เนื้อเพลง Bloody Mother F*cking Asshole คำอ่านไทย Martha Wainwright

B. M. F. a.
( บี เอ็ม เอฟ อะ)
Poetry is no place for a heart that’s a whore
(โพเอ๊ทรี่ อีส โน เพลส ฟอร์ รา ฮาร์ท แด้ท ซา โฮ)
And I’m young & I’m strong
(แอนด์ แอม ยัง & แอม สทรอง)
But I feel old & tired
(บั๊ท ไอ ฟีล โอลด์ & ไทร์)
Overfired
(Overfired)

And I’ve been poked & stoked
(แอนด์ แอฝ บีน โพค & ซโทค)
It’s all smoke, there’s no more fire
(อิทซ ซอร์ สโม๊ค , แดร์ โน โม ไฟเออะร)
Only desire
(โอ๊นลี่ ดีไซรํ)
For you, whoever you are
(ฟอร์ ยู , ฮูเอฝเออะ ยู อาร์)
For you, whoever you are
(ฟอร์ ยู , ฮูเอฝเออะ ยู อาร์)

You say my time here has been some sort of joke
(ยู เซย์ มาย ไทม์ เฮียร แฮ็ส บีน ซัม ซ๊อร์ท อ็อฝ โจ้ก)
That I’ve been messing around
(แดท แอฝ บีน เมซซิง อะราวนฺดฺ)
Some sort of incubating period
(ซัม ซ๊อร์ท อ็อฝ incubatings พี๊เหรียด)
For when I really come around
(ฟอร์ เว็น นาย ริแอ็ลลิ คัม อะราวนฺดฺ)
I’m cracking up
(แอม แคร๊คกิน อั๊พ)
And you have no idea
(แอนด์ ยู แฮ็ฝ โน ไอเดีย)

No idea how it feels to be on your own
(โน ไอเดีย ฮาว อิท ฟีล ทู บี ออน ยุร โอว์น)
In your own home
(อิน ยุร โอว์น โฮม)
with the f*cking phone
(วิธ เดอะ เอฟ *คิง โฟน)
And the mother of gloom
(แอนด์ เดอะ ม๊าเธ่อร์ อ็อฝ กลูม)
In your bedroom
(อิน ยุร เบดรูม)
Standing over your head
(ซแทนดิง โอ๊เฝ่อร ยุร เฮด)
With her hand in your head
(วิธ เฮอ แฮนด์ อิน ยุร เฮด)
With her hand in your head
(วิธ เฮอ แฮนด์ อิน ยุร เฮด)

I will not pretend
(ไอ วิล น็อท พรีเท็นด์)
I will not put on a smile
(ไอ วิล น็อท พุท ออน อะ สไมล์)
I will not say I’m all right for you
(ไอ วิล น็อท เซย์ แอม ออล ไร๊ท ฟอร์ ยู)
When all I wanted was to be good
(เว็น ออล ไอ ว้อนท วอส ทู บี กู๊ด)
To do everything in truth
(ทู ดู เอ๊วี่ติง อิน ทรู๊ธ)
To do everything in truth
(ทู ดู เอ๊วี่ติง อิน ทรู๊ธ)

Oh I wish I wish I wish I was born a man
(โอ ไอ วิ๊ช ไอ วิ๊ช ไอ วิ๊ช ไอ วอส บอน อะ แมน)
So I could learn how to stand up for myself
(โซ ไอ เคิด เลิร์น ฮาว ทู สแทนด์ อั๊พ ฟอร์ ไมเซลฟ)
Like those guys with guitars
(ไล๊ค โฑส กาย วิธ กิทา)
I’ve been watching in bars
(แอฝ บีน วัทชิง อิน บาร์)
Who’ve been stamping their feet to a different beat
(โอฝ บีน stampings แดร์ ฟีท ทู อะ ดีฟเฟอะเร็นท บีท)
To a different beat
(ทู อะ ดีฟเฟอะเร็นท บีท)
To a different beat
(ทู อะ ดีฟเฟอะเร็นท บีท)

I will not pretend
(ไอ วิล น็อท พรีเท็นด์)
I will not put on a smile
(ไอ วิล น็อท พุท ออน อะ สไมล์)
I will not say I’m all right for you
(ไอ วิล น็อท เซย์ แอม ออล ไร๊ท ฟอร์ ยู)
When all I wanted was to be good
(เว็น ออล ไอ ว้อนท วอส ทู บี กู๊ด)
To do everything in truth
(ทู ดู เอ๊วี่ติง อิน ทรู๊ธ)
To do everything in truth
(ทู ดู เอ๊วี่ติง อิน ทรู๊ธ)

You bloody mother f*cking asshole
(ยู บลัดอิ ม๊าเธ่อร์ เอฟ *คิง แอสโฮล)
Oh you bloody mother f*cking asshole
(โอ ยู บลัดอิ ม๊าเธ่อร์ เอฟ *คิง แอสโฮล)
Oh you bloody mother f*cking asshole
(โอ ยู บลัดอิ ม๊าเธ่อร์ เอฟ *คิง แอสโฮล)
Oh you bloody mother f*cking asshole
(โอ ยู บลัดอิ ม๊าเธ่อร์ เอฟ *คิง แอสโฮล)
Oh you bloody mother f*cking asshole
(โอ ยู บลัดอิ ม๊าเธ่อร์ เอฟ *คิง แอสโฮล)
Oh you bloody…
(โอ ยู บลัดอิ)

I will not pretend
(ไอ วิล น็อท พรีเท็นด์)
I will not put on a smile
(ไอ วิล น็อท พุท ออน อะ สไมล์)
I will not say I’m all right for you
(ไอ วิล น็อท เซย์ แอม ออล ไร๊ท ฟอร์ ยู)
For you, whoever you are
(ฟอร์ ยู , ฮูเอฝเออะ ยู อาร์)
For you, whoever you are
(ฟอร์ ยู , ฮูเอฝเออะ ยู อาร์)
For you, whoever you are
(ฟอร์ ยู , ฮูเอฝเออะ ยู อาร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bloody Mother F*cking Asshole คำอ่านไทย Martha Wainwright

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น