เนื้อเพลง Maggie’s Farm คำอ่านไทย Bob Dylan

by Bob Dylan
( บาย บ็อบ ดายแลน)

I ain’t gonna work on Maggie’s farm no more.
(ไอ เอน กอนนะ เวิ๊ร์ค ออน แมกกี ฟาร์ม โน โม)
No, I ain’t gonna work on Maggie’s farm no more.
(โน , ไอ เอน กอนนะ เวิ๊ร์ค ออน แมกกี ฟาร์ม โน โม)
Well, I wake in the morning,
(เวลล , ไอ เว้ค อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง ,)
Fold my hands and pray for rain.
(โฟลด มาย แฮนด์ แซน เพรย์ ฟอร์ เรน)
I got a head full of ideas
(ไอ ก็อท ดา เฮด ฟูล อ็อฝ ไอเดีย)
That are drivin’ me insane.
(แดท อาร์ ดรายวิน มี อินเซน)
It’s a shame the way she makes me scrub the floor.
(อิทซ ซา เชม เดอะ เวย์ ชี เม้ค มี ซครับ เดอะ ฟลอร์)
I ain’t gonna work on Maggie’s farm no more.
(ไอ เอน กอนนะ เวิ๊ร์ค ออน แมกกี ฟาร์ม โน โม)

I ain’t gonna work for Maggie’s brother no more.
(ไอ เอน กอนนะ เวิ๊ร์ค ฟอร์ แมกกี บร๊าเท่อรํ โน โม)
No, I ain’t gonna work for Maggie’s brother no more.
(โน , ไอ เอน กอนนะ เวิ๊ร์ค ฟอร์ แมกกี บร๊าเท่อรํ โน โม)
Well, he hands you a nickel,
(เวลล , ฮี แฮนด์ ยู อะ นีคเค็ล ,)
He hands you a dime,
(ฮี แฮนด์ ยู อะ ไดม ,)
He asks you with a grin
(ฮี อาสคฺ ยู วิธ อะ กริน)
If you’re havin’ a good time,
(อิ๊ฟ ยัวร์ เฮฝวิน อะ กู๊ด ไทม์ ,)
Then he fines you every time you slam the door.
(เด็น ฮี ไฟน ยู เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ยู ซแล็ม เดอะ ดอร์)
I ain’t gonna work for Maggie’s brother no more.
(ไอ เอน กอนนะ เวิ๊ร์ค ฟอร์ แมกกี บร๊าเท่อรํ โน โม)

I ain’t gonna work for Maggie’s pa no more.
(ไอ เอน กอนนะ เวิ๊ร์ค ฟอร์ แมกกี พา โน โม)
No, I ain’t gonna work for Maggie’s pa no more.
(โน , ไอ เอน กอนนะ เวิ๊ร์ค ฟอร์ แมกกี พา โน โม)
Well, he puts his cigar
(เวลล , ฮี พุท ฮิส ซิกา)
Out in your face just for kicks.
(เอ๊าท อิน ยุร เฟซ จั๊สท ฟอร์ คิ๊ค)
His bedroom window
(ฮิส เบดรูม วิ๊นโด้ว)
It is made out of bricks.
(อิท อีส เมด เอ๊าท อ็อฝ บริ๊ค)
The National Guard stands around his door.
(เดอะ แนฌอะแน็ล การ์ด สแทนด์ อะราวนฺดฺ ฮิส ดอร์)
Ah, I ain’t gonna work for Maggie’s pa no more.
(อา , ไอ เอน กอนนะ เวิ๊ร์ค ฟอร์ แมกกี พา โน โม)

I ain’t gonna work for Maggie’s ma no more.
(ไอ เอน กอนนะ เวิ๊ร์ค ฟอร์ แมกกี มา โน โม)
No, I ain’t gonna work for Maggie’s ma no more.
(โน , ไอ เอน กอนนะ เวิ๊ร์ค ฟอร์ แมกกี มา โน โม)
Well, she talks to all the servants
(เวลล , ชี ท๊อล์ค ทู ออล เดอะ เซอแฝ็นท)
About man and God and law.
(อะเบ๊าท แมน แอนด์ ก๊อด แอนด์ ลอว์)
Everybody says
(เอวี่บอดี้ เซย์)
She’s the brains behind pa.
(ชี เดอะ เบรน บีฮายน์ พา)
She’s sixty-eight, but she says she’s twenty-four.
(ชี ซิคซทิ เอท , บั๊ท ชี เซย์ ชี ทเว้นที่ โฟ)
I ain’t gonna work for Maggie’s ma no more.
(ไอ เอน กอนนะ เวิ๊ร์ค ฟอร์ แมกกี มา โน โม)

I ain’t gonna work on Maggie’s farm no more.
(ไอ เอน กอนนะ เวิ๊ร์ค ออน แมกกี ฟาร์ม โน โม)
No, I ain’t gonna work on Maggie’s farm no more.
(โน , ไอ เอน กอนนะ เวิ๊ร์ค ออน แมกกี ฟาร์ม โน โม)
Well, I try my best
(เวลล , ไอ ธราย มาย เบ๊สท์)
To be just like I am,
(ทู บี จั๊สท ไล๊ค ไก แอ็ม ,)
But everybody wants you
(บั๊ท เอวี่บอดี้ ว้อนท ยู)
To be just like them.
(ทู บี จั๊สท ไล๊ค เด็ม)
They sing while you slave and I just get bored.
(เด ซิง ไวล์ ยู สเล๊ฝ แอนด์ ดาย จั๊สท เก็ท บอรฺ)
I ain’t gonna work on Maggie’s farm no more.
(ไอ เอน กอนนะ เวิ๊ร์ค ออน แมกกี ฟาร์ม โน โม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Maggie’s Farm คำอ่านไทย Bob Dylan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น