เนื้อเพลง Abra Cadaver คำอ่านไทย The Hives

Ah no what’s wrong with me,
( อา โน ว๊อท รอง วิธ มี ,)
I got no vision see.
(ไอ ก็อท โน ฝิ๊ชั่น ซี)
I was the target of a notion of submission see.
(ไอ วอส เดอะ ทาเก็ท อ็อฝ อะ โน๊ชั่น อ็อฝ ซับมีฌอัน ซี)
Oh yeah they needed me, I was the target see.
(โอ เย่ เด นี๊ด มี , ไอ วอส เดอะ ทาเก็ท ซี)
They tried to stick a dead body inside of me.
(เด ทไร ทู สทิ๊ค กา เด้ด บ๊อดี้ อิ๊นไซด์ อ็อฝ มี)
I Need no, Need no alibi.
(ไอ นี๊ด โน , นี๊ด โน อั๊ลไลไบ)
Honestly I tell no lies,
(ออนเอ็ซทลิ ไอ เทลล โน ไล ,)
Wanted to stick an office worker inside of me.
(ว้อนท ทู สทิ๊ค แอน อ๊อฟฟิซ เวอเคอะ อิ๊นไซด์ อ็อฝ มี)
But I kept breaking free, they could no capture me.
(บั๊ท ไอ เค็พท บเรคคิง ฟรี , เด เคิด โน แค๊พเจ้อรํ มี)
I pulled maneuvers that were closer to savage see,
(ไอ พูลล มะนูเฝอะ แดท เวอ โคลเซอร์ ทู แซเหวจ ซี ,)
Bad, bad!
(แบ้ด , แบ้ด !)
They tried to stick a dead body inside of me,
(เด ทไร ทู สทิ๊ค กา เด้ด บ๊อดี้ อิ๊นไซด์ อ็อฝ มี ,)
Bad bad!
(แบ้ด แบ้ด !)
Come again I tell no lies,
(คัม อะเกน นาย เทลล โน ไล ,)
So now you understand I was a wanted man
(โซ นาว ยู อั๊นเด้อรสแทนด ดาย วอส ซา ว้อนท แมน)
The opposition and the bug of a shiny hand,
(ดิ opposition แอนด์ เดอะ บั๊ก อ็อฝ อะ ไฌนอิ แฮนด์ ,)
But ah no this I see, there’s nothing wrong with me.
(บั๊ท อา โน ดิส ซาย ซี , แดร์ นัธอิง รอง วิธ มี)
There’s no deadbeat regime rider inside of me
(แดร์ โน เดสบีต รีจีม ไรดเออะ อิ๊นไซด์ อ็อฝ มี)
I Need no, Need no alibi.
(ไอ นี๊ด โน , นี๊ด โน อั๊ลไลไบ)
Honestly, I tell no lies.
(ออนเอ็ซทลิ , ไอ เทลล โน ไล)
Tried to stick an office worker inside of me.
(ทไร ทู สทิ๊ค แอน อ๊อฟฟิซ เวอเคอะ อิ๊นไซด์ อ็อฝ มี)
I Need no, need no alibi.
(ไอ นี๊ด โน , นี๊ด โน อั๊ลไลไบ)
Honestly, I tell no lies.
(ออนเอ็ซทลิ , ไอ เทลล โน ไล)
Wanted nothing stuck inside of me
(ว้อนท นัธอิง ซทัค อิ๊นไซด์ อ็อฝ มี)
Bad bad, They tried to stick a dead body inside of me.
(แบ้ด แบ้ด , เด ทไร ทู สทิ๊ค กา เด้ด บ๊อดี้ อิ๊นไซด์ อ็อฝ มี)
Bad bad, wanted nothing stuck in me.
(แบ้ด แบ้ด , ว้อนท นัธอิง ซทัค อิน มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Abra Cadaver คำอ่านไทย The Hives

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น