เนื้อเพลง And then You Kissed Me คำอ่านไทย The Cardigans

Man I’ve had a few
( แมน แอฝ แฮ็ด อะ ฟิว)
But they wouldn’t quit blow me like you
(บั๊ท เด วูดดึ่น ควิท โบลว์ มี ไล๊ค ยู)
You gave me your name and sight
(ยู เกฝ มี ยุร เนม แอนด์ ไซ๊ท)
With a halo around my eye
(วิธ อะ เฮโล อะราวนฺดฺ มาย อาย)
And it hits me like never before
(แอนด์ ดิท ฮิท มี ไล๊ค เน๊เฝ่อร์ บีฟอร์)
That love is a powerful force
(แดท ลัฝ อีส ซา เพาเออะฟุล ฟอร์ซ)
Yes it struck me that love is as bored
(เย็ซ ซิท ซทรัค มี แดท ลัฝ อีส แอส บอรฺ)
So I pushed you a little bit more
(โซ ไอ พุช ยู อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท โม)

Love, you’re news to me
(ลัฝ , ยัวร์ นิว ทู มี)
You’re a little bit more then I thought you’d be
(ยัวร์ อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท โม เด็น นาย ธอท ยูต บี)
A mow in my well fed lawn
(อะ โม อิน มาย เวลล เฟ็ด ลอน)
You’re a nightmare beating the dawn
(ยัวร์ อะ ไนท์แมร์ บืดิงสฺ เดอะ ดอว์น)
Oh it hits me like never before
(โอ อิท ฮิท มี ไล๊ค เน๊เฝ่อร์ บีฟอร์)
That love is a powerful force
(แดท ลัฝ อีส ซา เพาเออะฟุล ฟอร์ซ)
Yes it struck me that love is a sport
(เย็ซ ซิท ซทรัค มี แดท ลัฝ อีส ซา สพอร์ท)
So I pushed you a little bit more
(โซ ไอ พุช ยู อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท โม)

Blue, blue, black and blue
(บลู , บลู , แบล๊ค แอนด์ บลู)
Red blood sticks like glue
(เร้ด บลัด สทิ๊ค ไล๊ค กลู)
True love is cruel love
(ทรู ลัฝ อีส ครู๊เอ้ล ลัฝ)
Red blood say power fuel
(เร้ด บลัด เซย์ พ๊าวเว่อร์ ฟู๊เอล)
Sweet love tasty blood
(สวี้ท ลัฝ เทซทิ บลัด)
My heart overfloods
(มาย ฮาร์ท overfloods)

Oh you hit me
(โอ ยู ฮิท มี)
Yeah you hit me really hard
(เย่ ยู ฮิท มี ริแอ็ลลิ ฮาร์ด)
Man you hit me
(แมน ยู ฮิท มี)
Yeah you hit me right in the heart
(เย่ ยู ฮิท มี ไร๊ท อิน เดอะ ฮาร์ท)
Lord I’ve had my deal
(หลอร์ด แอฝ แฮ็ด มาย ดีล)
But I never quite knew how it feels
(บั๊ท ไอ เน๊เฝ่อร์ ไคว๊ นยู ฮาว อิท ฟีล)
When love makes you wake up soar
(เว็น ลัฝ เม้ค ยู เว้ค อั๊พ โซ)
With fists that are ready for more
(วิธ ฟิซท แดท อาร์ เร๊ดี้ ฟอร์ โม)

And it hits me that love is a game
(แอนด์ ดิท ฮิท มี แดท ลัฝ อีส ซา เกม)
Like in war no one can be blamed
(ไล๊ค อิน วอร์ โน วัน แคน บี เบลม)
Yes it struck me that love is a sport
(เย็ซ ซิท ซทรัค มี แดท ลัฝ อีส ซา สพอร์ท)
So I pushed you a little bit more
(โซ ไอ พุช ยู อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท โม)

Blue, blue, black and blue
(บลู , บลู , แบล๊ค แอนด์ บลู)
Red blood sticks like glue
(เร้ด บลัด สทิ๊ค ไล๊ค กลู)
True love is cruel love
(ทรู ลัฝ อีส ครู๊เอ้ล ลัฝ)
Red blood say power fuel
(เร้ด บลัด เซย์ พ๊าวเว่อร์ ฟู๊เอล)
Sweet love tasty blood
(สวี้ท ลัฝ เทซทิ บลัด)
My heart overfloods
(มาย ฮาร์ท overfloods)

Man you hit me
(แมน ยู ฮิท มี)
Yeah you hit me really hard
(เย่ ยู ฮิท มี ริแอ็ลลิ ฮาร์ด)
Baby you hit me
(เบ๊บี้ ยู ฮิท มี)
Yeah you punched me right in the heart
(เย่ ยู พั๊นช มี ไร๊ท อิน เดอะ ฮาร์ท)
And then you kissed me
(แอนด์ เด็น ยู คิสส มี)
And then you hit me
(แอนด์ เด็น ยู ฮิท มี)

Oh you hold me with your violent heartbeat at night
(โอ ยู โฮลด์ มี วิธ ยุร ไฝ๊โอเล้นท ฮาร์ทบีท แอ็ท ไน๊ท)
Oh you strike me with your silence baby tonight
(โอ ยู สไทร๊ค มี วิธ ยุร ไซเล็นซ เบ๊บี้ ทูไน๊ท)
Why you hold me with your violence baby come hit me
(วาย ยู โฮลด์ มี วิธ ยุร ไฝโอะเล็นซ เบ๊บี้ คัม ฮิท มี)
You hold me with your violent heartbeat
(ยู โฮลด์ มี วิธ ยุร ไฝ๊โอเล้นท ฮาร์ทบีท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง And then You Kissed Me คำอ่านไทย The Cardigans

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น