เนื้อเพลง Carry on คำอ่านไทย Fun.

Well I woke up to the sound of silence
( เวลล ไอ โวค อั๊พ ทู เดอะ ซาวน์ด อ็อฝ ไซเล็นซ)
the cars were cutting like knives in a fist fight
(เดอะ คารํ เวอ คัททิง ไล๊ค ไนฝส ซิน อะ ฟิซท ไฟ้ท)
and I found you with a bottle of wine
(แอนด์ ดาย เฟานด ยู วิธ อะ บ๊อทเทิ่ล อ็อฝ ไวน์)
your head in the curtains
(ยุร เฮด อิน เดอะ เค๊อร์เท่น)
and heart like the Fourth of July
(แอนด์ ฮาร์ท ไล๊ค เดอะ โฟธ อ็อฝ จูไล)

You swore and said
(ยู ซโว แอนด์ เซ็ด)
” We are not
(” วี อาร์ น็อท)
We are not shining stars ”
(วี อาร์ น็อท ชายนิง สทาร์ “)
This I know
(ดิส ซาย โนว์)
I never said we are
(ไอ เน๊เฝ่อร์ เซ็ด วี อาร์)

Though I’ve never been through hell like that
(โธ แอฝ เน๊เฝ่อร์ บีน ทรู เฮ็ลล ไล๊ค แดท)
I’ve closed enough windows
(แอฝ โคลส อีน๊าฟ วิ๊นโด้ว)
to know you can never look back
(ทู โนว์ ยู แคน เน๊เฝ่อร์ ลุ๊ค แบ็ค)

If you’re lost and alone
(อิ๊ฟ ยัวร์ ล็อซท แอนด์ อะโลน)
Or you’re sinking like a stone
(ออ ยัวร์ ซีงคิง ไล๊ค เก สโทน)
Carry on
(แค๊รรี่ ออน)
May your past be the sound
(เมย์ ยุร พาสท์ บี เดอะ ซาวน์ด)
Of your feet upon the ground
(อ็อฝ ยุร ฟีท อุพอน เดอะ กราวนด์)
Carry on
(แค๊รรี่ ออน)

Carry on, carry on
(แค๊รรี่ ออน , แค๊รรี่ ออน)

So I met up with some friends
(โซ ไอ เม็ท อั๊พ วิธ ซัม เฟรน)
at the edge of the night
(แอ็ท ดิ เอจ อ็อฝ เดอะ ไน๊ท)
At a bar off 75
(แอ็ท ดา บาร์ ออฟฟ 75)
And we talked and talked
(แอนด์ วี ท๊อล์ค แอนด์ ท๊อล์ค)
about how our parents will die
(อะเบ๊าท ฮาว เอ๊า พ๊าร์เร้นท วิล ดาย)
All our neighbours and wives
(ออล เอ๊า เนเบอะ แซน ไวฝส)

But I like to think
(บั๊ท ไอ ไล๊ค ทู ทริ๊งค)
I can cheat it all
(ไอ แคน ชี๊ท ดิธ ดอร์)
To make up for the times I’ve been cheated on
(ทู เม้ค อั๊พ ฟอร์ เดอะ ไทม์ แอฝ บีน ชี๊ท ออน)
And it’s nice to know
(แอนด์ อิทซ ไน๊ซ์ ทู โนว์)
When I was left for dead
(เว็น นาย วอส เล๊ฟท ฟอร์ เด้ด)
I was found and now I don’t roam these streets
(ไอ วอส เฟานด แอนด์ นาว ไอ ด้อนท์ โรม ฑิส สทรีท)
I am not the ghost you are to me
(ไอ แอ็ม น็อท เดอะ โก๊สท ยู อาร์ ทู มี)

If you’re lost and alone
(อิ๊ฟ ยัวร์ ล็อซท แอนด์ อะโลน)
Or you’re sinking like a stone
(ออ ยัวร์ ซีงคิง ไล๊ค เก สโทน)
Carry on
(แค๊รรี่ ออน)
May your past be the sound
(เมย์ ยุร พาสท์ บี เดอะ ซาวน์ด)
Of your feet upon the ground
(อ็อฝ ยุร ฟีท อุพอน เดอะ กราวนด์)
Carry on
(แค๊รรี่ ออน)

Whoa
(โว้ว)
My head is on fire
(มาย เฮด อีส ออน ไฟเออะร)
But my legs are fine
(บั๊ท มาย เล้ก แซร์ ไฟน)
After all they are mine
(แอ๊ฟเท่อร ออล เด อาร์ ไมน์)
Lay your clothes down on the floor
(เลย์ ยุร คโลฑ เดาน ออน เดอะ ฟลอร์)
Close the door
(โคลส เดอะ ดอร์)
Hold the phone
(โฮลด์ เดอะ โฟน)
Show me how
(โชว์ มี ฮาว)
No one’s ever gonna stop us now
(โน วัน เอ๊เฝ่อร์ กอนนะ สท๊อพ อัซ นาว)

Cause we are
(ค๊อส วี อาร์)
We are shining stars
(วี อาร์ ชายนิง สทาร์)
We are invincible
(วี อาร์ อินฝิ๊นซิเบิ้ล)
We are who we are
(วี อาร์ ฮู วี อาร์)
On our darkest day
(ออน เอ๊า ดาร์คเนท เดย์)
When we’re miles away
(เว็น เวีย ไมล อะเวย์)
Sun will come
(ซัน วิล คัม)
We will find our way home
(วี วิล ไฟนด์ เอ๊า เวย์ โฮม)

If you’re lost and alone
(อิ๊ฟ ยัวร์ ล็อซท แอนด์ อะโลน)
Or you’re sinking like a stone
(ออ ยัวร์ ซีงคิง ไล๊ค เก สโทน)
Carry on
(แค๊รรี่ ออน)
May your past be the sound
(เมย์ ยุร พาสท์ บี เดอะ ซาวน์ด)
Of your feet upon the ground
(อ็อฝ ยุร ฟีท อุพอน เดอะ กราวนด์)
Carry on
(แค๊รรี่ ออน)

Carry on, carry on
(แค๊รรี่ ออน , แค๊รรี่ ออน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Carry on คำอ่านไทย Fun.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น