เนื้อเพลง People Get Ready คำอ่านไทย Human Nature

People Get Ready
( พี๊เพิ่ล เก็ท เร๊ดี้)
There’s A Train A Comming
(แดร์ ซา เทรน อะ Commings)
You Don’t Need No Baggage
(ยู ด้อนท์ นี๊ด โน แบกกิจ)
Just A Get On Board
(จั๊สท ดา เก็ท ออน บอร์ด)
All You Need Is Faith
(ออล ยู นี๊ด อีส เฟท)
To Hear The Deisel Hummin’
(ทู เฮียร เดอะ Deisel ฮัมมิน)
You Don’t Need No Ticket No No
(ยู ด้อนท์ นี๊ด โน ทิ๊คเค๊ท โน โน)
Just Thank The Lord
(จั๊สท แธ๊งค์ เดอะ หลอร์ด)
People Get Ready
(พี๊เพิ่ล เก็ท เร๊ดี้)
For The Train To Jordon
(ฟอร์ เดอะ เทรน ทู Jordon)
It’s Picking Up Passengers
(อิทซ พีคคิงส อั๊พ แพซเซ็นเจอะ)
From Coast To Coast
(ฟรอม โค้สท ทู โค้สท)
Faith Is The Key
(เฟท อีส เดอะ คีย์)
Open The Doors And Board On
(โอ๊เพ่น เดอะ ดอร์ แซน บอร์ด ออน)
There’s Room For All
(แดร์ รูม ฟอร์ ออล)
Amongst Who Love The Most
(อะมังซท ฮู ลัฝ เดอะ โมซท)

There Ain’t No Room
(แดร์ เอน โน รูม)
For The Hopeless Sinner
(ฟอร์ เดอะ โฮพเล็ซ ซีนเนอะ)
Who Would Hurt All Mankind
(ฮู เวิด เฮิร์ท ดอร์ แม๊นคายนด)
Just To Save His Own
(จั๊สท ทู เซฝ ฮิส โอว์น)
Have Pity On Those
(แฮ็ฝ พิ๊ที่ ออน โฑส)
Who’s Chances Grow Thinner
(ฮู แช้นซํ โกรว์ ธีนเนอะ)
There’s No Hiding Place
(แดร์ โน ไฮดอิง เพลส)
In The Kingdom’s Throne
(อิน เดอะ คีงดัม ธโรน)

People Get Ready
(พี๊เพิ่ล เก็ท เร๊ดี้)
People Get Ready
(พี๊เพิ่ล เก็ท เร๊ดี้)
People Get Ready
(พี๊เพิ่ล เก็ท เร๊ดี้)
C’mon People
(ซีมอน พี๊เพิ่ล)
People Get Ready
(พี๊เพิ่ล เก็ท เร๊ดี้)
Woah
(ว้าว)
People Get Ready
(พี๊เพิ่ล เก็ท เร๊ดี้)

People Get Ready
(พี๊เพิ่ล เก็ท เร๊ดี้)
People Get Ready
(พี๊เพิ่ล เก็ท เร๊ดี้)
People Get Ready
(พี๊เพิ่ล เก็ท เร๊ดี้)
Come I’ll Tell Ya People
(คัม อิลล เทลล ยา พี๊เพิ่ล)
People Get Ready
(พี๊เพิ่ล เก็ท เร๊ดี้)
Woah
(ว้าว)
People Get Ready
(พี๊เพิ่ล เก็ท เร๊ดี้)

C’mon People Get Ready
(ซีมอน พี๊เพิ่ล เก็ท เร๊ดี้)
There’s A Train A Comming
(แดร์ ซา เทรน อะ Commings)
You Don’t Need No Baggage
(ยู ด้อนท์ นี๊ด โน แบกกิจ)
Just A Get On Board
(จั๊สท ดา เก็ท ออน บอร์ด)
All You Need Is Some Faith
(ออล ยู นี๊ด อีส ซัม เฟท)
To Hear The Deisel Hummin’
(ทู เฮียร เดอะ Deisel ฮัมมิน)
You Don’t Need No Ticket No No
(ยู ด้อนท์ นี๊ด โน ทิ๊คเค๊ท โน โน)
Just Thank The Lord
(จั๊สท แธ๊งค์ เดอะ หลอร์ด)

C’mon People Get Ready
(ซีมอน พี๊เพิ่ล เก็ท เร๊ดี้)
People Get Ready
(พี๊เพิ่ล เก็ท เร๊ดี้)
There’s A Train A Comming
(แดร์ ซา เทรน อะ Commings)
Train A Commin’ Yeah
(เทรน อะ Commin เย่)
You Don’t Need No Baggage
(ยู ด้อนท์ นี๊ด โน แบกกิจ)
Just A Get On Board
(จั๊สท ดา เก็ท ออน บอร์ด)
No No
(โน โน)
All You Need Is Some Faith
(ออล ยู นี๊ด อีส ซัม เฟท)
Need Is Faith
(นี๊ด อีส เฟท)
To Hear The Deisel Hummin’
(ทู เฮียร เดอะ Deisel ฮัมมิน)
Oh Oh
(โอ โอ)
You Don’t Need No Ticket No No
(ยู ด้อนท์ นี๊ด โน ทิ๊คเค๊ท โน โน)
No Ticket
(โน ทิ๊คเค๊ท)
Just Thank
(จั๊สท แธ๊งค์)
Just Thank The
(จั๊สท แธ๊งค์ เดอะ)
Lord
(หลอร์ด)
We Just Thank The Lord
(วี จั๊สท แธ๊งค์ เดอะ หลอร์ด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง People Get Ready คำอ่านไทย Human Nature

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น