เนื้อเพลง Moonshadow คำอ่านไทย Mandy Moore

One, two, three
( วัน , ทู , ทรี)
Hey, hey, oh
(เฮ , เฮ , โอ)

I’m bein’ followed by a moonshadow
(แอม บีนโพล ฟ๊อลโล่ว บาย อะ moonshadow)
Moonshadow
(Moonshadow)
Moonshadow
(Moonshadow)
Leapin and hoppin’ on a moonshadow
(Leapin แอนด์ โฮ๊พปิน ออน อะ moonshadow)
Moonshadow
(Moonshadow)
Moonshadow
(Moonshadow)

And if I ever lose my hands
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย เอ๊เฝ่อร์ ลู้ส มาย แฮนด์)
Lose my plough
(ลู้ส มาย พเลา)
Lose my land
(ลู้ส มาย แลนด์)
Oh if I ever lose my hands
(โอ อิ๊ฟ ฟาย เอ๊เฝ่อร์ ลู้ส มาย แฮนด์)
Oh if, I won’t have to work no more
(โอ อิ๊ฟ , ไอ ว็อนท แฮ็ฝ ทู เวิ๊ร์ค โน โม)

And if I ever lose my eyes
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย เอ๊เฝ่อร์ ลู้ส มาย อาย)
If my colours all run dry
(อิ๊ฟ มาย คัลเออะ ซอร์ รัน ดราย)
Yes if I ever lose my eyes
(เย็ซ อิ๊ฟ ฟาย เอ๊เฝ่อร์ ลู้ส มาย อาย)
Oh if, I won’t have to cry no more
(โอ อิ๊ฟ , ไอ ว็อนท แฮ็ฝ ทู คราย โน โม)

I’m bein’ followed by a moonshadow
(แอม บีนโพล ฟ๊อลโล่ว บาย อะ moonshadow)

And if I ever lose my legs
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย เอ๊เฝ่อร์ ลู้ส มาย เล้ก)
I won’t moan, and I won’t beg
(ไอ ว็อนท โมน , แอนด์ ดาย ว็อนท เบ๊ก)
Yes if I ever lose my legs
(เย็ซ อิ๊ฟ ฟาย เอ๊เฝ่อร์ ลู้ส มาย เล้ก)
Oh if, I won’t have to walk no more
(โอ อิ๊ฟ , ไอ ว็อนท แฮ็ฝ ทู ว๊อล์ค โน โม)

And if I ever lose my mouth
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย เอ๊เฝ่อร์ ลู้ส มาย เม๊าธ)
All my teeth
(ออล มาย ทีท)
North and south
(น๊อร์ธ แอนด์ เซ๊าธ)
Yes if I ever lose my mouth
(เย็ซ อิ๊ฟ ฟาย เอ๊เฝ่อร์ ลู้ส มาย เม๊าธ)
Oh if, I won’t have to talk
(โอ อิ๊ฟ , ไอ ว็อนท แฮ็ฝ ทู ท๊อล์ค)

Did it take long to find me?
(ดิด ดิท เท้ค ลอง ทู ไฟนด์ มี)
I asked the faithful light
(ไอ อาสคฺ เดอะ เฟธฟุล ไล๊ท)
Did it take long to find me?
(ดิด ดิท เท้ค ลอง ทู ไฟนด์ มี)
And are you gonna stay the night?
(แอนด์ อาร์ ยู กอนนะ สเทย์ เดอะ ไน๊ท)

I’m bein’ followed by a moonshadow
(แอม บีนโพล ฟ๊อลโล่ว บาย อะ moonshadow)
Moonshadow
(Moonshadow)
Moonshadow
(Moonshadow)
Leapin and hoppin’ on a moonshadow
(Leapin แอนด์ โฮ๊พปิน ออน อะ moonshadow)
Moonshadow
(Moonshadow)
Moonshadow
(Moonshadow)

Moonshadow
(Moonshadow)
Moonshadow
(Moonshadow)
Moonshadow
(Moonshadow)
Moonshadow
(Moonshadow)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Moonshadow คำอ่านไทย Mandy Moore

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น