๊รี่ เฟิร์สท ไทม์)

She Was Scared And Young
(ชี วอส ซคา แอนด์ ยัง)
And Had Never Tasted Love
(แอนด์ แฮ็ด เน๊เฝ่อร์ เท๊ซท ลัฝ)
So I Took Her By The Hand
(โซ ไอ ทุค เฮอ บาย เดอะ แฮนด์)
And A Boy Became A Man
(แอนด์ อะ บอย บิเคม อะ แมน)
Once Upon A Lifetime
(วั๊นซ อุพอน อะ ไลฟ์ไทม์)

And Once Upon A Lifetime
(แอนด์ วั๊นซ อุพอน อะ ไลฟ์ไทม์)
You Hold The Queen Of Hearts
(ยู โฮลด์ เดอะ ควีน อ็อฝ ฮาร์ท)
And If You Gamble On A Diamond Win
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู แก๊มเบิ้ล ออน อะ ได๊ม่อนดํ วิน)
The Dealin’ Starts
(เดอะ ดิลลิน สท๊าร์ท)

You Stand To Lose It All
(ยู สแทนด์ ทู ลู้ส อิท ดอร์)
As The Cards Begin To Fall
(แอส เดอะ ค้าร์ด บีกิน ทู ฟอลล์)
And The Lesson Learned Is Hard
(แอนด์ เดอะ เล๊ซซั่น เลิร์น อีส ฮาร์ด)
You’re Only Dealt The Queen Of Cards
(ยัวร์ โอ๊นลี่ เด็ลท เดอะ ควีน อ็อฝ ค้าร์ด)
Once Upon A Lifetime
(วั๊นซ อุพอน อะ ไลฟ์ไทม์)

So If You’re Taking Chances Know The Chance You Take
(โซ อิ๊ฟ ยัวร์ เทคอิง แช้นซํ โนว์ เดอะ แช้นซํ ยู เท้ค)
A Broken Heart’s A High Price To Pay
(อะ บโรเค็น ฮาร์ท ซา ไฮฮ ไพร๊ซ์ ทู เพย์)
Foolish Ways Will Make Fools Of The Wise
(ฟูลอิฌ เวย์ วิล เม้ค ฟูล อ็อฝ เดอะ ไว๊ส)
And The Best Things Seldom Come Along Twice
(แอนด์ เดอะ เบ๊สท์ ทริง เซ๊ลดั้ม คัม อะลอง ทไวซ)

Once Upon A Lifetime
(วั๊นซ อุพอน อะ ไลฟ์ไทม์)
You Know That You’ve Been Blessed
(ยู โนว์ แดท ยู๊ฟ บีน เบล๊ส)
When You Hold Your First Born Tenderly Against Your Chest
(เว็น ยู โฮลด์ ยุร เฟิร์สท บอน เทนเดอะลิ อะเก๊นสท ยุร เชสทํ)

And Through The Innocence You See
(แอนด์ ทรู ดิ อีนโนะเซ็นซ ยู ซี)
The Value Of A Family
(เดอะ แฝ๊ลู่ อ็อฝ อะ แฟ๊มิลี่)
And You Feel A Special Bond
(แอนด์ ยู ฟีล อะ สเพ๊เชี่ยล บอนดฺ)
That Only Comes Along
(แดท โอ๊นลี่ คัม อะลอง)
Once Upon A Lifetime
(วั๊นซ อุพอน อะ ไลฟ์ไทม์)

So If You’re Taking Chances Know The Chance You Take
(โซ อิ๊ฟ ยัวร์ เทคอิง แช้นซํ โนว์ เดอะ แช้นซํ ยู เท้ค)
A Broken Heart’s A High Price To Pay
(อะ บโรเค็น ฮาร์ท ซา ไฮฮ ไพร๊ซ์ ทู เพย์)
Foolish Ways Will Make Fools Of The Wise
(ฟูลอิฌ เวย์ วิล เม้ค ฟูล อ็อฝ เดอะ ไว๊ส)
And The Best Things Seldom Come Along Twice
(แอนด์ เดอะ เบ๊สท์ ทริง เซ๊ลดั้ม คัม อะลอง ทไวซ)
And People Only Find Love Like Yours And Mine
(แอนด์ พี๊เพิ่ล โอ๊นลี่ ไฟนด์ ลัฝ ไล๊ค ยุร แซน ไมน์)
Once Upon A Lifetime
(วั๊นซ อุพอน อะ ไลฟ์ไทม์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Once Upon A Lifetime คำอ่านไทย Ronan Keating

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น