เนื้อเพลง I’m Good at Being Bad คำอ่านไทย TLC

Sunny days
( ซันนิ เดย์)
Birds singin’ sweet soundin’ songs of love
(เบิร์ด ซิงอิน สวี้ท ซาวดิน ซ็อง อ็อฝ ลัฝ)
[That’s so pretty girl]
([ แด้ท โซ พริ๊ทที่ เกิร์ล ])
As we walk hand in hand
(แอส วี ว๊อล์ค แฮนด์ อิน แฮนด์)
Just kickin’ up sand
(จั๊สท คิคคิน อั๊พ แซนด์)
As the ocean lands at our feet [ooh]
(แอส ดิ โอ๊เชี่ยน แลนด์ แอ็ท เอ๊า ฟีท [ อู้ ])
I’m in your arms
(แอม อิน ยุร อาร์ม)
And all of your charms are for me
(แอนด์ ออล อ็อฝ ยุร ชาร์ม แซร์ ฟอร์ มี)
[Not for me]
([ น็อท ฟอร์ มี ])
Check it
(เช็ค อิท)

I need a crunk tight n*gga
(ไอ นี๊ด อะ ครัก ไท๊ท เอ็น *gga)
Makes seven figgas
(เม้ค เซเฝ่น figgas)
Laced with a platinum
(แล็ค วิธ อะ พแลทนัม)
Not the silver sh*t n*gga
(น็อท เดอะ ซิ๊ลเฝ่อร ฌะ *ที เอ็น *gga)
Exhale cigar
(เอ็คเซล ซิกา)
Ten inch or bigga
(เท็น อิ้นช์ ออ bigga)
Know how to lick it and stick it
(โนว์ ฮาว ทู ลิค อิท แอนด์ สทิ๊ค อิท)
Wha wha
(Wha wha)

Now don’t get me wrong cuz I’m not a ho
(นาว ด้อนท์ เก็ท มี รอง คัซ แอม น็อท ดา โฮ)
But I know what I got you can’t handle those
(บั๊ท ไอ โนว์ ว๊อท ไอ ก็อท ยู แค็นท แฮ๊นเดิ้ล โฑส)
Cuz only real n*ggas [wha]
(คัซ โอ๊นลี่ เรียล เอ็น *ggas [ wha ])
You don’t know
(ยู ด้อนท์ โนว์)
So what you gon’ do
(โซ ว๊อท ยู ก็อน ดู)
What you gonna do
(ว๊อท ยู กอนนะ ดู)
[wha wha wha]
([ wha wha wha ])

Chorus:
(ค๊อรัส :)
N*gga you must be crazy
(เอ็น *gga ยู มัสท์ บี คเรสิ)
What you gonna do with a b*tch like me
(ว๊อท ยู กอนนะ ดู วิธ อะ บี *tch ไล๊ค มี)
I’m so good at being bad
(แอม โซ กู๊ด แอ็ท บีอิง แบ้ด)
I’m the b*tch you never had
(แอม เดอะ บี *tch ยู เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด)
I epitomize the word sexy
(ไอ อิพีทโทะไมส เดอะ เวิร์ด เซคซิ)
N*gga you must be crazy
(เอ็น *gga ยู มัสท์ บี คเรสิ)
What you gonna do with a b*tch like me
(ว๊อท ยู กอนนะ ดู วิธ อะ บี *tch ไล๊ค มี)
Door knock so tight
(ดอร์ น๊อค โซ ไท๊ท)
Make ya cum all night
(เม้ค ยา คัม ออล ไน๊ท)
And you can’t handle me
(แอนด์ ยู แค็นท แฮ๊นเดิ้ล มี)
Baby
(เบ๊บี้)

I love to love ya baby
(ไอ ลัฝ ทู ลัฝ ยา เบ๊บี้)
I love to love ya baby
(ไอ ลัฝ ทู ลัฝ ยา เบ๊บี้)
I [yeah] love to love ya baby
(ไอ [ เย่ ] ลัฝ ทู ลัฝ ยา เบ๊บี้)
Ooooh love to love ya baby
(อู้ ลัฝ ทู ลัฝ ยา เบ๊บี้)

Sorry I turned you out [you out]
(ซ๊อรี่ ไอ เทิร์น ยู เอ๊าท [ ยู เอ๊าท ])
I guess I didn’t know
(ไอ เกสส ซาย ดิ๊นอิน โนว์)
That a man could be so soft [hmm]
(แดท ดา แมน เคิด บี โซ ซ๊อฟท [ อึม ])
Well I guess I have to give you back
(เวลล ไอ เกสส ซาย แฮ็ฝ ทู กี๊ฝ ยู แบ็ค)
The flowers, the candy [what?]
(เดอะ ฟล๊าวเว่อร์ , เดอะ แค๊นดี้ [ ว๊อท ])
The diamonds [Oh no, not the diamonds]
(เดอะ ได๊ม่อนดํ [ โอ โน , น็อท เดอะ ได๊ม่อนดํ ])
Oh, hell no, wait a minute….
(โอ , เฮ็ลล โน , เว้ท ดา มิ๊หนิท)
I’ma keep that [Better keep it girl]
(แอมอา คี๊พ แดท [ เบ๊ทเท่อร์ คี๊พ อิท เกิร์ล ])
Hope that you don’t mind
(โฮพ แดท ยู ด้อนท์ ไมนด์)
I’m not the mushy kind
(แอม น็อท เดอะ มัสชี ไคนด์)
The mushy kind…
(เดอะ มัสชี ไคนด์)
Never real, never will
(เน๊เฝ่อร์ เรียล , เน๊เฝ่อร์ วิล)
Unh, check it
(Unh , เช็ค อิท)

I need a crunk tight n*gga
(ไอ นี๊ด อะ ครัก ไท๊ท เอ็น *gga)
Makes seven figgas
(เม้ค เซเฝ่น figgas)
Laced with a platinum
(แล็ค วิธ อะ พแลทนัม)
Not the silver sh*t n*gga
(น็อท เดอะ ซิ๊ลเฝ่อร ฌะ *ที เอ็น *gga)
Exhale cigar
(เอ็คเซล ซิกา)
Ten inch or bigga
(เท็น อิ้นช์ ออ bigga)
And lick it from the back type n*gga
(แอนด์ ลิค อิท ฟรอม เดอะ แบ็ค ไท๊พ เอ็น *gga)

Now don’t get me wrong cuz I’m not a ho
(นาว ด้อนท์ เก็ท มี รอง คัซ แอม น็อท ดา โฮ)
But I know what I got you can’t handle though
(บั๊ท ไอ โนว์ ว๊อท ไอ ก็อท ยู แค็นท แฮ๊นเดิ้ล โธ)
Cuz only real n*ggas [wha]
(คัซ โอ๊นลี่ เรียล เอ็น *ggas [ wha ])
You don’t know
(ยู ด้อนท์ โนว์)
So what you gon’ do
(โซ ว๊อท ยู ก็อน ดู)
What you gon’ gon’ do
(ว๊อท ยู ก็อน ก็อน ดู)
[wha wha wha]
([ wha wha wha ])

Chorus
(ค๊อรัส)

I love to love ya baby
(ไอ ลัฝ ทู ลัฝ ยา เบ๊บี้)
I love to love ya baby
(ไอ ลัฝ ทู ลัฝ ยา เบ๊บี้)
I [yeah] love to love ya baby
(ไอ [ เย่ ] ลัฝ ทู ลัฝ ยา เบ๊บี้)
Ooooh love to love ya baby
(อู้ ลัฝ ทู ลัฝ ยา เบ๊บี้)

When I’m all alone I touch myself
(เว็น แอม ออล อะโลน ไอ ทั๊ช ไมเซลฟ)
And I always dreamed about someone else
(แอนด์ ดาย ออลเว ดรีม อะเบ๊าท ซัมวัน เอ๊ลส)
Who was so much more than
(ฮู วอส โซ มัช โม แฑ็น)
La la la la la
(ลา ลา ลา ลา ลา)
A good man is so hard to find
(อะ กู๊ด แมน อีส โซ ฮาร์ด ทู ไฟนด์)
Well, actually, a hard man is so good to find
(เวลล , แอคชัวลิ , อะ ฮาร์ด แมน อีส โซ กู๊ด ทู ไฟนด์)
Yo, yeah baby!
(โย , เย่ เบ๊บี้ !)

Unh
(Unh)
I understand you want a tour of what’s inside
(ไอ อั๊นเด้อรสแทนด ยู ว้อนท ดา ทัวร์ อ็อฝ ว๊อท อิ๊นไซด์)
Brief my safety guide before I take you on this ride
(บริ๊ฟ มาย เซพทิ ไก๊ด บีฟอร์ ไอ เท้ค ยู ออน ดิส ไรด์)
Straight into the center
(สเทร๊ท อิ๊นทู เดอะ เซ๊นเท่อร์)
You enter my dimension
(ยู เอ๊นเท่อร์ มาย ไดเม๊นชั่น)
No question is protection
(โน เคว๊สชั่น อีส พโระเทคฌัน)
Selected in my session
(ซิเล็คท อิน มาย เซ๊ซชั่น)
I’m on a quest I will not rest till I break it
(แอม ออน อะ คเว็ซท ไอ วิล น็อท เรสท ทิลล์ ไอ เบร๊ค อิท)
But if it’s naked
(บั๊ท อิ๊ฟ อิทซ เน๊คเค่ด)
I’ll take it with the batteries and fake it
(อิลล เท้ค อิท วิธ เดอะ แบ็ตเทอริ แซน เฟ้ค อิท)
Cuz I gotta get mine and you gotta get yours
(คัซ ไอ กอททะ เก็ท ไมน์ แอนด์ ยู กอททะ เก็ท ยุร)
But never endin it by sendin it and takin more
(บั๊ท เน๊เฝ่อร์ endin หนิด บาย เซ็นดิน หนิด แอนด์ ทอคกิ่น โม)
You must be crazy to think
(ยู มัสท์ บี คเรสิ ทู ทริ๊งค)
That you can hang with me
(แดท ยู แคน แฮง วิธ มี)
I try to escape the imprisonment of those defyin’ to me
(ไอ ธราย ทู เอสเขพ ดิ imprisonment อ็อฝ โฑส defyin ทู มี)
The epitome of your every dream it seems to me
(ดิ อิพีทโอะมิ อ็อฝ ยุร เอ๊เฝอร์รี่ ดรีม อิท ซีม ทู มี)
For intangible fantasy
(ฟอร์ อินแทนเจอโบว แฟนทะซิ)
You know what I mean
(ยู โนว์ ว๊อท ไอ มีน)

Chorus x2
(ค๊อรัส x2)

I love to love ya baby
(ไอ ลัฝ ทู ลัฝ ยา เบ๊บี้)
I love to love ya babyI
(ไอ ลัฝ ทู ลัฝ ยา babyI)
[yeah] love to love ya baby
([ เย่ ] ลัฝ ทู ลัฝ ยา เบ๊บี้)
Ooooh love to love ya baby
(อู้ ลัฝ ทู ลัฝ ยา เบ๊บี้)

Ha ha ha ha ha
(ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา)
That’s right
(แด้ท ไร๊ท)
Watch out there now
(ว๊อทช เอ๊าท แดร์ นาว)
You can’t hear me
(ยู แค็นท เฮียร มี)
Huh huh
(ฮู ฮู)
So what you gonna do
(โซ ว๊อท ยู กอนนะ ดู)
What you gonna do wit a b*tch
(ว๊อท ยู กอนนะ ดู วิท ดา บี *tch)
A b*tch like me n*gga [huh]
(อะ บี *tch ไล๊ค มี เอ็น *gga [ ฮู ])
A b*tch like me n*gga [what]
(อะ บี *tch ไล๊ค มี เอ็น *gga [ ว๊อท ])
A b*tch like me
(อะ บี *tch ไล๊ค มี)
A b*tch like moi!
(อะ บี *tch ไล๊ค โมย !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’m Good at Being Bad คำอ่านไทย TLC

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น