เนื้อเพลง Got My Mojo Working / Keep Your Hands Off Of It คำอ่านไทย Elvis Presley

Hands off of her, she belongs to me
( แฮนด์ ออฟฟ อ็อฝ เฮอ , ชี บีลอง ทู มี)
Mojo working don’t belong to you
(โมโจ้ เวิคกิง ด้อนท์ บีลอง ทู ยู)
Well, she’s mine all mine no matter what you do
(เวลล , ชี ไมน์ ออล ไมน์ โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท ยู ดู)
Play it boys, play it boys
(เพลย์ อิท บอย , เพลย์ อิท บอย)

I got my mojo working but it just don’t work on you
(ไอ ก็อท มาย โมโจ้ เวิคกิง บั๊ท ดิธ จั๊สท ด้อนท์ เวิ๊ร์ค ออน ยู)
I got my mojo working but it just don’t work on you
(ไอ ก็อท มาย โมโจ้ เวิคกิง บั๊ท ดิธ จั๊สท ด้อนท์ เวิ๊ร์ค ออน ยู)
But you’re mine all mine no matter what you do
(บั๊ท ยัวร์ ไมน์ ออล ไมน์ โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท ยู ดู)

Let me tell you now
(เล็ท มี เทลล ยู นาว)
She’s long lean and lanky, sweet as she can be
(ชี ลอง ลีน แอนด์ แลงคิ , สวี้ท แอส ชี แคน บี)
Hands off of her, she belongs to me
(แฮนด์ ออฟฟ อ็อฝ เฮอ , ชี บีลอง ทู มี)
Hands off of her’ don’t belong to you
(แฮนด์ ออฟฟ อ็อฝ เฮอ ด้อนท์ บีลอง ทู ยู)
Well she’s mine all mine no matter what you do
(เวลล ชี ไมน์ ออล ไมน์ โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท ยู ดู)

I got my mojo working but it just don’t work on you
(ไอ ก็อท มาย โมโจ้ เวิคกิง บั๊ท ดิธ จั๊สท ด้อนท์ เวิ๊ร์ค ออน ยู)
I got my mojo working but it just don’t work on you
(ไอ ก็อท มาย โมโจ้ เวิคกิง บั๊ท ดิธ จั๊สท ด้อนท์ เวิ๊ร์ค ออน ยู)
Well you’re mine all mine no matter what you do
(เวลล ยัวร์ ไมน์ ออล ไมน์ โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท ยู ดู)
Play it Jerry, play it ……..
(เพลย์ อิท เจริ , เพลย์ อิท)

No matter what you do, play it son
(โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท ยู ดู , เพลย์ อิท ซัน)

Well she’s long lean and lanky, sweet as she can be
(เวลล ชี ลอง ลีน แอนด์ แลงคิ , สวี้ท แอส ชี แคน บี)
Hands off of her unless you want to deal with me
(แฮนด์ ออฟฟ อ็อฝ เฮอ อันเล๊ซ ยู ว้อนท ทู ดีล วิธ มี)
I got my mojo working but it just don’t work on you
(ไอ ก็อท มาย โมโจ้ เวิคกิง บั๊ท ดิธ จั๊สท ด้อนท์ เวิ๊ร์ค ออน ยู)
Well you’re mine all mine no matter what you do
(เวลล ยัวร์ ไมน์ ออล ไมน์ โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท ยู ดู)
Yeah!
(เย่ !)

I got my mojo workin’ I got my mojo workin’
(ไอ ก็อท มาย โมโจ้ เวิคกิน นาย ก็อท มาย โมโจ้ เวิคกิน)
I got my mojo working but it just don’t work on you
(ไอ ก็อท มาย โมโจ้ เวิคกิง บั๊ท ดิธ จั๊สท ด้อนท์ เวิ๊ร์ค ออน ยู)
Well, you’re mine all mine no matter what you do
(เวลล , ยัวร์ ไมน์ ออล ไมน์ โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท ยู ดู)
She’s long lean and lanky, sweet as she can be
(ชี ลอง ลีน แอนด์ แลงคิ , สวี้ท แอส ชี แคน บี)
Hands off of her, she belongs to me
(แฮนด์ ออฟฟ อ็อฝ เฮอ , ชี บีลอง ทู มี)
Hands off of her’ don’t belong to you
(แฮนด์ ออฟฟ อ็อฝ เฮอ ด้อนท์ บีลอง ทู ยู)
Well you’re mine all mine no matter what you do
(เวลล ยัวร์ ไมน์ ออล ไมน์ โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท ยู ดู)
One more time!
(วัน โม ไทม์ !)

Yeah!
(เย่ !)
I got my mojo working but it just don’t work on you
(ไอ ก็อท มาย โมโจ้ เวิคกิง บั๊ท ดิธ จั๊สท ด้อนท์ เวิ๊ร์ค ออน ยู)
I got my mojo working but it just don’t work on you
(ไอ ก็อท มาย โมโจ้ เวิคกิง บั๊ท ดิธ จั๊สท ด้อนท์ เวิ๊ร์ค ออน ยู)
Well, you’re mine all mine no matter what you do
(เวลล , ยัวร์ ไมน์ ออล ไมน์ โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท ยู ดู)

Listen to me now
(ลิ๊สซึ่น ทู มี นาว)
I said you’re long lean and lanky cute as you can be
(ไอ เซ็ด ยัวร์ ลอง ลีน แอนด์ แลงคิ คยูท แอส ยู แคน บี)
Hands off of her unless you want deal with me
(แฮนด์ ออฟฟ อ็อฝ เฮอ อันเล๊ซ ยู ว้อนท ดีล วิธ มี)
Get your hands off of her, she don’t belong to you
(เก็ท ยุร แฮนด์ ออฟฟ อ็อฝ เฮอ , ชี ด้อนท์ บีลอง ทู ยู)
Well, you’re mine all mine no matter what you do
(เวลล , ยัวร์ ไมน์ ออล ไมน์ โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท ยู ดู)
Yeah, I got my mojo workin’ I got my mojo workin’
(เย่ , ไอ ก็อท มาย โมโจ้ เวิคกิน นาย ก็อท มาย โมโจ้ เวิคกิน)
I got my mojo workin’ I got my mojo workin’
(ไอ ก็อท มาย โมโจ้ เวิคกิน นาย ก็อท มาย โมโจ้ เวิคกิน)
I got my mojo working but it just don’t work on you
(ไอ ก็อท มาย โมโจ้ เวิคกิง บั๊ท ดิธ จั๊สท ด้อนท์ เวิ๊ร์ค ออน ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Got My Mojo Working / Keep Your Hands Off Of It คำอ่านไทย Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น