เนื้อเพลง Dat Gangsta Sh*t คำอ่านไทย Fat Joe

Yeah, uhh, dat gangsta sh*t
( เย่ , อา , แดซ แก๊งซดา ฌะ *ที)
Uhh, yeah, dat gangsta sh*t
(อา , เย่ , แดซ แก๊งซดา ฌะ *ที)
Uhh, dat gangsta sh*t
(อา , แดซ แก๊งซดา ฌะ *ที)
What you love huh? Dat gangsta sh*t
(ว๊อท ยู ลัฝ ฮู แดซ แก๊งซดา ฌะ *ที)
What you want huh? Dat gangsta sh*t
(ว๊อท ยู ว้อนท ฮู แดซ แก๊งซดา ฌะ *ที)
Now what we live huh? Dat gangsta sh*t
(นาว ว๊อท วี ไล้ฝ ฮู แดซ แก๊งซดา ฌะ *ที)
Yeah, uhh, uhh
(เย่ , อา , อา)

Recognize my presence, this rap game specialized with legends
(เร๊คคอกไน๊ซ์ มาย พเรสเอ็นซ , ดิส แร็พ เกม ซเพฌแอะไลส วิธ เล๊เจ้นด)
I drop sh*t n*ggaz try to memorize in seconds
(ไอ ดรอพ ฌะ *ที เอ็น *ggaz ธราย ทู เมมโอะไรส อิน เซ๊คคั่น)
You criticize me, still visualize the lessons
(ยู ครีทอิไซส มี , สทิลล ฝีฉอัวไลส เดอะ เล๊ซซั่น)
and when I wish to put aside the questions
(แอนด์ เว็น นาย วิ๊ช ทู พุท อะไซ๊ดฺ เดอะ เคว๊สชั่น)
before they find out, who’s the realest
(บีฟอร์ เด ไฟนด์ เอ๊าท , ฮู เดอะ รีเอวรีเอส)
Who done spoke without one joke about the illest
(ฮู ดัน ซโพค วิธเอ๊าท วัน โจ้ก อะเบ๊าท ดิ ไอเลสชฺ)
sh*t that ever happened, in this rappin beyond rappin
(ฌะ *ที แดท เอ๊เฝ่อร์ แฮ๊พเพ่น , อิน ดิส แรพปิน บียอนด์ แรพปิน)
Joe the God it ain’t so hard to start clappin
(โจ เดอะ ก๊อด ดิท เอน โซ ฮาร์ด ทู สท๊าร์ท แค๊พปิน)
but I lay low, create flows, for the pesos
(บั๊ท ไอ เลย์ โลว , คริเอท โฟลว์ , ฟอร์ เดอะ เพโซ)
Now we got extra hoes, wantin to chase shows
(นาว วี ก็อท เอ๊กซทร่า โฮ , วอนทิน ทู เชส โชว์)
I take foes, and break em down to minerals
(ไอ เท้ค โฟ , แอนด์ เบร๊ค เอ็ม เดาน ทู มีนเออะแร็ล)
We went from street corner thugs to white collar criminals
(วี เว็นท ฟรอม สทรีท ค๊อร์เน่อร์ ธัก ทู ไว๊ท ค๊อลลาร์ ครีมอิแน็ล)
Individuals, with no peace on the quest
(อินดิฝิ๊ด้วล , วิธ โน พี๊ซ ออน เดอะ คเว็ซท)
The iced out, piece on my chest, from the East to the West
(ดิ ไอ๊ซ์ เอ๊าท , พี๊ซ ออน มาย เชสทํ , ฟรอม ดิ อี๊สท ทู เดอะ เว๊สท)
Never sleep in a sweat, keep the heat with the vest
(เน๊เฝ่อร์ สลี๊พ อิน อะ สเว็ท , คี๊พ เดอะ ฮีท วิธ เดอะ เฝ็ซท)
Ready for the ‘casian blazin gettin deep with the best
(เร๊ดี้ ฟอร์ เดอะ casian เบลซิน เกดดิน ดี๊พ วิธ เดอะ เบ๊สท์)
The police wanna test my strategy, got half of the world
(เดอะ โพลิ๊ซ วอนนา เทสท์ มาย ซทแรทอิจิ , ก็อท ฮาล์ฟ อ็อฝ เดอะ เวิลด)
mad at me, but very few challenge me
(แม้ด แอ็ท มี , บั๊ท เฝ๊รี่ ฟิว แช๊ลเล้นจํ มี)
Perhaps you will be the first to approach this, lyrical dope sh*t
(เพอร์แฮพส์ ยู วิล บี เดอะ เฟิร์สท ทู แอพโพร๊ช ดิส , ลีริแค็ล โดพ ฌะ *ที)
Cartagena will bring the chrome like explosives
(Cartagena วิล บริง เดอะ คโรม ไล๊ค เอ็คซพโลซิฝ)

Now what you love huh? Dat gangsta sh*t
(นาว ว๊อท ยู ลัฝ ฮู แดซ แก๊งซดา ฌะ *ที)
What you want huh? Dat gangsta sh*t
(ว๊อท ยู ว้อนท ฮู แดซ แก๊งซดา ฌะ *ที)
Now what we live huh? Dat gangsta sh*t
(นาว ว๊อท วี ไล้ฝ ฮู แดซ แก๊งซดา ฌะ *ที)
Dat gangsta sh*t, dat gangsta sh*t
(แดซ แก๊งซดา ฌะ *ที , แดซ แก๊งซดา ฌะ *ที)

Yeah, uhh, uhh
(เย่ , อา , อา)
F*ck the whole world, all I need is my dough and my girl
(เอฟ *ck เดอะ โฮล เวิลด , ออล ไอ นี๊ด อีส มาย โด แอนด์ มาย เกิร์ล)
And even she can get it, everybody go to hell
(แอนด์ อี๊เฝ่น ชี แคน เก็ท ดิธ , เอวี่บอดี้ โก ทู เฮ็ลล)
I don’t need y’all, disrespect the Don and I’ma see y’all
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด ยอล , ดิซริซเพคท เดอะ ด็อน แอนด์ แอมอา ซี ยอล)
Hit you with the tech and the armor, you see-saw
(ฮิท ยู วิธ เดอะ ทิค แอนด์ ดิ อาเมอะ , ยู ซี ซอว์)
That’s my steez, if I don’t kill you I’ma clap you these
(แด้ท มาย สตีซ , อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์ คิลล์ ยู แอมอา คแล็พ ยู ฑิส)
Ask your peeps if I ain’t have the beast soundin Japanese
(อาสคฺ ยุร พีพ อิ๊ฟ ฟาย เอน แฮ็ฝ เดอะ บี๊สท ซาวดิน แจพะนิส)
Coughin blood, that’s what you get for talkin thug
(Coughin บลัด , แด้ท ว๊อท ยู เก็ท ฟอร์ ทอคกิ่น ธัก)
Run up on your preacher with the sweeper feature coughin slugs
(รัน อั๊พ ออน ยุร พิทเชอร์ วิธ เดอะ สวิพเปอ ฟี๊เจ้อร์ coughin ซลัก)
Once a thug always a thug, hallways and drug dealers
(วั๊นซ อะ ธัก ออลเว ซา ธัก , ฮอวเวย์ แซน ดรัก ดีลเออะ)
Fillers, killers, they wanna chill all day with us
(ฟีลเลอะ , คีลเลอะ , เด วอนนา ชิล ออล เดย์ วิธ อัซ)
They love the Don, these words are more than just another song
(เด ลัฝ เดอะ ด็อน , ฑิส เวิร์ด แซร์ โม แฑ็น จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ ซ็อง)
If I said I slit your neck, your jugular’s gone
(อิ๊ฟ ฟาย เซ็ด ดาย ซลิท ยุร เน็ค , ยุร จักอิวเลอะ กอน)
Ain’t nothin artificial, Joe the God, the Terror Squad official
(เอน นอทติน อาร์ทิฟิ๊เชี่ยล , โจ เดอะ ก๊อด , เดอะ เท๊อร์เร่อร์ ซคว็อด อ๊อฟิซเชี่ยล)
Got a lot of pistols with missiles, prayer lies with you
(ก็อท ดา ล็อท อ็อฝ พิ๊สท่อล วิธ มีซซิล , พเรเออะ ไล วิธ ยู)
The sh*t you say’ll get you sprayed with the clapper
(เดอะ ฌะ *ที ยู sayll เก็ท ยู สเพรย์ วิธ เดอะ คแลพเพอะ)
Just remember Joe the God is not your ordinary rapper
(จั๊สท รีเม๊มเบ่อร์ โจ เดอะ ก๊อด อีส น็อท ยุร อ๊อร์ดินารี่ แรพเพอ)

Now what we love huh? Dat gangsta sh*t
(นาว ว๊อท วี ลัฝ ฮู แดซ แก๊งซดา ฌะ *ที)
What you want huh? Dat gangsta sh*t
(ว๊อท ยู ว้อนท ฮู แดซ แก๊งซดา ฌะ *ที)
Now what we live huh? Dat gangsta sh*t
(นาว ว๊อท วี ไล้ฝ ฮู แดซ แก๊งซดา ฌะ *ที)
Dat gangsta sh*t, dat gangsta sh*t
(แดซ แก๊งซดา ฌะ *ที , แดซ แก๊งซดา ฌะ *ที)

Now what you love huh? Dat gangsta sh*t
(นาว ว๊อท ยู ลัฝ ฮู แดซ แก๊งซดา ฌะ *ที)
What you want huh? Kick dat gangsta sh*t
(ว๊อท ยู ว้อนท ฮู คิ๊ค แดซ แก๊งซดา ฌะ *ที)
What you live huh? Dat gangsta sh*t
(ว๊อท ยู ไล้ฝ ฮู แดซ แก๊งซดา ฌะ *ที)
Dat gangsta sh*t, dat gangsta sh*t
(แดซ แก๊งซดา ฌะ *ที , แดซ แก๊งซดา ฌะ *ที)

Yeah
(เย่)
Goin out to all the real n*ggaz
(โกอิน เอ๊าท ทู ออล เดอะ เรียล เอ็น *ggaz)
All the n*ggaz that support real hip-hop
(ออล เดอะ เอ็น *ggaz แดท ซั๊พผอร์ท เรียล ฮิพ ฮ็อพ)
All my n*ggaz on the corners
(ออล มาย เอ็น *ggaz ออน เดอะ ค๊อร์เน่อร์)
DJ’s, no matter where the f*ck you from
(ดีเจซ , โน แม๊ทเท่อร์ แวร์ เดอะ เอฟ *ck ยู ฟรอม)
it’s where’s your gat, hahaha
(อิทซ แวร์ ยุร แกท , ฮาฮาฮา)
Primo whattup n*gga? Yeah
(Primo ฮวอทดั๊พ เอ็น *gga เย่)
Don Cartagena
(ด็อน Cartagena)
Terror Squadian, rock the party and, what?
(เท๊อร์เร่อร์ Squadian , ร๊อค เดอะ พ๊าร์ที่ แอนด์ , ว๊อท)
Beotch!!
(Beotch ! !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dat Gangsta Sh*t คำอ่านไทย Fat Joe

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น