เนื้อเพลง Cowboy Movie คำอ่านไทย David Crosby

Me and my good partners
( มี แอนด์ มาย กู๊ด พาร์ทเน่อร์)
We were riding back to our camp
(วี เวอ ไรดอิง แบ็ค ทู เอ๊า แค๊มพํ)
We were feeling very fine
(วี เวอ ฟีลอิง เฝ๊รี่ ไฟน)
The air was clear and slightly damp
(ดิ แอร์ วอส เคลียร์ แอนด์ ซไลทลิ แด็มพ)

We were riding back to have ourselves a party
(วี เวอ ไรดอิง แบ็ค ทู แฮ็ฝ เอารเซลฝส ซา พ๊าร์ที่)
To celebrate the robbing of the train
(ทู เซ๊เลเบรท เดอะ robbings อ็อฝ เดอะ เทรน)
We were talking kind of low and lazy
(วี เวอ ทอคอิง ไคนด์ อ็อฝ โลว แอนด์ เล๊ซี่)
’bout not having to go out soon again
(เบาท น็อท แฮฝวิ่ง ทู โก เอ๊าท ซูน อะเกน)

You know we hadn’t been back at home two hours
(ยู โนว์ วี แฮดอินท บีน แบ็ค แกท โฮม ทู เอาเอ้อร์)
We heard a hawk cry out in the night
(วี เฮิด อะ ฮอค คราย เอ๊าท อิน เดอะ ไน๊ท)
And you know that’s a signal from young Billy who’s our sentry
(แอนด์ ยู โนว์ แด้ท ซา ซีกแน็ล ฟรอม ยัง บีลลิ ฮู เอ๊า เซนทริ)
Saying something here ain’t exactly right, oh
(เซอิง ซัมติง เฮียร เอน เอ็กแสคทลิ ไร๊ท , โอ)

We quick grabbed some of our hardware
(วี ควิค แกรบเบด ซัม อ็อฝ เอ๊า ฮาดแว)
Stumbled out of our home
(แสตมเบิล เอ๊าท อ็อฝ เอ๊า โฮม)
Two minutes flat we had found her
(ทู มิ๊หนิท แฟลท วี แฮ็ด เฟานด เฮอ)
An Indian girl all alone
(แอน อีนเดียน เกิร์ล ออล อะโลน)

And Eli said let’s take her back to the cabin
(แอนด์ Eli เซ็ด เล็ท เท้ค เฮอ แบ็ค ทู เดอะ เค๊บิ้น)
I said you don’t know she might be the law, yeah
(ไอ เซ็ด ยู ด้อนท์ โนว์ ชี ไมท บี เดอะ ลอว์ , เย่)
He said smiling kind of nasty it ain’t too damn likely
(ฮี เซ็ด ซไมลอิง ไคนด์ อ็อฝ นาซทิ อิท เอน ทู แดมนํ ไลคลิ)
She’ll beat me to the draw, oh no
(เชลล์ บีท มี ทู เดอะ ดรอว์ , โอ โน)

As we were walking back through the darkness
(แอส วี เวอ วอคกิง แบ็ค ทรู เดอะ ดาคเน็ซ)
I heard the Duke he’s our dynamiter say
(ไอ เฮิด เดอะ ดยูค อีส เอ๊า ไดนะไมเทอะ เซย์)
He said what’s your name sweet little Indian girl
(ฮี เซ็ด ว๊อท ยุร เนม สวี้ท ลิ๊ทเทิ่ล อีนเดียน เกิร์ล)
She said Raven and she looked away
(ชี เซ็ด เรเฝ็น แอนด์ ชี ลุ๊ค อะเวย์)

Right then I didn’t trust her no no I said so, oh no
(ไร๊ท เด็น นาย ดิ๊นอิน ทรัสท เฮอ โน โน ไอ เซ็ด โซ , โอ โน)

Now Eli he’s our fastest gunner
(นาว Eli อีส เอ๊า แฟสเต็ดส กันเนอะ)
He’s kind of mean and young from the South
(อีส ไคนด์ อ็อฝ มีน แอนด์ ยัง ฟรอม เดอะ เซ๊าธ)
He said Fat Albert you’re getting kind of old and weird now
(ฮี เซ็ด แฟท แอลเบิท ยัวร์ เกดดดิ้ง ไคนด์ อ็อฝ โอลด์ แอนด์ เวี๊ยด นาว)
You’d better get your 12 gauge shotgun right out and I did oh you know I did
(ยูต เบ๊ทเท่อร์ เก็ท ยุร 12 เกจ ชอทกัน ไร๊ท เอ๊าท แอนด์ ดาย ดิด โอ ยู โนว์ ไอ ดิด)

Now Eli and the Duke they got down to it
(นาว Eli แอนด์ เดอะ ดยูค เด ก็อท เดาน ทู อิท)
They each wanted that Indian girl for their own
(เด อีช ว้อนท แดท อีนเดียน เกิร์ล ฟอร์ แดร์ โอว์น)
When they finally got around to asking her
(เว็น เด ไฟแน็ลลิ ก็อท อะราวนฺดฺ ทู อาคกิ้ง เฮอ)
You know she said she’d come to take young Billy home, oh no, no, no
(ยู โนว์ ชี เซ็ด ชี คัม ทู เท้ค ยัง บีลลิ โฮม , โอ โน , โน , โน)

Eli said he’d kill young Billy
(Eli เซ็ด ฮีด คิลล์ ยัง บีลลิ)
He’d kill the Duke and probably me too, yeah
(ฮีด คิลล์ เดอะ ดยูค แอนด์ พรอบอับลิ มี ทู , เย่)
That Indian girl said go ahead now do it
(แดท อีนเดียน เกิร์ล เซ็ด โก อะเฮด นาว ดู อิท)
I said stop and she bit my thumb nearly clean through, oh
(ไอ เซ็ด สท๊อพ แอนด์ ชี บิท มาย ทรั๊มบ์ เนียลิ คลีน ทรู , โอ)

And when they finally started to break down the door, yeah
(แอนด์ เว็น เด ไฟแน็ลลิ สท๊าร์ท ทู เบร๊ค เดาน เดอะ ดอร์ , เย่)
I smeared my face up with blood from my thumb, yeah
(ไอ ซเมีย มาย เฟซ อั๊พ วิธ บลัด ฟรอม มาย ทรั๊มบ์ , เย่)
I laid down on the floor and played real good possum
(ไอ เลด เดาน ออน เดอะ ฟลอร์ แอนด์ เพลย์ เรียล กู๊ด possum)
You know I’m crazy but I ain’t real dumb, oh no
(ยู โนว์ แอม คเรสิ บั๊ท ไอ เอน เรียล ดัมบ , โอ โน)

[Instrumental [Electric Guitars]]
([ อินซทรุเมนแท็ล [ อิเล๊คทริค กิทา ] ])

Now I’m dying here in Albuquerque
(นาว แอม ไดอิง เฮียร อิน Albuquerque)
I must be the sorriest sight you ever saw
(ไอ มัสท์ บี เดอะ sorriest ไซ๊ท ยู เอ๊เฝ่อร์ ซอว์)
You know the reason I’m the only one here to tell it
(ยู โนว์ เดอะ รี๊ซั่น แอม ดิ โอ๊นลี่ วัน เฮียร ทู เทลล อิท)
You know that Indian girl she wasn’t an Indian she was the law
(ยู โนว์ แดท อีนเดียน เกิร์ล ชี วอสซึ้น แอน อีนเดียน ชี วอส เดอะ ลอว์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Cowboy Movie คำอ่านไทย David Crosby

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น