เนื้อเพลง Sexy Mexican Maid คำอ่านไทย Red Hot Chili Peppers

hair so smooth, black as coal
( แฮร์ โซ สมู๊ธ , แบล๊ค แอส โคล)
aw baby the way you sway
(อาว เบ๊บี้ เดอะ เวย์ ยู ซเว)
you wear the dress so very blue
(ยู แวร์ เดอะ เดรส โซ เฝ๊รี่ บลู)
that you take my blues away
(แดท ยู เท้ค มาย บลู อะเวย์)
she comes and goes that i know
(ชี คัม แซน โกซ แดท ไอ โนว์)
she cums at least once a day
(ชี คัม แอ็ท ลีซท วั๊นซ อะ เดย์)
i can’t resist i kiss you lips [sic]
(ไอ แค็นท รีซิ๊สท ไอ คิซ ยู ลิพ [ ซิค ])
you’re my sexy mexican maid
(ยัวร์ มาย เซคซิ เมคซิแค็น เหมด)

my angel girl she sings to me
(มาย แอ๊งเจล เกิร์ล ชี ซิง ทู มี)
baby tell me this is not a dream
(เบ๊บี้ เทลล มี ดิส ซิส น็อท ดา ดรีม)
she’s pushing me onto my knees
(ชี พุฌอิง มี ออนทู มาย นี)
i’m prayin’ to my baby she screams
(แอม เพลย์อิน ทู มาย เบ๊บี้ ชี สครีม)
squeezing me so tight i cry
(สควีซซิง มี โซ ไท๊ท ไอ คราย)
i’ll low you ’till the day i die
(อิลล โลว ยู ทิลล์ เดอะ เดย์ ไอ ดาย)
let me please get on my knees, i come alone
(เล็ท มี พลีซ เก็ท ออน มาย นี , ไอ คัม อะโลน)

when i wake up in the morn
(เว็น นาย เว้ค อั๊พ อิน เดอะ มอน)
she greets me where i lay
(ชี กรีท มี แวร์ ไอ เลย์)
i look outside to find that i’s a bright and sunny day
(ไอ ลุ๊ค เอ๊าทไซ้ด ทู ไฟนด์ แดท อีส ซา ไบร๊ท แอนด์ ซันนิ เดย์)
so serene she gives to me my toast and marmalade
(โซ ซิรีน ชี กี๊ฝ ทู มี มาย โท๊สท แอนด์ มามะเลด)
what more can i say she’s my sexy mexican maid
(ว๊อท โม แคน นาย เซย์ ชี มาย เซคซิ เมคซิแค็น เหมด)

my angel girl she sings to me
(มาย แอ๊งเจล เกิร์ล ชี ซิง ทู มี)
baby tell me this is not a dream
(เบ๊บี้ เทลล มี ดิส ซิส น็อท ดา ดรีม)
she’s pushing me onto my knees
(ชี พุฌอิง มี ออนทู มาย นี)
i’m prayin’ to my baby she screams
(แอม เพลย์อิน ทู มาย เบ๊บี้ ชี สครีม)
squeezing me so tight i cry
(สควีซซิง มี โซ ไท๊ท ไอ คราย)
i’ll low you ’till the day i die
(อิลล โลว ยู ทิลล์ เดอะ เดย์ ไอ ดาย)
let me please get on my knees, i come alone
(เล็ท มี พลีซ เก็ท ออน มาย นี , ไอ คัม อะโลน)

she puts me in a bubble bath
(ชี พุท มี อิน อะ บั๊บเบิ้ล บ๊าทร)
she tickles me and i laugh
(ชี ทิกเคิล มี แอนด์ ดาย ล๊าฟ)
she washes me until i’m clean
(ชี ว๊าดเชช มี อันทิล แอม คลีน)
then she does a little sexy dance
(เด็น ชี โด ซา ลิ๊ทเทิ่ล เซคซิ แด๊นซ์)
happy to feel my hand go slap
(แฮ๊พพี่ ทู ฟีล มาย แฮนด์ โก ซแล็พ)
upon her sexy ass
(อุพอน เฮอ เซคซิ อาซ)
we make fun so very slow
(วี เม้ค ฟัน โซ เฝ๊รี่ สโลว์)
then we make it fast
(เด็น วี เม้ค อิท ฟาสท)

my angel girl she sings to me
(มาย แอ๊งเจล เกิร์ล ชี ซิง ทู มี)
baby tell me this is not a dream
(เบ๊บี้ เทลล มี ดิส ซิส น็อท ดา ดรีม)
she’s pushing me onto my knees
(ชี พุฌอิง มี ออนทู มาย นี)
i’m prayin’ to my baby she screams
(แอม เพลย์อิน ทู มาย เบ๊บี้ ชี สครีม)
squeezing me so tight i cry
(สควีซซิง มี โซ ไท๊ท ไอ คราย)
i’ll low you ’till the day i die
(อิลล โลว ยู ทิลล์ เดอะ เดย์ ไอ ดาย)
let me please get on my knees, i come alone
(เล็ท มี พลีซ เก็ท ออน มาย นี , ไอ คัม อะโลน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sexy Mexican Maid คำอ่านไทย Red Hot Chili Peppers

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น