เนื้อเพลง Gloria คำอ่านไทย Young Divas

Gloria, you’re always on the run now
( โกวเรีย , ยัวร์ ออลเว ออน เดอะ รัน นาว)
Running after somebody
(รันนิง แอ๊ฟเท่อร ซัมบอดี้)
You gotta get him somehow
(ยู กอททะ เก็ท ฮิม ซัมฮาว)
I think you’ve got to slow down
(ไอ ทริ๊งค ยู๊ฟ ก็อท ทู สโลว์ เดาน)
Before you start to blow it
(บีฟอร์ ยู สท๊าร์ท ทู โบลว์ อิท)
I think you’re headed for a breakdown
(ไอ ทริ๊งค ยัวร์ เฮด ฟอร์ รา เบรคดาว)
So be careful not to show it
(โซ บี แค๊ร์ฟูล น็อท ทู โชว์ อิท)

You really don’t remember
(ยู ริแอ็ลลิ ด้อนท์ รีเม๊มเบ่อร์)
Was it something that he said
(วอส ซิท ซัมติง แดท ฮี เซ็ด)
Are the voices in your head
(อาร์ เดอะ ว๊อยซ์ ซิน ยุร เฮด)
Calling, Gloria
(คอลลิง , โกวเรีย)

Gloria, don’t you think you’re fallin’
(โกวเรีย , ด้อนท์ ยู ทริ๊งค ยัวร์ แฟลลิน)
If everybody wants you
(อิ๊ฟ เอวี่บอดี้ ว้อนท ยู)
Why isn’t anybody callin’
(วาย อีสซึ่น เอนอิบอดิ คอลลิน)
You don’t have to answer
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู แอ๊นเซ่อร)
Leave them hangin’ on the line
(ลี๊ฝ เด็ม แฮนจิ้น ออน เดอะ ไลน์)
Oh-oh-oh, calling Gloria
(โอ โอ โอ , คอลลิง โกวเรีย)

Gloria [Gloria]
(โกวเรีย [ โกวเรีย ])
I think they got your number
(ไอ ทริ๊งค เด ก็อท ยุร นั๊มเบ้อร์)
[Gloria]
([ โกวเรีย ])
I think they got the alias
(ไอ ทริ๊งค เด ก็อท ดิ เอเลียซ)
[Gloria]
([ โกวเรีย ])
That you’ve been living under
(แดท ยู๊ฟ บีน ลีฝอิง อั๊นเด้อร)
[Gloria]
([ โกวเรีย ])
But you really don’t remember
(บั๊ท ยู ริแอ็ลลิ ด้อนท์ รีเม๊มเบ่อร์)
Was it something that they said
(วอส ซิท ซัมติง แดท เด เซ็ด)
Are the voices in your head
(อาร์ เดอะ ว๊อยซ์ ซิน ยุร เฮด)
Calling, Gloria
(คอลลิง , โกวเรีย)

A-ha-ha, a-ha-ha
(อะ ฮา ฮา , อะ ฮา ฮา)
Gloria, how’s it gonna go down
(โกวเรีย , ฮาว ซิท กอนนะ โก เดาน)
Will you meet him on the main line
(วิล ยู มี๊ท ฮิม ออน เดอะ เมน ไลน์)
Or will you catch him on the rebound
(ออ วิล ยู แค็ทช ฮิม ออน เดอะ รีบาวนด์)
Will you marry for the money
(วิล ยู แม๊ร์รี่ ฟอร์ เดอะ มั๊นนี่)
Take a lover in the afternoon
(เท้ค เก ลัฝเออะ อิน ดิ แอฟเตอร์นูน)
Feel your innocence slippin’ away
(ฟีล ยุร อีนโนะเซ็นซ สลิปพิน อะเวย์)
Don’t believe it’s comin’ back soon
(ด้อนท์ บีลี๊ฝ อิทซ คัมอิน แบ็ค ซูน)

And you really don’t remember
(แอนด์ ยู ริแอ็ลลิ ด้อนท์ รีเม๊มเบ่อร์)
Was it something that he said
(วอส ซิท ซัมติง แดท ฮี เซ็ด)
Are the voices in your head
(อาร์ เดอะ ว๊อยซ์ ซิน ยุร เฮด)
Calling, Gloria
(คอลลิง , โกวเรีย)

Gloria, don’t you think you’re fallin’
(โกวเรีย , ด้อนท์ ยู ทริ๊งค ยัวร์ แฟลลิน)
If everybody wants you
(อิ๊ฟ เอวี่บอดี้ ว้อนท ยู)
Why isn’t anybody callin’
(วาย อีสซึ่น เอนอิบอดิ คอลลิน)
You don’t have to answer
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู แอ๊นเซ่อร)
Leave them hangin’ on the line
(ลี๊ฝ เด็ม แฮนจิ้น ออน เดอะ ไลน์)
Oh-oh-oh, calling Gloria
(โอ โอ โอ , คอลลิง โกวเรีย)

Gloria
(โกวเรีย)
[Gloria]
([ โกวเรีย ])
I think they got your number
(ไอ ทริ๊งค เด ก็อท ยุร นั๊มเบ้อร์)
[Gloria]
([ โกวเรีย ])
I think they got the alias
(ไอ ทริ๊งค เด ก็อท ดิ เอเลียซ)
[Gloria]
([ โกวเรีย ])
That you’ve been living under
(แดท ยู๊ฟ บีน ลีฝอิง อั๊นเด้อร)
[Gloria]
([ โกวเรีย ])
But you really don’t remember
(บั๊ท ยู ริแอ็ลลิ ด้อนท์ รีเม๊มเบ่อร์)
Was it something that they said
(วอส ซิท ซัมติง แดท เด เซ็ด)
Are the voices in your head
(อาร์ เดอะ ว๊อยซ์ ซิน ยุร เฮด)
Calling, Gloria
(คอลลิง , โกวเรีย)

[Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria]
([ โกวเรีย , โกวเรีย , โกวเรีย , โกวเรีย , โกวเรีย ])

[Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria]
([ โกวเรีย , โกวเรีย , โกวเรีย , โกวเรีย , โกวเรีย ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Gloria คำอ่านไทย Young Divas

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น