เนื้อเพลง Son of a Preacher Man คำอ่านไทย Linda Eder

Music: John Hurley/ Ronnie Wilkins
( มิ๊วสิค : จอน เฮอร์ลี่ / รอนนี Wilkins)
Lyrics: John Hurley/Ronnie Wilkins
(ลีริค : จอน เฮอร์ลี่ /รอนนี Wilkins)

Jimmy Ray was a preacher’s son
(จิมมี่ เรย์ วอส ซา พิทเชอร์ ซัน)
When his daddy would visit he’d come along
(เว็น ฮิส แดดดิ เวิด ฝิ๊สิท ฮีด คัม อะลอง)
When they gathered ’round the parlor talkin’
(เว็น เด แก๊เธ่อร์ ราวนด เดอะ พาเลอะ ทอคกิ่น)
Cousin Jimmy would take me walkin’
(เค๊าซิน จิมมี่ เวิด เท้ค มี วอคกิน)
Out through the backyard we’d go walkin’
(เอ๊าท ทรู เดอะ แบคคีหยาด เว็ด โก วอคกิน)
And then he’d look into my eyes
(แอนด์ เด็น ฮีด ลุ๊ค อิ๊นทู มาย อาย)
Lord knows to my surprise
(หลอร์ด โนว์ ทู มาย เซอร์ไพร๊ส)

The only one who could ever reach me
(ดิ โอ๊นลี่ วัน ฮู เคิด เอ๊เฝ่อร์ รี๊ช มี)
Was the son of a preacher man
(วอส เดอะ ซัน อ็อฝ อะ พิทเชอร์ แมน)
The only boy who could ever teach me
(ดิ โอ๊นลี่ บอย ฮู เคิด เอ๊เฝ่อร์ ที๊ช มี)
Was the son of a preacher man
(วอส เดอะ ซัน อ็อฝ อะ พิทเชอร์ แมน)

Yes he was, he was, ooh…
(เย็ซ ฮี วอส , ฮี วอส , อู้)

Being good isn’t always easy
(บีอิง กู๊ด อีสซึ่น ออลเว อีสอิ)
No matter how hard I try
(โน แม๊ทเท่อร์ ฮาว ฮาร์ด ดาย ธราย)
When he started sweet talkin’ to me
(เว็น ฮี สท๊าร์ท สวี้ท ทอคกิ่น ทู มี)
He’d come ‘n tell me ev’rything is alright
(ฮีด คัม เอ็น เทลล มี เอฟรี่ติง อีส ออลไร๊ท)
kiss and tell me ev’rything is alright
(คิซ แซน เทลล มี เอฟรี่ติง อีส ออลไร๊ท)
And ” can I sneak away again tonight The only one who could ever reach me
(แอนด์ ” แคน นาย ซนีค อะเวย์ อะเกน ทูไน๊ท ดิ โอ๊นลี่ วัน ฮู เคิด เอ๊เฝ่อร์ รี๊ช มี)
Was the son of a preacher man
(วอส เดอะ ซัน อ็อฝ อะ พิทเชอร์ แมน)
The only boy who could ever teach me
(ดิ โอ๊นลี่ บอย ฮู เคิด เอ๊เฝ่อร์ ที๊ช มี)
Was the son of a preacher man
(วอส เดอะ ซัน อ็อฝ อะ พิทเชอร์ แมน)

Yes he was, he was, ooh…
(เย็ซ ฮี วอส , ฮี วอส , อู้)

How well I remember
(ฮาว เวลล ไอ รีเม๊มเบ่อร์)
The look that was in his eyes
(เดอะ ลุ๊ค แดท วอส ซิน ฮิส อาย)
Stealin’ kisses from me on the sly
(สติลลิน คีสเซซ ฟรอม มี ออน เดอะ ซไล)
Takin’ time to make time
(ทอคกิ่น ไทม์ ทู เม้ค ไทม์)
Tellin’ me that he’s all mine
(เทลลิน มี แดท อีส ซอร์ ไมน์)
Learnin’ from each other’s knowin’
(เลินนิน ฟรอม อีช อ๊อเธ่อร์ โนว์อิน)
And lookin’ to see
(แอนด์ ลุคกิน ทู ซี)
How much we’ve grown
(ฮาว มัช หวีบ กโรน)

And the only one who could ever reach me
(แอนด์ ดิ โอ๊นลี่ วัน ฮู เคิด เอ๊เฝ่อร์ รี๊ช มี)
Was the son of a preacher man
(วอส เดอะ ซัน อ็อฝ อะ พิทเชอร์ แมน)
The only boy who could ever teach me
(ดิ โอ๊นลี่ บอย ฮู เคิด เอ๊เฝ่อร์ ที๊ช มี)
Was the son of a preacher man
(วอส เดอะ ซัน อ็อฝ อะ พิทเชอร์ แมน)

Yes he was, he was, yeah…
(เย็ซ ฮี วอส , ฮี วอส , เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Son of a Preacher Man คำอ่านไทย Linda Eder

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น