เนื้อเพลง P.I.M.P. คำอ่านไทย Snoop Dogg feat 50 Cent

[Snoop.talking]
( [ ซนูพ ทอคอิง ])
Yeh you did it again my n*gga
(เย้ ยู ดิด ดิท อะเกน มาย เอ็น *gga)
Fa’ shizzel dizzel
(ฟา shizzel dizzel)

[50 Cent] 2x
([ 50 เซ็นท ] 2x)
F-i-f-t-y C-e-n-t and S-n-double O – P
(เอฟ ไอ เอฟ ที วาย ซี อี เอ็น ที แอนด์ เอส เอ็น ดั๊บเบิ้ล โอ พี)
We Internationally known and locally respected
(วี อินเทอะแนฌอะแน็ล โนน แอนด์ โลแค็ลลิ เรสเพ๊คท)
Boy I know you dun’ heard about me
(บอย ไอ โนว์ ยู ดัน เฮิด อะเบ๊าท มี)
I’m a P-I-M-P
(แอม มา พี ไอ เอ็ม พี)

[Snoop] [Chorus]
([ ซนูพ ] [ ค๊อรัส ])
I don’t know what you heard about me
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ยู เฮิด อะเบ๊าท มี)
But a b*tch can’t get a blunt up outta me
(บั๊ท ดา บี *tch แค็นท เก็ท ดา บลันท อั๊พ เอ๊าตา มี)
I drive a Cadillac, wear a perm cause I’m a G
(ไอ ไดร๊ฝ อะ คาดิลแล , แวร์ รา เพริม ค๊อส แอม มา จี)
Cuz I’m a motherf*ckin P-I-M-P
(คัซ แอม มา motherf*ckin พี ไอ เอ็ม พี)

I don’t know what you’ve heard about me
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ยู๊ฟ เฮิด อะเบ๊าท มี)
But a b*tch can’t get a crumb up outta me
(บั๊ท ดา บี *tch แค็นท เก็ท ดา ครัม อั๊พ เอ๊าตา มี)
I drive a Cadillac, wear a perm and I’m a G
(ไอ ไดร๊ฝ อะ คาดิลแล , แวร์ รา เพริม แอนด์ แอม มา จี)
CUZ im a motherf*ckin P-I-M-P
(คัซ แอม มา motherf*ckin พี ไอ เอ็ม พี)

[snoop]
([ ซนูพ ])
yo tha sh*t is crazy whookid
(โย ท่า ฌะ *ที อีส คเรสิ whookid)
Rewind that, play that back
(รีไวนด์ แดท , เพลย์ แดท แบ็ค)

[50 Cent] 2x
([ 50 เซ็นท ] 2x)
F-i-f-t-y C-e-n-t and S-n-double O – P
(เอฟ ไอ เอฟ ที วาย ซี อี เอ็น ที แอนด์ เอส เอ็น ดั๊บเบิ้ล โอ พี)
We Internationally known and locally respected
(วี อินเทอะแนฌอะแน็ล โนน แอนด์ โลแค็ลลิ เรสเพ๊คท)
Boy I know you dun’ heard about me
(บอย ไอ โนว์ ยู ดัน เฮิด อะเบ๊าท มี)
I’m a P-I-M-P
(แอม มา พี ไอ เอ็ม พี)

[Snoop] [Chorus]
([ ซนูพ ] [ ค๊อรัส ])
I don’t know what you heard about me
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ยู เฮิด อะเบ๊าท มี)
But a b*tch can’t get a blunt up outta me
(บั๊ท ดา บี *tch แค็นท เก็ท ดา บลันท อั๊พ เอ๊าตา มี)
I drive a Cadillac, wear a perm cause I’m a G
(ไอ ไดร๊ฝ อะ คาดิลแล , แวร์ รา เพริม ค๊อส แอม มา จี)
Cuz I’m a motherf*ckin C-R-I-P
(คัซ แอม มา motherf*ckin ซี อาร์ ไอ พี)

I don’t know what you’ve heard about me
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ยู๊ฟ เฮิด อะเบ๊าท มี)
But a b*tch can’t get a crumb up outta me
(บั๊ท ดา บี *tch แค็นท เก็ท ดา ครัม อั๊พ เอ๊าตา มี)
I drive a Cadillac, wear a perm and I’m a G
(ไอ ไดร๊ฝ อะ คาดิลแล , แวร์ รา เพริม แอนด์ แอม มา จี)
Cuz I’m a motherf*ckin P-I-M-P
(คัซ แอม มา motherf*ckin พี ไอ เอ็ม พี)

[Snoop]
([ ซนูพ ])
Yeh b*tch I got my now and later gators on
(เย้ บี *tch ไอ ก็อท มาย นาว แอนด์ เลทเออะ เกเดอร์ ออน)
I’m ’bout to show you how my pimp hand is way strong
(แอม เบาท ทู โชว์ ยู ฮาว มาย พิมพ แฮนด์ อีส เวย์ สทรอง)
You dead wrong if you think the pimpin gon’ die
(ยู เด้ด รอง อิ๊ฟ ยู ทริ๊งค เดอะ พิมปิน ก็อน ดาย)
12 piece with a 100 hoes by my side
(12 พี๊ซ วิธ อะ 100 โฮ บาย มาย ไซด์)
I’m down with that n*gga 50 like I’m down with blue
(แอม เดาน วิธ แดท เอ็น *gga 50 ไล๊ค แอม เดาน วิธ บลู)
F*ck Cu’s, nah n*gga motherf*ck you
(เอฟ *ck ครัส , นาห์ เอ็น *gga motherf*ck ยู)
G-U-N-I-Tizzee, f*ckin with me and the D-P-Gizzee
(จี ยู เอ็น นาย Tizzee , เอฟ *ckin วิธ มี แอนด์ เดอะ ดี พี Gizzee)
N*ggas in New York know how Doggie get down
(เอ็น *ggas ซิน นิว ยอค โนว์ ฮาว ดอกกิ เก็ท เดาน)
I got my n*ggas in Queens, i got my b*tches uptown
(ไอ ก็อท มาย เอ็น *ggas ซิน ควีน , ไอ ก็อท มาย บี *tches อั๊พทาวน์)
I got my business in Manhattan, I aint f*ckin around
(ไอ ก็อท มาย บีสเน็ซ ซิน แมนแฮตัน , ไอ เอน เอฟ *ckin อะราวนฺดฺ)
And got some b*tter pecan Puerto Ricans, from the boogie down [down]
(แอนด์ ก็อท ซัม บี *tter พีแคน เพิสโต รีแกน , ฟรอม เดอะ บูกี เดาน [ เดาน ])
That’s waitin on me to return,
(แด้ท เว๊ทดิน ออน มี ทู รีเทิร์น ,)
So they can snatch these braids out and put my sh*t in a perm [word word]
(โซ เด แคน ซแน็ช ฑิส บเรด เอ๊าท แอนด์ พุท มาย ฌะ *ที อิน อะ เพริม [ เวิร์ด เวิร์ด ])
They love it when I get to Crippin
(เด ลัฝ อิท เว็น นาย เก็ท ทู ครืพปิน)
And spittin this magni-gni-ficent pimpin
(แอนด์ สปิทดิน ดิส magni gni ฟายเซ็น พิมปิน)

I don’t know what you heard about me
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ยู เฮิด อะเบ๊าท มี)
But a b*tch can’t get a blunt up outta me
(บั๊ท ดา บี *tch แค็นท เก็ท ดา บลันท อั๊พ เอ๊าตา มี)
I drive a Cadillac, wear a perm and I’m a G
(ไอ ไดร๊ฝ อะ คาดิลแล , แวร์ รา เพริม แอนด์ แอม มา จี)
Cuz I’m a motherf*ckin P-I-M-P
(คัซ แอม มา motherf*ckin พี ไอ เอ็ม พี)
I don’t know what you heard about me
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ยู เฮิด อะเบ๊าท มี)
But a b*tch can’t get a crumb up outta me
(บั๊ท ดา บี *tch แค็นท เก็ท ดา ครัม อั๊พ เอ๊าตา มี)
I drive a Cadillac, wear a perm cause I’m a G
(ไอ ไดร๊ฝ อะ คาดิลแล , แวร์ รา เพริม ค๊อส แอม มา จี)
Cuz I’m a motherf*ckin P-I-M-P
(คัซ แอม มา motherf*ckin พี ไอ เอ็ม พี)

[50 Cent]
([ 50 เซ็นท ])
It’s G-Unit and the DPG
(อิทซ จี ยูนิท แอนด์ เดอะ DPG)
From New York City to the LBC
(ฟรอม นิว ยอค ซิ๊ที่ ทู เดอะ LBC)
I break it down for you I’m a P-I-M-P
(ไอ เบร๊ค อิท เดาน ฟอร์ ยู แอม มา พี ไอ เอ็ม พี)
When my gun go off n*gga ask about me
(เว็น มาย กัน โก ออฟฟ เอ็น *gga อาสคฺ อะเบ๊าท มี)

N*gga look what dun’ happen since your b*tch dun’ chose
(เอ็น *gga ลุ๊ค ว๊อท ดัน แฮ๊พเพ่น ซิ๊นซ ยุร บี *tch ดัน โชส)
My wrist dun’ froze I’ll show you how I get them hoes
(มาย ริ๊ซท ดัน ฟโรส อิลล โชว์ ยู ฮาว ไอ เก็ท เด็ม โฮ)
I’ll spit that G that be f*ckin with their brain
(อิลล ซพิท แดท จี แดท บี เอฟ *ckin วิธ แดร์ เบรน)
Have รƒยขรขโ€šยฌร‹ล ” em on a track when it’s freezing in the rain
(แฮ็ฝ รƒยขรขโ€šยฌร‹ล ” เอ็ม ออน อะ แทร็ค เว็น อิทซ ฟรีสอิง อิน เดอะ เรน)
Scream on a b*tch with the nerve to complain
(สครีม ออน อะ บี *tch วิธ เดอะ เนิ๊ร์ฝ ทู คอมเพลน)
Like b*tch you dead wrong
(ไล๊ค บี *tch ยู เด้ด รอง)
If you catch a date you be warned
(อิ๊ฟ ยู แค็ทช อะ เดท ยู บี วอร์น)
You said you want the finer things in life
(ยู เซ็ด ยู ว้อนท เดอะ ฟายเนอร์ ทริง ซิน ไล๊ฟ)
You gotta go out and get it
(ยู กอททะ โก เอ๊าท แอนด์ เก็ท ดิธ)
And I’ll be right here waiting when you come back with it
(แอนด์ อิลล บี ไร๊ท เฮียร เวททิง เว็น ยู คัม แบ็ค วิธ อิท)
You see I was born to break a b*tch
(ยู ซี ไอ วอส บอน ทู เบร๊ค กา บี *tch)
My instructions to make a b*tch
(มาย อินซทรัคฌัน ทู เม้ค เก บี *tch)
I got me a New York Knicks, Celtics, and a Laker b*tch
(ไอ ก็อท มี อะ นิว ยอค Knicks , เคลทิค , แอนด์ อะ Laker บี *tch)
I got that G that make these hoes have a change of heart
(ไอ ก็อท แดท จี แดท เม้ค ฑิส โฮ แฮ็ฝ อะ เช้งจํ อ็อฝ ฮาร์ท)
I’m a natural I’ve been good at this from the start
(แอม มา แนชแร็ล แอฝ บีน กู๊ด แอ็ท ดิส ฟรอม เดอะ สท๊าร์ท)

[Snoop]
([ ซนูพ ])
I don’t know what you heard about me
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ยู เฮิด อะเบ๊าท มี)
But a b*tch can’t get a blunt up outta me
(บั๊ท ดา บี *tch แค็นท เก็ท ดา บลันท อั๊พ เอ๊าตา มี)
I drive a Cadillac, wear a perm and I’m a G
(ไอ ไดร๊ฝ อะ คาดิลแล , แวร์ รา เพริม แอนด์ แอม มา จี)
Cuz I’m a motherf*ckin P-I-M-P
(คัซ แอม มา motherf*ckin พี ไอ เอ็ม พี)
I don’t know what you’ve heard about me
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ยู๊ฟ เฮิด อะเบ๊าท มี)
But a b*tch can’t get a crumb up outta me
(บั๊ท ดา บี *tch แค็นท เก็ท ดา ครัม อั๊พ เอ๊าตา มี)
I drive a Cadillac, wear a perm cause I’m a G
(ไอ ไดร๊ฝ อะ คาดิลแล , แวร์ รา เพริม ค๊อส แอม มา จี)
Cuz I’m a motherf*ckin P-I-M-P
(คัซ แอม มา motherf*ckin พี ไอ เอ็ม พี)

Hoo, hoo
(ฮู , ฮู)
Hoo, hoo
(ฮู , ฮู)
Hoo, hoo
(ฮู , ฮู)
Hoo, hoo
(ฮู , ฮู)
[Don Magic Juan.talking]
([ ด็อน แม๊จิค วอน ทอคอิง ])
It’s goin down now with 50, and big Snoop Dogg, and the Arch Bishop Don Magic Juan riding shotgun with Whoo Kidd, the straight up pimp. It’s crack-a -lackin.
(อิทซ โกอิน เดาน นาว วิธ 50 , แอนด์ บิ๊ก ซนูพ ด๊อก , แอนด์ ดิ อาช บิ๊ฉอพ ด็อน แม๊จิค วอน ไรดอิง ชอทกัน วิธ ฮู คิ๊ด , เดอะ สเทร๊ท อั๊พ พิมพ อิทซ แคร๊ค กา lackin)
It’s pimps up, you know it’s hoes down. It’s green for the money, gold for the honey.
(อิทซ พิมพ อั๊พ , ยู โนว์ อิทซ โฮ เดาน อิทซ กรีน ฟอร์ เดอะ มั๊นนี่ , โกลด์ ฟอร์ เดอะ ฮั๊นนี่)
We off and we runnin’ with 50 and Snoop Dogg and the Mackalennium.
(วี ออฟฟ แอนด์ วี รูนนิน วิธ 50 แอนด์ ซนูพ ด๊อก แอนด์ เดอะ Mackalennium)
Keep it down playa. Pimps up, you know the rest. Check.
(คี๊พ อิท เดาน พอลเย พิมพ อั๊พ , ยู โนว์ เดอะ เรสท เช็ค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง P.I.M.P. คำอ่านไทย Snoop Dogg feat 50 Cent

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น