เนื้อเพลง A Capella (Something’s Missing) คำอ่านไทย Brandy

Boom, clap! [x6]
( บูม , คแล็พ ! [ x6 ])
Clap!
(คแล็พ !)

I’m feeling such a vacancy, I don’t feel whole [oh, oh]
(แอม ฟีลอิง ซัช อะ เฝแค็นซิ , ไอ ด้อนท์ ฟีล โฮล [ โอ , โอ ])
Wish I can put my finger on it but I don’t know what it is
(วิ๊ช ไอ แคน พุท มาย ฟิ๊งเก้อร ออน หนิด บั๊ท ไอ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ดิธ อีส)
I looked in every place I could see
(ไอ ลุ๊ค อิน เอ๊เฝอร์รี่ เพลส ไอ เคิด ซี)
Trying to find the missing part of me
(ทไรอิง ทู ไฟนด์ เดอะ มีซซิง พาร์ท อ็อฝ มี)
I can’t explain this feeling [feeling]
(ไอ แค็นท เอ็กซเพลน ดิส ฟีลอิง [ ฟีลอิง ])

Feels like I’m on a long journey going in circles
(ฟีล ไล๊ค แอม ออน อะ ลอง เจอนิ โกอิ้ง อิน เซ๊อร์เคิ้ล)
And I ain’t even going nowhere
(แอนด์ ดาย เอน อี๊เฝ่น โกอิ้ง โนแวร์)
I’m lost in the middle of nowhere
(แอม ล็อซท อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ โนแวร์)
Something is missing
(ซัมติง อีส มีซซิง)
Can’t somebody help me?
(แค็นท ซัมบอดี้ เฮ้ลพ มี)
Something is missing
(ซัมติง อีส มีซซิง)
I’m missing a part of me
(แอม มีซซิง อะ พาร์ท อ็อฝ มี)
Something is missing
(ซัมติง อีส มีซซิง)
Show me what it is
(โชว์ มี ว๊อท ดิธ อีส)
Show me what’s missing
(โชว์ มี ว๊อท มีซซิง)
Missing
(มีซซิง)

Ooh ooh ooh ooh
(อู้ อู้ อู้ อู้)
Boom, clap! [x4]
(บูม , คแล็พ ! [ x4 ])
Clap!
(คแล็พ !)

I’m in a dark room in a bad position
(แอม อิน อะ ด๊าร์ค รูม อิน อะ แบ้ด โพซิ๊ชั่น)
I’m looking for the light to restore my vision [vision]
(แอม ลุคอิง ฟอร์ เดอะ ไล๊ท ทู เรสโทร์ มาย ฝิ๊ชั่น [ ฝิ๊ชั่น ])
‘Cause I’m walking blind, I keep falling down, I can’t find my way
(ค๊อส แอม วอคกิง ไบลนฺดฺ , ไอ คี๊พ ฟ๊อลิง เดาน , ไอ แค็นท ไฟนด์ มาย เวย์)
I can’t explain this feeling
(ไอ แค็นท เอ็กซเพลน ดิส ฟีลอิง)

Feels like I’m on a long journey going in circles
(ฟีล ไล๊ค แอม ออน อะ ลอง เจอนิ โกอิ้ง อิน เซ๊อร์เคิ้ล)
And I ain’t even going nowhere
(แอนด์ ดาย เอน อี๊เฝ่น โกอิ้ง โนแวร์)
I’m lost in the middle of nowhere
(แอม ล็อซท อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ โนแวร์)
Something is missing
(ซัมติง อีส มีซซิง)
Can’t somebody help me?
(แค็นท ซัมบอดี้ เฮ้ลพ มี)
Something is missing
(ซัมติง อีส มีซซิง)
I’m missing a part of me
(แอม มีซซิง อะ พาร์ท อ็อฝ มี)
Something is missing
(ซัมติง อีส มีซซิง)
Show me what it is
(โชว์ มี ว๊อท ดิธ อีส)
Show me what’s missing
(โชว์ มี ว๊อท มีซซิง)
Missing
(มีซซิง)

Feels like I’m leaving something behind
(ฟีล ไล๊ค แอม ลีฝอิงส ซัมติง บีฮายน์)
Can’t think straight, something’s on my mind
(แค็นท ทริ๊งค สเทร๊ท , ซัมติง ออน มาย ไมนด์)
Can’t pay attention, ’cause I’m all so broke
(แค็นท เพย์ แอ็ทเทนฌัน , ค๊อส แอม ออล โซ บโรค)
Can’t find the words, ’cause they all been spoke
(แค็นท ไฟนด์ เดอะ เวิร์ด , ค๊อส เด ออล บีน ซโพค)
The answer’s gonna be right in my face [oh, oh]
(ดิ แอ๊นเซ่อร กอนนะ บี ไร๊ท อิน มาย เฟซ [ โอ , โอ ])
What I gotta do to fill this empty space? Ohh
(ว๊อท ไอ กอททะ ดู ทู ฟิลล ดิส เอ๊มพที่ สเพ๊ซ โอ้)

Feels like I’m on a long journey going in circles [circles]
(ฟีล ไล๊ค แอม ออน อะ ลอง เจอนิ โกอิ้ง อิน เซ๊อร์เคิ้ล [ เซ๊อร์เคิ้ล ])
And I ain’t even going nowhere
(แอนด์ ดาย เอน อี๊เฝ่น โกอิ้ง โนแวร์)
I’m lost in the middle of nowhere
(แอม ล็อซท อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ โนแวร์)
Something is missing
(ซัมติง อีส มีซซิง)
Can’t somebody help me?
(แค็นท ซัมบอดี้ เฮ้ลพ มี)
Something is missing
(ซัมติง อีส มีซซิง)
I’m missing a part of me
(แอม มีซซิง อะ พาร์ท อ็อฝ มี)
Something is missing [oh]
(ซัมติง อีส มีซซิง [ โอ ])
Show me what it is
(โชว์ มี ว๊อท ดิธ อีส)
Show me what it is
(โชว์ มี ว๊อท ดิธ อีส)

Feels like I’m on a long journey going in circles
(ฟีล ไล๊ค แอม ออน อะ ลอง เจอนิ โกอิ้ง อิน เซ๊อร์เคิ้ล)
And I ain’t even going nowhere
(แอนด์ ดาย เอน อี๊เฝ่น โกอิ้ง โนแวร์)
I’m lost in the middle of nowhere
(แอม ล็อซท อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ โนแวร์)
Something is missing
(ซัมติง อีส มีซซิง)
Can’t somebody help me?
(แค็นท ซัมบอดี้ เฮ้ลพ มี)
Something is missing
(ซัมติง อีส มีซซิง)
I’m missing a part of me
(แอม มีซซิง อะ พาร์ท อ็อฝ มี)
Something is missing
(ซัมติง อีส มีซซิง)
Show me what it is
(โชว์ มี ว๊อท ดิธ อีส)
Show me what’s missing
(โชว์ มี ว๊อท มีซซิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A Capella (Something’s Missing) คำอ่านไทย Brandy

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น