เนื้อเพลง Drinking In L.a. คำอ่านไทย Bran Van 3000

Hi, my name is Stereo Mike.
( ไฮ , มาย เนม อีส ซเทริโอ ไมค)

Yeah, we got three tickets to the Bran Van
(เย่ , วี ก็อท ทรี ทิ๊คเค๊ท ทู เดอะ บแร็น แฝน)
concert happening this Monday night at
(ค๊อนเสิร์ท แฮพเพะนิง ดิส มันดิ ไน๊ท แอ็ท)
the Pacific Pallisades. You can all dial in
(เดอะ พะซีฟอิค Pallisades ยู แคน ออล ได๊อัล อิน)
if you want to answer a couple of
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท ทู แอ๊นเซ่อร รา คั๊พเพิ่ล อ็อฝ)
questions, namely, what is Todd’s favourite
(เคว๊สชั่น , เนมลิ , ว๊อท อีส Todds เฟเฝอะริท)
cheese. Jackie just called up and said
(ชี๊ส แจ็กกี้ จั๊สท คอลลํ อั๊พ แอนด์ เซ็ด)
it was a form of Roquefort. We’ll see about
(อิท วอส ซา ฟอร์ม อ็อฝ โรคเฟิท เวลล ซี อะเบ๊าท)
that…
(แดท)

Give us a ring-ding-ding! It’s a beautiful
(กี๊ฝ อัซ ซา ริง ดิง ดิง ! อิทซ ซา บยูทิฟุล)
day.
(เดย์)

Yeah Todd, this is Liquid
(เย่ Todd , ดิส ซิส ลิ๊ควิด)
ring-a-ding-a-dinging, want those three Bran Van
(ริง อะ ดิง อะ dingings , ว้อนท โฑส ทรี บแร็น แฝน)
tickets man. Waddya think? Todd, you there?
(ทิ๊คเค๊ท แมน Waddya ทริ๊งค Todd , ยู แดร์)

I woke up again this morning with the sun in
(ไอ โวค อั๊พ อะเกน ดิส ม๊อร์นิ่ง วิธ เดอะ ซัน อิน)
my eyes,
(มาย อาย ,)
When Mike came over with a script surprise.
(เว็น ไมค เคม โอ๊เฝ่อร วิธ อะ สคริพท์ เซอร์ไพร๊ส)
A Mafioso story with a twist,
(อะ Mafioso สท๊อรี่ วิธ อะ ทวิสท ,)
A ” Too Wong Foo, Julie Newmar ” hit,
(อะ ” ทู วอง ฟู , จูรี Newmar ” ฮิท ,)
Get your ass out of bed, he said:
(เก็ท ยุร อาซ เอ๊าท อ็อฝ เบ๊ด , ฮี เซ็ด :)
I’ll explain it on the way.
(อิลล เอ็กซเพลน หนิด ออน เดอะ เวย์)

But we did nothing, absolutely nothing that
(บั๊ท วี ดิด นัธอิง , แอบโซลยูทลิ นัธอิง แดท)
day, and I say:
(เดย์ , แอนด์ ดาย เซย์ :)
What the hell am I doing drinking in L.A. at
(ว๊อท เดอะ เฮ็ลล แอ็ม ไอ ดูอิง ดริงคิง อิน แอล อะ แอ็ท)
26?
-26
I got the fever for the flavour, the payback
(ไอ ก็อท เดอะ ฟี๊เฝ่อร ฟอร์ เดอะ ฟเลเฝอะ , เดอะ เพย์แบค)
will be late, still I need a fix.
(วิล บี เหลท , สทิลล ไอ นี๊ด อะ ฟิกซ์)

And the girls on the bus kept on laughing at
(แอนด์ เดอะ เกิร์ล ออน เดอะ บัส เค็พท ออน ลาฟอิง แอ็ท)
us,
(อัซ ,)
As we rode on the ten down to Venice again.
(แอส วี โรด ออน เดอะ เท็น เดาน ทู เฝนอิซ อะเกน)
Flaring out the G-Funk,
(Flarings เอ๊าท เดอะ จี ฟังค ,)
Sipping on a juice and gin,
(ซิพปิง ออน อะ จู้ยซ แอนด์ จิน ,)
Just me and a friend.
(จั๊สท มี แอนด์ อะ เฟรน)
Feeling kinda groovy,
(ฟีลอิง กินดา กรูฝวี่ ,)
Working on a movie. [Yeah right!]
(เวิคกิง ออน อะ มูวี่ [ เย่ ไร๊ท ! ])

But we did nothing, absolutely butkis that
(บั๊ท วี ดิด นัธอิง , แอบโซลยูทลิ butkis แดท)
day, and I say:
(เดย์ , แอนด์ ดาย เซย์ :)
What the hell am I doing drinking in L.A. at
(ว๊อท เดอะ เฮ็ลล แอ็ม ไอ ดูอิง ดริงคิง อิน แอล อะ แอ็ท)
26?
-26

With my mind on my money and my money on
(วิธ มาย ไมนด์ ออน มาย มั๊นนี่ แอนด์ มาย มั๊นนี่ ออน)
my… Beer, beer!
(มาย เบีย , เบีย !)

I know that life is for the taking, so I
(ไอ โนว์ แดท ไล๊ฟ อีส ฟอร์ เดอะ เทคอิง , โซ ไอ)
better wise up, and take it quick.
(เบ๊ทเท่อร์ ไว๊ส อั๊พ , แอนด์ เท้ค อิท ควิค)

Yeah, one more time at Trader Vic’s.
(เย่ , วัน โม ไทม์ แอ็ท ทเรดเออะ วิค)

Some men there wanted to hurt us,
(ซัม เม็น แดร์ ว้อนท ทู เฮิร์ท อัซ ,)
And other men said we weren’t worth the
(แอนด์ อ๊อเธ่อร์ เม็น เซ็ด วี เวินท์ เวิร์ธ เดอะ)
fuss.
(ฟัซ)
We could see them all b*tching by the bar,
(วี เคิด ซี เด็ม ออล บี *tchings บาย เดอะ บาร์ ,)
About the fine line, between the rich and
(อะเบ๊าท เดอะ ไฟน ไลน์ , บีทะวีน เดอะ ริ๊ช แอนด์)
the poor.
(เดอะ พัวร์)
Then Mike turned to me and said:
(เด็น ไมค เทิร์น ทู มี แอนด์ เซ็ด :)
” What do you think we got done son? ”
(” ว๊อท ดู ยู ทริ๊งค วี ก็อท ดัน ซัน “)

We’ve got a conclusion, and I guess that’s
(หวีบ ก็อท ดา ค็อนคลูฉัน , แอนด์ ดาย เกสส แด้ท)
something, so I ask you:
(ซัมติง , โซ ไอ อาสคฺ ยู :)
What the hell am I doing drinking in L.A. at
(ว๊อท เดอะ เฮ็ลล แอ็ม ไอ ดูอิง ดริงคิง อิน แอล อะ แอ็ท)
26?
-26
I got the fever for the nectar, the payback
(ไอ ก็อท เดอะ ฟี๊เฝ่อร ฟอร์ เดอะ เนคเทอะ , เดอะ เพย์แบค)
will be late, still I need a fix.
(วิล บี เหลท , สทิลล ไอ นี๊ด อะ ฟิกซ์)

We need to fix you up, call me Monday and
(วี นี๊ด ทู ฟิกซ์ ยู อั๊พ , คอลลํ มี มันดิ แอนด์)
maybe we’ll fix it all up.
(เมบี เวลล ฟิกซ์ อิท ดอร์ อั๊พ)

L.A., L.A., L.L.A, L.A.
(แอล อะ , แอล อะ , แอล แอล อะ , แอล อะ)
L.A., L.A., L.L.A, L.A.
(แอล อะ , แอล อะ , แอล แอล อะ , แอล อะ)
L.A., L.A., L.L.A.
(แอล อะ , แอล อะ , แอล แอล อะ)

So I ask you:
(โซ ไอ อาสคฺ ยู :)
What the hell am I doing drinking in L.A. at
(ว๊อท เดอะ เฮ็ลล แอ็ม ไอ ดูอิง ดริงคิง อิน แอล อะ แอ็ท)
26?
-26

L.A., L.A., L.A.
(แอล อะ , แอล อะ , แอล อะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Drinking In L.a. คำอ่านไทย Bran Van 3000

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น