เนื้อเพลง I Am What I Am คำอ่านไทย Jonas Brothers

I am what I am
( ไอ แอ็ม ว๊อท ไอ แอ็ม)
I can’t help myself
(ไอ แค็นท เฮ้ลพ ไมเซลฟ)
And if you don’t like it
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ ไล๊ค อิท)
Get with somebody else
(เก็ท วิธ ซัมบอดี้ เอ๊ลส)
I’ll never change my ways
(อิลล เน๊เฝ่อร์ เช้งจํ มาย เวย์)
It’s not a phase
(อิทซ น็อท ดา เฟส)
This is how it is and this is how it’s gonna stay
(ดิส ซิส ฮาว อิท อีส แซน ดิส ซิส ฮาว อิทซ กอนนะ สเทย์)
Because
(บิคอส)
I am what I am I know what I’m not
(ไอ แอ็ม ว๊อท ไอ แอ็ม ไอ โนว์ ว๊อท แอม น็อท)
I’m not the type of guy
(แอม น็อท เดอะ ไท๊พ อ็อฝ กาย)
That doesn’t know how good he’s got it
(แดท ดัสอินท โนว์ ฮาว กู๊ด อีส ก็อท ดิธ)
And I won’t back down
(แอนด์ ดาย ว็อนท แบ็ค เดาน)
Won’t come around
(ว็อนท คัม อะราวนฺดฺ)
Saying that I changed cause
(เซอิง แดท ไอ เช้งจํ ค๊อส)
That’s not how it’s going down
(แด้ท น็อท ฮาว อิทซ โกอิ้ง เดาน)

And I know [I know, I know]
(แอนด์ ดาย โนว์ [ ไอ โนว์ , ไอ โนว์ ])
Wherever I go [I go, I go]
(ฮแวเรฝเออะ ไอ โก [ ไอ โก , ไอ โก ])
I know where I stand
(ไอ โนว์ แวร์ ไอ สแทนด์)
I am what I am
(ไอ แอ็ม ว๊อท ไอ แอ็ม)
Hey! Hey!
(เฮ ! เฮ !)
I am what I am
(ไอ แอ็ม ว๊อท ไอ แอ็ม)
Hey! Hey!
(เฮ ! เฮ !)

I am what I am
(ไอ แอ็ม ว๊อท ไอ แอ็ม)
What can I say?
(ว๊อท แคน นาย เซย์)
I’m gonna be this way
(แอม กอนนะ บี ดิส เวย์)
Right up until my dying day
(ไร๊ท อั๊พ อันทิล มาย ไดอิง เดย์)
Because that’s how it goes head to my toes
(บิคอส แด้ท ฮาว อิท โกซ เฮด ทู มาย โท)
And if it doesn’t show well I just had to let you know
(แอนด์ อิ๊ฟ อิท ดัสอินท โชว์ เวลล ไอ จั๊สท แฮ็ด ทู เล็ท ยู โนว์)
Because
(บิคอส)

I am what I am
(ไอ แอ็ม ว๊อท ไอ แอ็ม)
And nobody else
(แอนด์ โนบอดี้ เอ๊ลส)
And if you’ve got a problem
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู๊ฟ ก็อท ดา โพร๊เบล่ม)
Better take it somewhere else
(เบ๊ทเท่อร์ เท้ค อิท ซัมแวร์ เอ๊ลส)
Because I can’t turn back
(บิคอส ไอ แค็นท เทิร์น แบ็ค)
I’m right on track
(แอม ไร๊ท ออน แทร็ค)
And if you think you know
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ทริ๊งค ยู โนว์)
Well then you better check your facts
(เวลล เด็น ยู เบ๊ทเท่อร์ เช็ค ยุร แฟคท)
Because
(บิคอส)

I know [I know, I know]
(ไอ โนว์ [ ไอ โนว์ , ไอ โนว์ ])
Wherever I go [I go, I go]
(ฮแวเรฝเออะ ไอ โก [ ไอ โก , ไอ โก ])
I know where I stand
(ไอ โนว์ แวร์ ไอ สแทนด์)
I am what I am
(ไอ แอ็ม ว๊อท ไอ แอ็ม)
Hey! Hey!
(เฮ ! เฮ !)
I am what I am
(ไอ แอ็ม ว๊อท ไอ แอ็ม)
Hey! Hey!
(เฮ ! เฮ !)

Oh can’t you see
(โอ แค็นท ยู ซี)
I’m just being me
(แอม จั๊สท บีอิง มี)
I can’t be you
(ไอ แค็นท บี ยู)
And I don’t want to be
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ ว้อนท ทู บี)
Don’t try to get
(ด้อนท์ ธราย ทู เก็ท)
Inside my head
(อิ๊นไซด์ มาย เฮด)
Cause what you see is what you get
(ค๊อส ว๊อท ยู ซี อีส ว๊อท ยู เก็ท)

I am what I am
(ไอ แอ็ม ว๊อท ไอ แอ็ม)
I can’t help myself
(ไอ แค็นท เฮ้ลพ ไมเซลฟ)
And if you don’t like it
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ ไล๊ค อิท)
Get with somebody else
(เก็ท วิธ ซัมบอดี้ เอ๊ลส)
I’ll never change my ways
(อิลล เน๊เฝ่อร์ เช้งจํ มาย เวย์)
It’s not a phase
(อิทซ น็อท ดา เฟส)
This is how it is right up until my dying day
(ดิส ซิส ฮาว อิท อีส ไร๊ท อั๊พ อันทิล มาย ไดอิง เดย์)

And I know [I know, I know]
(แอนด์ ดาย โนว์ [ ไอ โนว์ , ไอ โนว์ ])
Wherever I go [I go, I go]
(ฮแวเรฝเออะ ไอ โก [ ไอ โก , ไอ โก ])
I know where I stand
(ไอ โนว์ แวร์ ไอ สแทนด์)
I am what I am
(ไอ แอ็ม ว๊อท ไอ แอ็ม)
Hey! Hey!
(เฮ ! เฮ !)
I am what I am
(ไอ แอ็ม ว๊อท ไอ แอ็ม)
Hey! Hey!
(เฮ ! เฮ !)
I am what I am
(ไอ แอ็ม ว๊อท ไอ แอ็ม)
Hey! Hey!
(เฮ ! เฮ !)
I am what I am
(ไอ แอ็ม ว๊อท ไอ แอ็ม)
Hey! Hey!
(เฮ ! เฮ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Am What I Am คำอ่านไทย Jonas Brothers

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น