เนื้อเพลง No Apologies คำอ่านไทย Eminem

[Verse 1]
( [ เฝิซ 1 ])

In my mind I’ma fighter, my heart’s a lighter
(อิน มาย ไมนด์ แอมอา ไฟทเออะ , มาย ฮาร์ท ซา ไลทเออะ)
My soul is the fluid, my flow sparks it right up
(มาย โซล อีส เดอะ ฟลู๊อิด , มาย โฟลว์ สพ๊าร์ค ซิท ไร๊ท อั๊พ)
Arsenic writer, author with arthritis
(อาซนิค ไรทเออะ , อ๊อเธอร์ วิธ อาธไรทิซ)
Carpel tunnel, Marshall will start sh*t-itis
(Carpel ทั๊นเน่ล , มาร์แชลล์ วิล สท๊าร์ท ฌะ *ที itis)
Hard headed and hot headed, bull headed and pig headed,
(ฮาร์ด เฮด แอนด์ ฮอท เฮด , บูลล เฮด แอนด์ พิก เฮด ,)
D*ck headed, a prick, a big headache I’m sick
(ดี *ck เฮด , อะ พริค , อะ บิ๊ก เฮดแฮ็ค แอม ซิ๊ค)
Quick witted, for every lyric spitted there are 6 critics
(ควิค วิทิด , ฟอร์ เอ๊เฝอร์รี่ ลีริค ซพีททิด แดร์ อาร์ 6 คริ๊ทิค)
Who wait for me to slip with it, so quick
(ฮู เว้ท ฟอร์ มี ทู สลิ๊พ วิธ อิท , โซ ควิค)
This dynamite stick buried the wick, it’s gonna explode any minute
(ดิส ไดนะไมท สทิ๊ค เบ๊อรี่ เดอะ วิค , อิทซ กอนนะ เอ็กซโพลด เอ๊นี่ มิ๊หนิท)
Some lunatic lit it and it’s not Nelly
(ซัม ลยูนะทิค ลิท ดิธ แอนด์ อิทซ น็อท เนลลี)
Do not tell me to stop yelling, when I stop selling I quit
(ดู น็อท เทลล มี ทู สท๊อพ เยลลิง , เว็น นาย สท๊อพ เซลลิง ไอ ควิท)
So stop dwelling an I am not felling
(โซ สท๊อพ ดเวลลิง แอน นาย แอ็ม น็อท เฟลลิง)
You f*ckers are not ready, cause I got jelly, like [Beyonce’s] pot belly
(ยู เอฟ *ckers แซร์ น็อท เร๊ดี้ , ค๊อส ไอ ก็อท เจ๊ลลี่ , ไล๊ค [ บียองเซ่ ] พ๊อท เบลลิ)
This is Destiny, yes money I’m of running
(ดิส ซิส เดซทินิ , เย็ซ มั๊นนี่ แอม อ็อฝ รันนิง)
So get off of me, I’m not slowing or softening
(โซ เก็ท ออฟฟ อ็อฝ มี , แอม น็อท สโลวิง ออ softenings)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

No apologies, nah s*ckers I’m not sorry
(โน อโพโลไจซ์ , นาห์ เอส *ckers แอม น็อท ซ๊อรี่)
You can all sue me, y’all could be the cause of me
(ยู แคน ออล ซู มี , ยอล เคิด บี เดอะ ค๊อส อ็อฝ มี)
No apologies, y’all feelin’ the force of me
(โน อโพโลไจซ์ , ยอล ฟีลิน เดอะ ฟอร์ซ อ็อฝ มี)
No remorse for me, like there was no recourse for me
(โน ริมอซ ฟอร์ มี , ไล๊ค แดร์ วอส โน ริโคซ ฟอร์ มี)
No apologies, not even acknowledging you at all
(โน อโพโลไจซ์ , น็อท อี๊เฝ่น acknowledgings ยู แอ็ท ดอร์)
’till I get a call that god’s coming
(ทิลล์ ไอ เก็ท ดา คอลลํ แดท ก๊อด คัมอิง)
No apologies, laugh f*ckers it’s all funny
(โน อโพโลไจซ์ , ล๊าฟ เอฟ *ckers อิทซ ซอร์ ฟันนิ)
I can spit in ya face while your standin’ across from me, no apologies
(ไอ แคน ซพิท อิน ยา เฟซ ไวล์ ยุร แสตนดิน อะคร๊อส ฟรอม มี , โน อโพโลไจซ์)

[Verse 2]
([ เฝิซ 2 ])

My head hit’s the pillow, a weeping willow, I can’t sleep, a pain so deep it bellows
(มาย เฮด ฮิท เดอะ พิ๊ลโล่ว , อะ วิปพิง วีลโล , ไอ แค็นท สลี๊พ , อะ เพน โซ ดี๊พ อิท เบลโล)
But these cellos help just to keep me mellow, hand’s on my head, touched knees to elbow
(บั๊ท ฑิส เชลโล เฮ้ลพ จั๊สท ทู คี๊พ มี เมลโล , แฮนด์ ออน มาย เฮด , ทั๊ช นี ทู เอ๊ลโบว์)
I’m hunched over, emotion just flows over, these cold shoulders are both frozen, you don’t know me
(แอม ฮันช โอ๊เฝ่อร , อีโม๊ชั่น จั๊สท โฟลว์ โอ๊เฝ่อร , ฑิส โคลด์ โช๊ลเด้อร์ แซร์ โบทรฺ โฟ๊เซน , ยู ด้อนท์ โนว์ มี)
I keep saying it, I can’t stress it enough, so keep playing it and stand next to the subs
(ไอ คี๊พ เซอิง อิท , ไอ แค็นท สเทรสส ซิท อีน๊าฟ , โซ คี๊พ พเลนิ่ง อิท แอนด์ สแทนด์ เน๊กซท ทู เดอะ ซับ)
I choke mic’s like asphyxiation when I’m stranglin’ my own throat masturbatin’
(ไอ โชค ไมคะ ไล๊ค แอ็ซฟิคซิเอฌัน เว็น แอม stranglin มาย โอว์น โธร๊ท masturbatin)
F*ck yeah i’ma basket case and I mastered this rap sh*t, ’till my ass gets wasted, ’till my
(เอฟ *ck เย่ แอมอา บ๊าสเก็ต เค๊ส แอนด์ ดาย ม๊าสเต้อร์ ดิส แร็พ ฌะ *ที , ทิลล์ มาย อาซ เก็ท ว็อซท , ทิลล์ มาย)
assassination,
(แอ็ซแซซซิเนฌัน ,)
’till I’m slain ’cause of some fag’s infatuation
(ทิลล์ แอม ซเลน ค๊อส อ็อฝ ซัม แฟ็ก อินแฟชิวเอฌัน)
44 mags a fascination, a taste for disaster and if that’s the case then..
(44 แมก ซา แฟซซิเนฌัน , อะ เท๊ซท ฟอร์ ดิสแอ๊สเท่อร์ แอนด์ อิ๊ฟ แด้ท เดอะ เค๊ส เด็น)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Verse 3]
([ เฝิซ 3 ])

This song isn’t for you, it’s for me, a true MC
(ดิส ซ็อง อีสซึ่น ฟอร์ ยู , อิทซ ฟอร์ มี , อะ ทรู เอมซี)
It’s what it do just to see if he still has it
(อิทซ ว๊อท ดิธ ดู จั๊สท ทู ซี อิ๊ฟ ฮี สทิลล แฮ็ส ซิท)
And if his skills mastered,
(แอนด์ อิ๊ฟ ฮิส สกิลล ม๊าสเต้อร์ ,)
He’s able to spill raps long after his killed, that’s a real MC
(อีส เอ๊เบิ้ล ทู สพิลล แร็พ ลอง แอ๊ฟเท่อร ฮิส คิลล์ , แด้ท ซา เรียล เอมซี)
Got you feelin’ me, whether willing or unwillingly
(ก็อท ยู ฟีลิน มี , ฮเวทเออะ วีลลิง ออ unwillingly)
You still agree, as long as there’s still this hunger and will in me
(ยู สทิลล อะกรี , แอส ลอง แอส แดร์ สทิลล ดิส ฮังเกอะ แอนด์ วิล อิน มี)
Then expect a longer life expectancy
(เด็น เอ็กซเพ็คท ดา ลองเงอ ไล๊ฟ เอ็คซเพคแท็นซิ)
I’d be a savage beast if I ain’t have this outlet to salvage me inside
(อาย บี อะ แซเหวจ บี๊สท อิ๊ฟ ฟาย เอน แฮ็ฝ ดิส เอ๊าทเหล็ท ทู แซ๊ลเหวจ มี อิ๊นไซด์)
I’d be exploding soaked in self loathing an mourning
(อาย บี เอ๊กโพรดิง โซค อิน เซลฟ์ โลฑอิง แอน โมนิง)
So I’m warning you, don’t coax me
(โซ แอม วอนิง ยู , ด้อนท์ โคคซ มี)
It’s silly, I’m really a sheep in wolf’s clothing
(อิทซ ซิ๊ลลี่ , แอม ริแอ็ลลิ อะ ฌีพ อิน วู๊ล์ฟ คโลฑอิง)
Who only reacts when he gets pushed, don’t be fooled
(ฮู โอ๊นลี่ รีแอ๊ค เว็น ฮี เก็ท พุช , ด้อนท์ บี ฟูล)
The press blows up this whole thing, it’s stupid
(เดอะ เพรส โบลว์ อั๊พ ดิส โฮล ทริง , อิทซ สทิ๊วผิด)
They don’t know cause they don’t see that I’m wounded
(เด ด้อนท์ โนว์ ค๊อส เด ด้อนท์ ซี แดท แอม วูนด์)
All they did was ballooned it
(ออล เด ดิด วอส แบ็ลลูน ดิท)
I’m sick of talkin’ ’bout these tattoos cartoon did
(แอม ซิ๊ค อ็อฝ ทอคกิ่น เบาท ฑิส แท๊ททู คาทูน ดิด)
That’s why I tuned it out, I’m sick of dukin’
(แด้ท วาย ไอ จูน ดิท เอ๊าท , แอม ซิ๊ค อ็อฝ dukin)
An they can s*ck my d*ck while I’m pukin’, an you too, you can
(แอน เด แคน เอส *ck มาย ดี *ck ไวล์ แอม pukin , แอน ยู ทู , ยู แคน)

[Outro x2]
([ เอ๊าโต x2 ])

Expect no sympathy from me I’m an mc
(เอ็กซเพ็คท โน ซิ๊มพาธี่ ฟรอม มี แอม แอน เอมซี)
This is how I’m supposed to be
(ดิส ซิส ฮาว แอม ซั๊พโพ้ส ทู บี)
Cold as a G, my hearts frozen it dont even beat
(โคลด์ แอส ซา จี , มาย ฮาร์ท โฟ๊เซน หนิด ด้อนท์ อี๊เฝ่น บีท)
So expect no apologies
(โซ เอ็กซเพ็คท โน อโพโลไจซ์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง No Apologies คำอ่านไทย Eminem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น