เนื้อเพลง Be Still My Little Heart คำอ่านไทย Jewel

Gray sky
( กเร สกาย)
No one’s out there
(โน วัน เอ๊าท แดร์)
To help me find
(ทู เฮ้ลพ มี ไฟนด์)
My way home
(มาย เวย์ โฮม)
And half a jar
(แอนด์ ฮาล์ฟ อะ จาร์)
Of salsa
(อ็อฝ ซอลซา)
Is in my fridge
(อีส ซิน มาย ฟริดชฺ)
It’s been there weeks
(อิทซ บีน แดร์ วี๊ค)

But I’m afraid if I wish tonight
(บั๊ท แอม อะเฟรด อิ๊ฟ ฟาย วิ๊ช ทูไน๊ท)
My lucky star will be out of sight
(มาย ลัคคิ สทาร์ วิล บี เอ๊าท อ็อฝ ไซ๊ท)
It’s only when the moon is high
(อิทซ โอ๊นลี่ เว็น เดอะ มูน อีส ไฮฮ)
I start to miss you standing by
(ไอ สท๊าร์ท ทู มิซ ยู ซแทนดิง บาย)
Oh, be still, my little heart
(โอ , บี สทิลล , มาย ลิ๊ทเทิ่ล ฮาร์ท)

A thousand things
(อะ เธ๊าซั่นด ทริง)
Fill each day
(ฟิลล อีช เดย์)
Grocery lists
(กโรเซอะริ ลิสท)
???? the ?car?
(เดอะ คารํ)

Now crowded rooms
(นาว คราวดํ รูม)
make it easier
(เม้ค อิท อีสไซน์)
to forget
(ทู ฟอร์เก๊ท)
I’m alone
(แอม อะโลน)

It’s only when the moon is high
(อิทซ โอ๊นลี่ เว็น เดอะ มูน อีส ไฮฮ)
I start to miss you standing by
(ไอ สท๊าร์ท ทู มิซ ยู ซแทนดิง บาย)
But I’m afraid if I wish tonight
(บั๊ท แอม อะเฟรด อิ๊ฟ ฟาย วิ๊ช ทูไน๊ท)
My lucky star will be out of sight
(มาย ลัคคิ สทาร์ วิล บี เอ๊าท อ็อฝ ไซ๊ท)
Oh, be still, my little heart
(โอ , บี สทิลล , มาย ลิ๊ทเทิ่ล ฮาร์ท)

Oh, be still, my little heart
(โอ , บี สทิลล , มาย ลิ๊ทเทิ่ล ฮาร์ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Be Still My Little Heart คำอ่านไทย Jewel

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น