เนื้อเพลง Silent Night คำอ่านไทย Reba McEntire

On Christmas Eve in 1818, a blizzard stranded the tiny
( ออน ครีซมัซ อี๊ฟ อิน 1818 , อะ บลีสเสิด สแทรนด เดอะ ไท๊นี่)
village of Obendorf nestled in the Austrian
(ฝิ๊ลเหลจ อ็อฝ Obendorf เนตเซล อิน ดิ ออซทเรียน)
Mountains. That same day, the people of St. Nicholas’s
(เม๊าเท่น แดท เซม เดย์ , เดอะ พี๊เพิ่ล อ็อฝ เอ็ซท Nicholass)
Church found their organ broken. So the priest and
(เชิร์ช เฟานด แดร์ อ๊อร์แกน บโรเค็น โซ เดอะ พรีซท แอนด์)
organist began composing a song that could be sung
(ออแกะนิซท บิแกน composings อะ ซ็อง แดท เคิด บี ซัง)
without an organ, yet beautiful enough to express
(วิธเอ๊าท แอน อ๊อร์แกน , เย๊ท บยูทิฟุล อีน๊าฟ ทู เอ็กซเพรส)
their Christmas joy. All day and all night long they
(แดร์ ครีซมัซ จอย ออล เดย์ แอนด์ ออล ไน๊ท ลอง เด)
worked. And at midnight, the gentle carol ” Silent
(เวิ๊ร์ค แอนด์ แอ็ท มิดไนท์ , เดอะ เจ๊นเทิ่ล แครัล ” ไซ๊เล่นท)
Night ” was born. The pure clear tones echoed through
(ไน๊ท ” วอส บอน เดอะ เพียวร์ เคลียร์ โทน เอ๊คโค่ ทรู)
the hills. And the world has been captured by the
(เดอะ ฮิลล์ แซน เดอะ เวิลด แฮ็ส บีน แค๊พเจ้อรํ บาย เดอะ)
beauty of that simple song ever since.
(บิ๊วที่ อ็อฝ แดท ซิ๊มเพิ่ล ซ็อง เอ๊เฝ่อร์ ซิ๊นซ)

Silent night, holy night
(ไซ๊เล่นท ไน๊ท , โฮ๊ลี่ ไน๊ท)
All is calm, all is bright
(ออล อีส คาลํม , ออล อีส ไบร๊ท)
Round yon virgin mother and child
(ราวนด ย็อน เฝ๊อร์จิ้น ม๊าเธ่อร์ แอนด์ ชายลํดํ)
Holy infant so tender and mild
(โฮ๊ลี่ อิ๊นแฟ๊นท โซ เท๊นเด้อร์ แอนด์ มายลด์)
Sleep in heavenly peace
(สลี๊พ อิน เฮฝเอ็นลิ พี๊ซ)
Sleep in heavenly peace
(สลี๊พ อิน เฮฝเอ็นลิ พี๊ซ)

Silent night, holy night
(ไซ๊เล่นท ไน๊ท , โฮ๊ลี่ ไน๊ท)
Shepherds quake at the sight
(เฌพเอิด เคว้ค แอ็ท เดอะ ไซ๊ท)
Glory streams from Heaven afar
(กล๊อรี่ สทรีม ฟรอม เฮ๊ฝเฝ่น อะฟา)
Heavenly hosts sing Hallelujah
(เฮฝเอ็นลิ โฮสท ซิง เฮลเลวลูยา)
Christ the Savior is born
(คไรซท เดอะ เซฝเยอะ อีส บอน)
Christ the Savior is born
(คไรซท เดอะ เซฝเยอะ อีส บอน)

Silent night, holy night
(ไซ๊เล่นท ไน๊ท , โฮ๊ลี่ ไน๊ท)
All is calm, and all is bright
(ออล อีส คาลํม , แอนด์ ออล อีส ไบร๊ท)
Round yon virgin mother and child
(ราวนด ย็อน เฝ๊อร์จิ้น ม๊าเธ่อร์ แอนด์ ชายลํดํ)
Holy infant so tender and mild
(โฮ๊ลี่ อิ๊นแฟ๊นท โซ เท๊นเด้อร์ แอนด์ มายลด์)
Sleep in heavenly peace
(สลี๊พ อิน เฮฝเอ็นลิ พี๊ซ)
Sleep in heavenly peace
(สลี๊พ อิน เฮฝเอ็นลิ พี๊ซ)

Silent night, holy night
(ไซ๊เล่นท ไน๊ท , โฮ๊ลี่ ไน๊ท)
Sleep in heavenly peace
(สลี๊พ อิน เฮฝเอ็นลิ พี๊ซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Silent Night คำอ่านไทย Reba McEntire

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น