เนื้อเพลง Ace’s & 8’s คำอ่านไทย Uncle Kracker

Walked up in the bar and sat down on the stool
( ว๊อล์ค อั๊พ อิน เดอะ บาร์ แอนด์ แซ็ท เดาน ออน เดอะ ซทูล)
And got the low down from the guy with the jewel
(แอนด์ ก็อท เดอะ โลว เดาน ฟรอม เดอะ กาย วิธ เดอะ จิ๊วเอ็ล)
He was playin pool and he thought he was good
(ฮี วอส เพลย์ยิน พูล แอนด์ ฮี ธอท ฮี วอส กู๊ด)
Cause he bet me five dimes, he could sink em with his foot
(ค๊อส ฮี เบ๊ท มี ไฟฝ ไดม , ฮี เคิด ซิ๊งค เอ็ม วิธ ฮิส ฟุ้ท)
He grabbed a stick, tried to kick it with his heel
(ฮี แกรบเบด อะ สทิ๊ค , ทไร ทู คิ๊ค อิท วิธ ฮิส ฮีล)
Did a sick back flip and ended up full kneel
(ดิด อะ ซิ๊ค แบ็ค ฟลิพ แอนด์ เอ็นด อั๊พ ฟูล นีล)
He didn’t squeal, but it looked like it hurt
(ฮี ดิ๊นอิน ซควีล , บั๊ท ดิธ ลุ๊ค ไล๊ค อิท เฮิร์ท)
And it did cause he took me for my cash and my shirt
(แอนด์ ดิท ดิด ค๊อส ฮี ทุค มี ฟอร์ มาย แค๊ช แอนด์ มาย เชิ๊ร์ท)
I got worked, but what’s worse than that
(ไอ ก็อท เวิ๊ร์ค , บั๊ท ว๊อท เวิ๊ร์ส แฑ็น แดท)
Just as he was leaving he tipped his hat
(จั๊สท แอส ฮี วอส ลีฝอิงส ฮี ติบทฺ ฮิส แฮ็ท)
Then he laughed and said, I’m sorry bout your luck
(เด็น ฮี ล๊าฟ แอนด์ เซ็ด , แอม ซ๊อรี่ เบาท ยุร ลัค)
When he walked out the door he got hit by a truck
(เว็น ฮี ว๊อล์ค เอ๊าท เดอะ ดอร์ ฮี ก็อท ฮิท บาย อะ ทรั๊ค)

Ace’s and eight’s
(เอซ แซน เอท)
Ace’s and eight’s
(เอซ แซน เอท)
Ace’s and eight’s
(เอซ แซน เอท)
That’s a dead man’s hand
(แด้ท ซา เด้ด แมน แฮนด์)
Ace’s and eight’s
(เอซ แซน เอท)
Ace’s and eight’s
(เอซ แซน เอท)
Ace’s and eight’s
(เอซ แซน เอท)
That’s a dead man’s hand
(แด้ท ซา เด้ด แมน แฮนด์)
Ace’s and eight’s
(เอซ แซน เอท)
Ace’s and eight’s
(เอซ แซน เอท)
Ace’s and eight’s
(เอซ แซน เอท)
That’s a dead man’s hand
(แด้ท ซา เด้ด แมน แฮนด์)
Ace’s and eight’s
(เอซ แซน เอท)
Ace’s and eight’s
(เอซ แซน เอท)
Ace’s and eight’s
(เอซ แซน เอท)

How bout the guy, used to hang in the clubs
(ฮาว เบาท เดอะ กาย , ยู๊ส ทู แฮง อิน เดอะ คลับ)
Getting all the numbers and getting all the love
(เกดดดิ้ง ออล เดอะ นั๊มเบ้อร์ แซน เกดดดิ้ง ออล เดอะ ลัฝ)
He didn’t wear gloves, he was too hard core
(ฮี ดิ๊นอิน แวร์ กลัฝ , ฮี วอส ทู ฮาร์ด คอร์)
May he rest in peace, we don’t see him anymore
(เมย์ ฮี เรสท อิน พี๊ซ , วี ด้อนท์ ซี ฮิม แอนนี่มอ)
Lots of stories and old cliches
(ล็อท อ็อฝ สตอยสฺ แซน โอลด์ คลิเฌ)
Small town girl tryin to make her way
(สมอลล์ ทาวน์ เกิร์ล ทายอิน ทู เม้ค เฮอ เวย์)
She moved to the city, all she wanted was a job
(ชี มู๊ฝ ทู เดอะ ซิ๊ที่ , ออล ชี ว้อนท วอส ซา จ๊อบ)
Now she’s underneath the desk tryin to move to the top
(นาว ชี อันเดอะนีธ เดอะ เดสคํ ทายอิน ทู มู๊ฝ ทู เดอะ ท๊อพ)
It won’t stop cause the circle won’t let it
(อิท ว็อนท สท๊อพ ค๊อส เดอะ เซ๊อร์เคิ้ล ว็อนท เล็ท ดิธ)
Be careful what you wish for, you might get it
(บี แค๊ร์ฟูล ว๊อท ยู วิ๊ช ฟอร์ , ยู ไมท เก็ท ดิธ)
You know the cat got macked by the bees
(ยู โนว์ เดอะ แค๊ท ก็อท แมกคฺ บาย เดอะ บี)
He was messin with the honey and the mouse and the cheese
(ฮี วอส เมซซิน วิธ เดอะ ฮั๊นนี่ แอนด์ เดอะ เม๊าส แอนด์ เดอะ ชี๊ส)

Ace’s and eight’s
(เอซ แซน เอท)
Ace’s and eight’s
(เอซ แซน เอท)
Ace’s and eight’s
(เอซ แซน เอท)
That’s a dead man’s hand
(แด้ท ซา เด้ด แมน แฮนด์)
Ace’s and eight’s
(เอซ แซน เอท)
Ace’s and eight’s
(เอซ แซน เอท)
Ace’s and eight’s
(เอซ แซน เอท)
That’s a dead man’s hand
(แด้ท ซา เด้ด แมน แฮนด์)
Ace’s and eight’s
(เอซ แซน เอท)
Ace’s and eight’s
(เอซ แซน เอท)
Ace’s and eight’s
(เอซ แซน เอท)
That’s a dead man’s hand
(แด้ท ซา เด้ด แมน แฮนด์)
Ace’s and eight’s
(เอซ แซน เอท)
Ace’s and eight’s
(เอซ แซน เอท)
Ace’s and eight’s
(เอซ แซน เอท)

You could beat the system, you could beat your girl
(ยู เคิด บีท เดอะ ซิ๊สเท่ม , ยู เคิด บีท ยุร เกิร์ล)
But who ya gonna beat come the end of the world
(บั๊ท ฮู ยา กอนนะ บีท คัม ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ เวิลด)
Imagine everything you ever worked for, strived for
(อิมแม๊จิ้น เอ๊วี่ติง ยู เอ๊เฝ่อร์ เวิ๊ร์ค ฟอร์ , ซทไรฝ ฟอร์)
Suddenly becomin everything your gonna die for
(ซั๊ดเด้นลี่ becomin เอ๊วี่ติง ยุร กอนนะ ดาย ฟอร์)
Now what’d ya live for
(นาว เหวิด ยา ไล้ฝ ฟอร์)
Nothing anymore right
(นัธอิง แอนนี่มอ ไร๊ท)
How could you live your whole life uptight
(ฮาว เคิด ยู ไล้ฝ ยุร โฮล ไล๊ฟ อัพทาย)
See everything you did and everything you seen
(ซี เอ๊วี่ติง ยู ดิด แอนด์ เอ๊วี่ติง ยู ซีน)
Rolled around in the mud, but you couldn’t come clean
(โรลล อะราวนฺดฺ อิน เดอะ มัด , บั๊ท ยู คูดซึ่น คัม คลีน)
And that makes you dirty, now how does that feel
(แอนด์ แดท เม้ค ยู เดอทิ , นาว ฮาว โด แดท ฟีล)
Living life like an open cut that won’t heal
(ลีฝอิง ไล๊ฟ ไล๊ค แอน โอ๊เพ่น คัท แดท ว็อนท ฮีล)
Sore at the world and you don’t know why
(โซ แอ็ท เดอะ เวิลด แอนด์ ยู ด้อนท์ โนว์ วาย)
You bounced like a ball and that’s how you’ll die
(ยู เบ๊าสฺ ไล๊ค เก บอล แอนด์ แด้ท ฮาว โยว ดาย)

Ace’s and eight’s
(เอซ แซน เอท)
Ace’s and eight’s
(เอซ แซน เอท)
Ace’s and eight’s
(เอซ แซน เอท)
That’s a dead man’s hand
(แด้ท ซา เด้ด แมน แฮนด์)
Ace’s and eight’s
(เอซ แซน เอท)
Ace’s and eight’s
(เอซ แซน เอท)
Ace’s and eight’s
(เอซ แซน เอท)
That’s a dead man’s hand
(แด้ท ซา เด้ด แมน แฮนด์)
Ace’s and eight’s
(เอซ แซน เอท)
Ace’s and eight’s
(เอซ แซน เอท)
Ace’s and eight’s
(เอซ แซน เอท)
That’s a dead man’s hand
(แด้ท ซา เด้ด แมน แฮนด์)
Ace’s and eight’s
(เอซ แซน เอท)
Ace’s and eight’s
(เอซ แซน เอท)
Ace’s and eight’s
(เอซ แซน เอท)

Ace’s and eight’s
(เอซ แซน เอท)
Ace’s and eight’s
(เอซ แซน เอท)
Ace’s and eight’s
(เอซ แซน เอท)
That’s a dead man’s hand
(แด้ท ซา เด้ด แมน แฮนด์)
Ace’s and eight’s
(เอซ แซน เอท)
Ace’s and eight’s
(เอซ แซน เอท)
Ace’s and eight’s
(เอซ แซน เอท)
That’s a dead man’s hand
(แด้ท ซา เด้ด แมน แฮนด์)
Ace’s and eight’s
(เอซ แซน เอท)
Ace’s and eight’s
(เอซ แซน เอท)
Ace’s and eight’s
(เอซ แซน เอท)
That’s a dead man’s hand
(แด้ท ซา เด้ด แมน แฮนด์)
Ace’s and eight’s
(เอซ แซน เอท)
Ace’s and eight’s
(เอซ แซน เอท)
Ace’s and eight’s
(เอซ แซน เอท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ace’s & 8’s คำอ่านไทย Uncle Kracker

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น