เนื้อเพลง Feels So Good คำอ่านไทย 311

Music: Hexum/Sexton; Lyrics: Hexum/Martinez
( มิ๊วสิค : เฮกซัม /เซคซทัน ; ลีริค : เฮกซัม /Martinez)

Well everybodys got an opinion thats loud and unbending
(เวลล เอวี่บอดี้ ก็อท แอน โอะพีนยัน แด้ท เลาด แอนด์ อันเบนดิง)
I spend my time healing and mending, together
(ไอ สเพ็นด มาย ไทม์ ฮิวลิง แอนด์ เมนดิง , ทูเก๊ทเธ่อร์)
Its a question of whether live positive well i give
(อิทซ ซา เคว๊สชั่น อ็อฝ ฮเวทเออะ ไล้ฝ โพ๊สิถีฝ เวลล ไอ กี๊ฝ)
P-Nut joins our back, must be arthritic
(พี นัท จอย เอ๊า แบ็ค , มัสท์ บี arthritic)
Tim is from the ’70’s and so we live it
(ทิม อีส ฟรอม เดอะ 70s แซน โซ วี ไล้ฝ อิท)
SA has the wisdom of a nobel laureate
(SA แฮ็ส เดอะ วีสดัม อ็อฝ อะ nobel ลอเรียท)
I’m down for our days of glory
(แอม เดาน ฟอร์ เอ๊า เดย์ อ็อฝ กล๊อรี่)
It’s easy to do when you’re up with Sexton
(อิทซ อีสอิ ทู ดู เว็น ยัวร์ อั๊พ วิธ เซคซทัน)
A rhythmatic genius, turnin’ up the next one
(อะ rhythmatic จี๊เนียส , เทินนิน อั๊พ เดอะ เน๊กซท วัน)
Would you know, you’re a bro, I flow in that circumstance
(เวิด ยู โนว์ , ยัวร์ อะ โบร , ไอ โฟลว์ อิน แดท เซ๊อร์คั่มสแสตนซ์)
You’ll get your chance
(โยว เก็ท ยุร แช้นซํ)

Becuase payback is a motherf*ckin’ mission
(Becuase เพย์แบค อีส ซา motherf*ckin มิ๊ชชั่น)
To the sharp-ass rocks slippin’ on us but we rock
(ทู เดอะ ชาร์พ อาซ ร๊อค สลิปพิน ออน อัซ บั๊ท วี ร๊อค)
It comes to writing on us derision
(อิท คัม ทู ไรทอิง ออน อัซ ดิรีฉอัน)
Sendin you a voice now we’re sending you a vision
(เซ็นดิน ยู อะ ว๊อยซ์ นาว เวีย เซนดิ้ง ยู อะ ฝิ๊ชั่น)

And those who fought me they say they taught me everything I know
(แอนด์ โฑส ฮู ฟอท มี เด เซย์ เด ทอท มี เอ๊วี่ติง ไอ โนว์)
I go aww, when I hear that, that chit and that caht, bullsh*t!
(ไอ โก อาวว , เว็น นาย เฮียร แดท , แดท ชิท แอนด์ แดท caht , bullsh*ที !)
So sick of me knowing everything, saying!
(โซ ซิ๊ค อ็อฝ มี โนอิง เอ๊วี่ติง , เซอิง !)

In your face
(อิน ยุร เฟซ)
That’s right
(แด้ท ไร๊ท)
And it feels so good
(แอนด์ ดิท ฟีล โซ กู๊ด)
In your face
(อิน ยุร เฟซ)
Yeah
(เย่)
It feels so good
(อิท ฟีล โซ กู๊ด)

Take it to ’em bro, throw down, now say
(เท้ค อิท ทู เอ็ม โบร , โธรว์ เดาน , นาว เซย์)
Settin’ forth a course I’m really wiggin’ out
(เซทดิน โฟธ อะ คอร์ส แอม ริแอ็ลลิ วิกกิน เอ๊าท)
In my dome I roam, no time to doubt
(อิน มาย โดม ไอ โรม , โน ไทม์ ทู เดาท)
F*cked up you right there while I was rhymin’
(เอฟ *cked อั๊พ ยู ไร๊ท แดร์ ไวล์ ไอ วอส ไรม์มิน)
Now you’re sulking in the corner, a baby crying
(นาว ยัวร์ sulkings อิน เดอะ ค๊อร์เน่อร์ , อะ เบ๊บี้ คไรอิง)
Hittin’ up now we feelin’ to rock Mars
(ฮิทดิน อั๊พ นาว วี ฟีลิน ทู ร๊อค มา)
F*ckin’ up the sh*t, now their heads bob
(เอฟ *ckin อั๊พ เดอะ ฌะ *ที , นาว แดร์ เฮด บ็อบ)
We ain’t new to jack swing, the groove and that
(วี เอน นิว ทู แจ็ค สวิง , เดอะ กรูฝ แอนด์ แดท)
We got crazy factiffs and we all that
(วี ก็อท คเรสิ factiffs แซน วี ออล แดท)
I don’t often rock and I’m a laureate
(ไอ ด้อนท์ อ๊อฟเฟ่น ร๊อค แอนด์ แอม มา ลอเรียท)
I don’t pull the punch you know I’m throwin’ it
(ไอ ด้อนท์ พูลล เดอะ พั๊นช ยู โนว์ แอม โตวอิน หนิด)
Freestyles my style on the mic and flex
(ฟรีสทาย มาย สไทล์ ออน เดอะ ไมคะ แอนด์ ฟเล็คซ)
You’re stalkin’ the mind of a punk that’s next
(ยัวร์ stalkin เดอะ ไมนด์ อ็อฝ อะ พรัค แด้ท เน๊กซท)

I get retarted now that I started you know
(ไอ เก็ท retarted นาว แดท ไอ สท๊าร์ท ยู โนว์)
A condition which I keep close together
(อะ คอนดิ๊ชั่น วิช ไอ คี๊พ โคลส ทูเก๊ทเธ่อร์)
Like the kind buds you know my scene
(ไล๊ค เดอะ ไคนด์ บัด ยู โนว์ มาย ซีน)
My team thinks I sing supreme, but you, the weasel,
(มาย ทีม ทริ๊งค ซาย ซิง ซูพรีม , บั๊ท ยู , เดอะ weasel ,)
Try to bring us down but in reality it make you look like a clown
(ธราย ทู บริง อัซ เดาน บั๊ท อิน ริแอลอิทิ อิท เม้ค ยู ลุ๊ค ไล๊ค เก คลาวนํ)
Too bad cause we’ll be sittin’ in the sun and choose a rocky ass fast ball
(ทู แบ้ด ค๊อส เวลล บี ซิทดิน อิน เดอะ ซัน แอนด์ ชู๊ส อะ รอคคิ อาซ ฟาสท บอล)

In your face
(อิน ยุร เฟซ)
That’s right
(แด้ท ไร๊ท)
And it feels so good
(แอนด์ ดิท ฟีล โซ กู๊ด)
Choose a lock y’all
(ชู๊ส อะ ล๊อค ยอล)
In your face
(อิน ยุร เฟซ)
Yeah
(เย่)
It feels so good
(อิท ฟีล โซ กู๊ด)

Yo P-Nut, beat that thing
(โย พี นัท , บีท แดท ทริง)

Won’t you warm the mic Nicholas
(ว็อนท ยู วอร์ม เดอะ ไมคะ Nicholas)
Can’t get with this my stream of conscieceness is a sea
(แค็นท เก็ท วิธ ดิส มาย สทรีม อ็อฝ conscieceness ซิส ซา ซี)
Much like Bukowski with a rage
(มัช ไล๊ค Bukowski วิธ อะ เร้จ)
Speakin’ to page
(สปีกิน ทู เพจ)
Beasts in the cage
(บี๊สท ซิน เดอะ เค้จ)
Jumpin’ off the stage
(จัมปิน ออฟฟ เดอะ สเท๊จ)
Divin’
(Divin)
Thrivin’
(Thrivin)
Strivin’ for a better day or say
(Strivin ฟอร์ รา เบ๊ทเท่อร์ เดย์ ออ เซย์)
[Strive for a better day SA?]
([ ซทไรฝ ฟอร์ รา เบ๊ทเท่อร์ เดย์ SA ])
Beat back by flesh
(บีท แบ็ค บาย เฟลช)
Shatterd doors braggin’ fists to the sky we’re feelin’ high
(Shatterd ดอร์ แบรกกิน ฟิซท ทู เดอะ สกาย เวีย ฟีลิน ไฮฮ)
Has to live and die
(แฮ็ส ทู ไล้ฝ แอนด์ ดาย)

Just take a moment to have a fit once in a while
(จั๊สท เท้ค เก โม๊เม้นท ทู แฮ็ฝ อะ ฟิท วั๊นซ อิน อะ ไวล์)
You know, you know
(ยู โนว์ , ยู โนว์)
I do it daily and like it but that’s my style, yeah, here I go
(ไอ ดู อิท เด๊ลี่ แอนด์ ไล๊ค อิท บั๊ท แด้ท มาย สไทล์ , เย่ , เฮียร ไอ โก)

In your face
(อิน ยุร เฟซ)
And dow your throat
(แอนด์ เดา ยุร โธร๊ท)
And it feels so good
(แอนด์ ดิท ฟีล โซ กู๊ด)
‘fraid so
(fraid โซ)
F*ck it up y’all
(เอฟ *ck อิท อั๊พ ยอล)
In you face
(อิน ยู เฟซ)
And down your throat
(แอนด์ เดาน ยุร โธร๊ท)
It feels so good
(อิท ฟีล โซ กู๊ด)
That’s all
(แด้ท ซอร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Feels So Good คำอ่านไทย 311

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น