เนื้อเพลง Old School Hollywood คำอ่านไทย System of A Down

Old school…. Hollywood,
( โอลด์ สคูล ฮอลิวูด ,)
Baseball.
(เบสบอล)

Old school Hollywood,
(โอลด์ สคูล ฮอลิวูด ,)
BASEBALL!
(เบสบอล !)

Tony Danza cuts in line,
(โทนี่ Danza คัท ซิน ไลน์ ,)
Old school Hollywood,
(โอลด์ สคูล ฮอลิวูด ,)
Washed up Hollywood.
(ว๊อช อั๊พ ฮอลิวูด)

Standing in the sun I’m wasting my time,
(ซแทนดิง อิน เดอะ ซัน แอม เวซทิง มาย ไทม์ ,)
Old school Hollywood,
(โอลด์ สคูล ฮอลิวูด ,)
Washed up Hollywood.
(ว๊อช อั๊พ ฮอลิวูด)

Old school Hollywood baseball,
(โอลด์ สคูล ฮอลิวูด เบสบอล ,)
Jack Gelardi is ten feet tall,
(แจ็ค Gelardi อีส เท็น ฟีท ทอลล์ ,)
Old school Hollywood baseball,
(โอลด์ สคูล ฮอลิวูด เบสบอล ,)
Me and Frankie Abolon.
(มี แอนด์ เฟรงคี Abolon)

Old school Hollywood,
(โอลด์ สคูล ฮอลิวูด ,)
Washed up Hollywood.
(ว๊อช อั๊พ ฮอลิวูด)

Old school Hollywood,
(โอลด์ สคูล ฮอลิวูด ,)
Washed up Hollywood.
(ว๊อช อั๊พ ฮอลิวูด)

Hey man don’t you touch my belt,
(เฮ แมน ด้อนท์ ยู ทั๊ช มาย เบ๊ลท์ ,)
Old school Hollywood,
(โอลด์ สคูล ฮอลิวูด ,)
Washed up Hollywood.
(ว๊อช อั๊พ ฮอลิวูด)

Standing in the sun I’m about to melt,
(ซแทนดิง อิน เดอะ ซัน แอม อะเบ๊าท ทู เม้ลท ,)
Old school Hollywood,
(โอลด์ สคูล ฮอลิวูด ,)
Washed up Hollywood.
(ว๊อช อั๊พ ฮอลิวูด)

Old school Hollywood baseball,
(โอลด์ สคูล ฮอลิวูด เบสบอล ,)
Jack Gelardi is ten feet tall,
(แจ็ค Gelardi อีส เท็น ฟีท ทอลล์ ,)
Old school Hollywood baseball,
(โอลด์ สคูล ฮอลิวูด เบสบอล ,)
Me and Frankie Abolon.
(มี แอนด์ เฟรงคี Abolon)

Old school Hollywood,
(โอลด์ สคูล ฮอลิวูด ,)
Washed up Hollywood.
(ว๊อช อั๊พ ฮอลิวูด)

Old school Hollywood,
(โอลด์ สคูล ฮอลิวูด ,)
Washed up Hollywood.
(ว๊อช อั๊พ ฮอลิวูด)

Old school Hollywood baseball.
(โอลด์ สคูล ฮอลิวูด เบสบอล)
Old school Hollywood baseball.
(โอลด์ สคูล ฮอลิวูด เบสบอล)
Old school Hollywood baseball.
(โอลด์ สคูล ฮอลิวูด เบสบอล)
Old school Hollywood baseball.
(โอลด์ สคูล ฮอลิวูด เบสบอล)
Old school Hollywood baseball.
(โอลด์ สคูล ฮอลิวูด เบสบอล)
Old school Hollywood baseball.
(โอลด์ สคูล ฮอลิวูด เบสบอล)

Old school Hollywood baseball,
(โอลด์ สคูล ฮอลิวูด เบสบอล ,)
Jack Gelardi is ten feet tall,
(แจ็ค Gelardi อีส เท็น ฟีท ทอลล์ ,)
Old school Hollywood baseball,
(โอลด์ สคูล ฮอลิวูด เบสบอล ,)
Me and Frankie Abolon!
(มี แอนด์ เฟรงคี Abolon !)

Old school Hollywood,
(โอลด์ สคูล ฮอลิวูด ,)
Washed up Hollywood.
(ว๊อช อั๊พ ฮอลิวูด)

Old school Hollywood,
(โอลด์ สคูล ฮอลิวูด ,)
Washed up Hollywood.
(ว๊อช อั๊พ ฮอลิวูด)

Old school Hollywood,
(โอลด์ สคูล ฮอลิวูด ,)
Washed up Hollywood.
(ว๊อช อั๊พ ฮอลิวูด)

Old school Hollywood,
(โอลด์ สคูล ฮอลิวูด ,)
Washed up Hollywood.
(ว๊อช อั๊พ ฮอลิวูด)

Old school Hollywood,
(โอลด์ สคูล ฮอลิวูด ,)
Washed up Hollywood.
(ว๊อช อั๊พ ฮอลิวูด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Old School Hollywood คำอ่านไทย System of A Down

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น