เนื้อเพลง Dark Blue คำอ่านไทย Jack’s Mannequin

I have. I have you
( ไอ แฮ็ฝ ไอ แฮ็ฝ ยู)
Breathing down my neck, breathing down my neck
(บรีสดิง เดาน มาย เน็ค , บรีสดิง เดาน มาย เน็ค)
I don’t, don’t know
(ไอ ด้อนท์ , ด้อนท์ โนว์)
What you could possibly expect under this condition
(ว๊อท ยู เคิด พอซซิบลิ เอ็กซเพ็คท อั๊นเด้อร ดิส คอนดิ๊ชั่น)
So I’ll wait, I’ll wait
(โซ อิลล เว้ท , อิลล เว้ท)
For the ambulance to come, ambulance to come
(ฟอร์ ดิ แอ๊มบูแล้นซ์ ทู คัม , แอ๊มบูแล้นซ์ ทู คัม)
Pick us up off the floor
(พิค อัซ อั๊พ ออฟฟ เดอะ ฟลอร์)
What did you possibly expect under this condition
(ว๊อท ดิด ยู พอซซิบลิ เอ็กซเพ็คท อั๊นเด้อร ดิส คอนดิ๊ชั่น)

So slow down… this night’s a
(โซ สโลว์ เดาน ดิส ไน๊ท ซา)
Perfect shade of dark blue, dark blue
(เพ๊อร์เฟ็คท เฉด อ็อฝ ด๊าร์ค บลู , ด๊าร์ค บลู)
Have you ever been alone
(แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ บีน อะโลน)
In a crowded room when I’m here with you
(อิน อะ คราวดํ รูม เว็น แอม เฮียร วิธ ยู)
I said the world could be burning down
(ไอ เซ็ด เดอะ เวิลด เคิด บี เบรินนิง เดาน)
Dark blue [dark blue]
(ด๊าร์ค บลู [ ด๊าร์ค บลู ])
Have you ever been alone in a crowded room well I’m here with you
(แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ บีน อะโลน อิน อะ คราวดํ รูม เวลล แอม เฮียร วิธ ยู)
I said the world could be burning ’til there’s nothing but dark blue..
(ไอ เซ็ด เดอะ เวิลด เคิด บี เบรินนิง ทิล แดร์ นัธอิง บั๊ท ด๊าร์ค บลู)
Just dark blue
(จั๊สท ด๊าร์ค บลู)

This flood [this flood] is slowly rising up swallowing the ground
(ดิส ฟลั๊ด [ ดิส ฟลั๊ด ] อีส ซโลลิ ไรสอิง อั๊พ สโลลิงค์ เดอะ กราวนด์)
Beneath my feet, Tell me how anybody thinks under this condition so
(บีนี๊ทร มาย ฟีท , เทลล มี ฮาว เอนอิบอดิ ทริ๊งค อั๊นเด้อร ดิส คอนดิ๊ชั่น โซ)
I’ll swim [I’ll swim] as the water rises up, the sun is sinking down
(อิลล สวิม [ อิลล สวิม ] แอส เดอะ ว๊อเท่อร ไร๊ส อั๊พ , เดอะ ซัน อีส ซีงคิง เดาน)
And now all I can see are the planets in a row
(แอนด์ นาว ออล ไอ แคน ซี อาร์ เดอะ แพล๊เหน็ท ซิน อะ โรว์)
Suggesting it’s best that I slow down
(Suggestings อิทซ เบ๊สท์ แดท ไอ สโลว์ เดาน)

This night’s a perfect shade of
(ดิส ไน๊ท ซา เพ๊อร์เฟ็คท เฉด อ็อฝ)
Dark blue [dark blue]
(ด๊าร์ค บลู [ ด๊าร์ค บลู ])
Have you ever been alone in a crowded room when I’m here with you
(แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ บีน อะโลน อิน อะ คราวดํ รูม เว็น แอม เฮียร วิธ ยู)
I said the world could be burning [burning] down
(ไอ เซ็ด เดอะ เวิลด เคิด บี เบรินนิง [ เบรินนิง ] เดาน)
Dark blue [dark blue]
(ด๊าร์ค บลู [ ด๊าร์ค บลู ])
Have you ever been alone in a crowded room well I’m here with you
(แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ บีน อะโลน อิน อะ คราวดํ รูม เวลล แอม เฮียร วิธ ยู)
I said the world could be burning dark blue
(ไอ เซ็ด เดอะ เวิลด เคิด บี เบรินนิง ด๊าร์ค บลู)

We were boxing
(วี เวอ บอคซิง)
We were boxing the stars
(วี เวอ บอคซิง เดอะ สทาร์)
We were boxing [we were boxing]
(วี เวอ บอคซิง [ วี เวอ บอคซิง ])
You were swinging for Mars
(ยู เวอ สวิงงิง ฟอร์ มา)
And then the water reached the West Coast
(แอนด์ เด็น เดอะ ว๊อเท่อร รี๊ช เดอะ เว๊สท โค้สท)
And took the power lines [the power lines]
(แอนด์ ทุค เดอะ พ๊าวเว่อร์ ไลน์ [ เดอะ พ๊าวเว่อร์ ไลน์ ])
And it was me and you [this could last forever]
(แอนด์ ดิท วอส มี แอนด์ ยู [ ดิส เคิด ล๊าสท ฟอเร๊เฝ่อร ])
And the whole town under water
(แอนด์ เดอะ โฮล ทาวน์ อั๊นเด้อร ว๊อเท่อร)
There was nothing we could do
(แดร์ วอส นัธอิง วี เคิด ดู)
It was dark blue
(อิท วอส ด๊าร์ค บลู)

Dark blue [dark blue]
(ด๊าร์ค บลู [ ด๊าร์ค บลู ])
Have you ever been alone in a crowded room well I’m here with you
(แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ บีน อะโลน อิน อะ คราวดํ รูม เวลล แอม เฮียร วิธ ยู)
I said the world could be burning [burning] down
(ไอ เซ็ด เดอะ เวิลด เคิด บี เบรินนิง [ เบรินนิง ] เดาน)
Dark blue
(ด๊าร์ค บลู)
Have you ever been alone in a crowded room well I’m here with you
(แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ บีน อะโลน อิน อะ คราวดํ รูม เวลล แอม เฮียร วิธ ยู)
I said the room could be burning now there’s nothing but dark blue
(ไอ เซ็ด เดอะ รูม เคิด บี เบรินนิง นาว แดร์ นัธอิง บั๊ท ด๊าร์ค บลู)

If you’ve ever been alone in the dark blue
(อิ๊ฟ ยู๊ฟ เอ๊เฝ่อร์ บีน อะโลน อิน เดอะ ด๊าร์ค บลู)
If you’ve ever been alone you’ll know [you’ll know]
(อิ๊ฟ ยู๊ฟ เอ๊เฝ่อร์ บีน อะโลน โยว โนว์ [ โยว โนว์ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dark Blue คำอ่านไทย Jack’s Mannequin

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น