เนื้อเพลง Joey คำอ่านไทย Bob Dylan

by Bob Dylan and Jacques Levy
( บาย บ็อบ ดายแลน แอนด์ Jacques เลฝอิ)

Born in Red Hook, Brooklyn, in the year of who knows when
(บอน อิน เร้ด ฮุ๊ค , บรูกคิน , อิน เดอะ เยียร์ อ็อฝ ฮู โนว์ เว็น)
Opened up his eyes to the tune of an accordion
(โอ๊เพ่น อั๊พ ฮิส อาย ทู เดอะ จูน อ็อฝ แอน แอ็คคอเดียน)
Always on the outside of whatever side there was
(ออลเว ออน ดิ เอ๊าทไซ้ด อ็อฝ ฮว็อทเอฝเออะ ไซด์ แดร์ วอส)
When they asked him why it had to be that way, ” Well, ” he answered, ” just
(เว็น เด อาสคฺ ฮิม วาย อิท แฮ็ด ทู บี แดท เวย์ , ” เวลล , ” ฮี แอ๊นเซ่อร , ” จั๊สท)
because. ”
(บิคอส “)

Larry was the oldest, Joey was next to last.
(ลาร์ลี่ วอส ดิ โอลเอส , โจอี้ วอส เน๊กซท ทู ล๊าสท)
They called Joe ” Crazy, ” the baby they called ” Kid Blast. ”
(เด คอลลํ โจ ” คเรสิ , ” เดอะ เบ๊บี้ เด คอลลํ ” คิด บลาสทํ “)
Some say they lived off gambling and runnin’ numbers too.
(ซัม เซย์ เด ไล้ฝ ออฟฟ แกมบริง แอนด์ รูนนิน นั๊มเบ้อร์ ทู)
It always seemed they got caught between the mob and the men in blue.
(อิท ออลเว ซีม เด ก็อท คอท บีทะวีน เดอะ ม๊อบ แอนด์ เดอะ เม็น อิน บลู)

Joey, Joey,
(โจอี้ , โจอี้ ,)
King of the streets, child of clay.
(คิง อ็อฝ เดอะ สทรีท , ชายลํดํ อ็อฝ เคลย์)
Joey, Joey,
(โจอี้ , โจอี้ ,)
What made them want to come and blow you away?
(ว๊อท เมด เด็ม ว้อนท ทู คัม แอนด์ โบลว์ ยู อะเวย์)

There was talk they killed their rivals, but the truth was far from that
(แดร์ วอส ท๊อล์ค เด คิลล์ แดร์ ไร๊ฝ่อล , บั๊ท เดอะ ทรู๊ธ วอส ฟาร์ ฟรอม แดท)
No one ever knew for sure where they were really at.
(โน วัน เอ๊เฝ่อร์ นยู ฟอร์ ชัวร์ แวร์ เด เวอ ริแอ็ลลิ แอ็ท)
When they tried to strangle Larry, Joey almost hit the roof.
(เว็น เด ทไร ทู สแตงเกิล ลาร์ลี่ , โจอี้ อ๊อลโมสท ฮิท เดอะ รู๊ฟ)
He went out that night to seek revenge, thinkin’ he was bulletproof.
(ฮี เว็นท เอ๊าท แดท ไน๊ท ทู ซี๊ค รีเฝ้นจ , ติ้งกิน ฮี วอส บอลเลดพรูฝ)

The war broke out at the break of dawn, it emptied out the streets
(เดอะ วอร์ บโรค เอ๊าท แอ็ท เดอะ เบร๊ค อ็อฝ ดอว์น , อิท เอ๊มพที่ เอ๊าท เดอะ สทรีท)
Joey and his brothers suffered terrible defeats
(โจอี้ แอนด์ ฮิส บร๊าเท่อรํ ซั๊ฟเฟ่อร์ เท๊อริเบิ้ล ดีฟี๊ท)
Till they ventured out behind the lines and took five prisoners.
(ทิลล์ เด เฝ๊นเจ่อร เอ๊าท บีฮายน์ เดอะ ไลน์ แซน ทุค ไฟฝ พรีสเนอะ)
They stashed them away in a basement, called them amateurs.
(เด สแตช เด็ม อะเวย์ อิน อะ เบซเม็นท , คอลลํ เด็ม อะเมเท่อร)

The hostages were tremblin’ when they heard a man exclaim,
(เดอะ ฮ๊อสเถจ เวอ เทมบลิน เว็น เด เฮิด อะ แมน เอ็กซเคลม ,)
” Let’s blow this place to kingdom come, let Con Edison take the blame. ”
(” เล็ท โบลว์ ดิส เพลส ทู คีงดัม คัม , เล็ท ค็อน Edison เท้ค เดอะ เบลม “)
But Joey stepped up, he raised his hand, said, ” We’re not those kind of men.
(บั๊ท โจอี้ สตอปชฺ อั๊พ , ฮี เร้ส ฮิส แฮนด์ , เซ็ด , ” เวีย น็อท โฑส ไคนด์ อ็อฝ เม็น)
It’s peace and quiet that we need to go back to work again. ”
(อิทซ พี๊ซ แอนด์ ไคว๊เอ้ท แดท วี นี๊ด ทู โก แบ็ค ทู เวิ๊ร์ค อะเกน “)

Joey, Joey,
(โจอี้ , โจอี้ ,)
King of the streets, child of clay.
(คิง อ็อฝ เดอะ สทรีท , ชายลํดํ อ็อฝ เคลย์)
Joey, Joey,
(โจอี้ , โจอี้ ,)
What made them want to come and blow you away?
(ว๊อท เมด เด็ม ว้อนท ทู คัม แอนด์ โบลว์ ยู อะเวย์)

The police department hounded him, they called him Mr. Smith
(เดอะ โพลิ๊ซ ดีพ๊าร์ทเม้นท เฮานด ฮิม , เด คอลลํ ฮิม มีซเทอะ ซมิธ)
They got him on conspiracy, they were never sure who with.
(เด ก็อท ฮิม ออน ค็อนสพีระซิ , เด เวอ เน๊เฝ่อร์ ชัวร์ ฮู วิธ)
” What time is it? ” said the judge to Joey when they met
(” ว๊อท ไทม์ อีส ซิท ” เซ็ด เดอะ จั๊ดจ ทู โจอี้ เว็น เด เม็ท)
” Five to ten, ” said Joey. The judge says, ” That’s exactly what you get. ”
(” ไฟฝ ทู เท็น , ” เซ็ด โจอี้ เดอะ จั๊ดจ เซย์ , ” แด้ท เอ็กแสคทลิ ว๊อท ยู เก็ท “)

He did ten years in Attica, reading Nietzsche and Wilhelm Reich
(ฮี ดิด เท็น เยียร์ ซิน Attica , รีดอิง Nietzsche แอนด์ Wilhelm ไรค)
They threw him in the hole one time for tryin’ to stop a strike.
(เด ธรู ฮิม อิน เดอะ โฮล วัน ไทม์ ฟอร์ ทายอิน ทู สท๊อพ อะ สไทร๊ค)
His closest friends were black men ’cause they seemed to understand
(ฮิส โคลสเอส เฟรน เวอ แบล๊ค เม็น ค๊อส เด ซีม ทู อั๊นเด้อรสแทนด)
What it’s like to be in society with a shackle on your hand.
(ว๊อท อิทซ ไล๊ค ทู บี อิน โซไซ๊ที่ วิธ อะ shackle ออน ยุร แฮนด์)

When they let him out in ’71 he’d lost a little weight
(เว็น เด เล็ท ฮิม เอ๊าท อิน 71 ฮีด ล็อซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล เว๊ท)
But he dressed like Jimmy Cagney and I swear he did look great.
(บั๊ท ฮี เดรส ไล๊ค จิมมี่ Cagney แอนด์ ดาย สแวร์ ฮี ดิด ลุ๊ค เกรท)
He tried to find the way back into the life he left behind
(ฮี ทไร ทู ไฟนด์ เดอะ เวย์ แบ็ค อิ๊นทู เดอะ ไล๊ฟ ฮี เล๊ฟท บีฮายน์)
To the boss he said, ” I have returned and now I want what’s mine. ”
(ทู เดอะ บอส ฮี เซ็ด , ” ไอ แฮ็ฝ รีเทิร์น แอนด์ นาว ไอ ว้อนท ว๊อท ไมน์ “)

Joey, Joey,
(โจอี้ , โจอี้ ,)
King of the streets, child of clay.
(คิง อ็อฝ เดอะ สทรีท , ชายลํดํ อ็อฝ เคลย์)
Joey, Joey,
(โจอี้ , โจอี้ ,)
Why did they have to come and blow you away?
(วาย ดิด เด แฮ็ฝ ทู คัม แอนด์ โบลว์ ยู อะเวย์)

It was true that in his later years he would not carry a gun
(อิท วอส ทรู แดท อิน ฮิส เลทเออะ เยียร์ ฮี เวิด น็อท แค๊รรี่ อะ กัน)
” I’m around too many children, ” he’d say, ” they should never know of one. ”
(” แอม อะราวนฺดฺ ทู เมนอิ ชีลดเร็น , ” ฮีด เซย์ , ” เด เชิด เน๊เฝ่อร์ โนว์ อ็อฝ วัน “)
Yet he walked right into the clubhouse of his lifelong deadly foe,
(เย๊ท ฮี ว๊อล์ค ไร๊ท อิ๊นทู เดอะ clubhouse อ็อฝ ฮิส ไลฟ์ลอง เดดลิ โฟ ,)
Emptied out the register, said, ” Tell ’em it was Crazy Joe. ”
(เอ๊มพที่ เอ๊าท เดอะ รีจิ๊สเตอร์ , เซ็ด , ” เทลล เอ็ม อิท วอส คเรสิ โจ “)

One day they blew him down in a clam bar in New York
(วัน เดย์ เด บลู ฮิม เดาน อิน อะ คแล็ม บาร์ อิน นิว ยอค)
He could see it comin’ through the door as he lifted up his fork.
(ฮี เคิด ซี อิท คัมอิน ทรู เดอะ ดอร์ แอส ฮี ลิฟท อั๊พ ฮิส ฟ๊อร์ค)
He pushed the table over to protect his family
(ฮี พุช เดอะ เท๊เบิ้ล โอ๊เฝ่อร ทู โพรเท๊คท ฮิส แฟ๊มิลี่)
Then he staggered out into the streets of Little Italy.
(เด็น ฮี ซแทกเกอะ เอ๊าท อิ๊นทู เดอะ สทรีท อ็อฝ ลิ๊ทเทิ่ล อีทอะลิ)

Joey, Joey,
(โจอี้ , โจอี้ ,)
King of the streets, child of clay.
(คิง อ็อฝ เดอะ สทรีท , ชายลํดํ อ็อฝ เคลย์)
Joey, Joey,
(โจอี้ , โจอี้ ,)
What made them want to come and blow you away?
(ว๊อท เมด เด็ม ว้อนท ทู คัม แอนด์ โบลว์ ยู อะเวย์)

Sister Jacqueline and Carmela and mother Mary all did weep.
(ซิ๊สเท่อร์ Jacqueline แอนด์ Carmela แอนด์ ม๊าเธ่อร์ แมริ ออล ดิด วีพ)
I heard his best friend Frankie say, ” He ain’t dead, he’s just asleep. ”
(ไอ เฮิด ฮิส เบ๊สท์ เฟรน เฟรงคี เซย์ , ” ฮี เอน เด้ด , อีส จั๊สท อะสลี๊พ “)
Then I saw the old man’s limousine head back towards the grave
(เด็น นาย ซอว์ ดิ โอลด์ แมน ลีมอุสีน เฮด แบ็ค ทูวอด เดอะ เกรฝ)
I guess he had to say one last goodbye to the son that he could not save.
(ไอ เกสส ฮี แฮ็ด ทู เซย์ วัน ล๊าสท กู๊ดบาย ทู เดอะ ซัน แดท ฮี เคิด น็อท เซฝ)

The sun turned cold over President Street and the town of Brooklyn mourned
(เดอะ ซัน เทิร์น โคลด์ โอ๊เฝ่อร เพร๊สซิเด้นท สทรีท แอนด์ เดอะ ทาวน์ อ็อฝ บรูกคิน โมน)
They said a mass in the old church near the house where he was born.
(เด เซ็ด อะ มาซ ซิน ดิ โอลด์ เชิร์ช เนียร์ เดอะ เฮ้าส แวร์ ฮี วอส บอน)
And someday if God’s in heaven overlookin’ His preserve
(แอนด์ ซัมเดย์ อิ๊ฟ ก๊อด ซิน เฮ๊ฝเฝ่น overlookin ฮิส พรีเซิ๊ร์ฝ)
I know the men that shot him down will get what they deserve.
(ไอ โนว์ เดอะ เม็น แดท ฌ็อท ฮิม เดาน วิล เก็ท ว๊อท เด ดิเสิฝ)

Joey, Joey,
(โจอี้ , โจอี้ ,)
King of the streets, child of clay.
(คิง อ็อฝ เดอะ สทรีท , ชายลํดํ อ็อฝ เคลย์)
Joey, Joey,
(โจอี้ , โจอี้ ,)
What made them want to come and blow you away?
(ว๊อท เมด เด็ม ว้อนท ทู คัม แอนด์ โบลว์ ยู อะเวย์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Joey คำอ่านไทย Bob Dylan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น