เนื้อเพลง I Wish Every Day Could Be Like Christmas คำอ่านไทย Bon Jovi

What time is it baby, is it that time again
( ว๊อท ไทม์ อีส ซิท เบ๊บี้ , อีส ซิท แดท ไทม์ อะเกน)
When snow will be falling, friends will be calling
(เว็น สโนว์ วิล บี ฟ๊อลิง , เฟรน วิล บี คอลลิง)
You know it’s time when, there’ll be carolers singing Silent Night
(ยู โนว์ อิทซ ไทม์ เว็น , เดอะเรล บี carolers ซิงกิง ไซ๊เล่นท ไน๊ท)
I love when they sing, the feeling it brings
(ไอ ลัฝ เว็น เด ซิง , เดอะ ฟีลอิง อิท บริง)
It’s warm as a fire is bright
(อิทซ วอร์ม แอส ซา ไฟเออะร อีส ไบร๊ท)

Soon there’ll be toys for good girls and boys
(ซูน เดอะเรล บี ทอย ฟอร์ กู๊ด เกิร์ล แซน บอย)
And reindeer are heading our way
(แอนด์ เรนเดีย อาร์ เฮดอิง เอ๊า เวย์)
Yes, and Santa will come down the chimney above
(เย็ซ , แอนด์ แซนดา วิล คัม เดาน เดอะ ชีมนิ อะโบ๊ฝ)
There’s one thing I wanted to say
(แดร์ วัน ทริง ไอ ว้อนท ทู เซย์)

I wish every day could be like Christmas
(ไอ วิ๊ช เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ เคิด บี ไล๊ค ครีซมัซ)
And if I could have one wish come true
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย เคิด แฮ็ฝ วัน วิ๊ช คัม ทรู)
I wish every day could be, full of peace and harmony
(ไอ วิ๊ช เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ เคิด บี , ฟูล อ็อฝ พี๊ซ แอนด์ ฮาโมะนิ)
I wish every day could be like Christmas, I do
(ไอ วิ๊ช เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ เคิด บี ไล๊ค ครีซมัซ , ไอ ดู)

I saw a child sit with old Mr. Clause,
(ไอ ซอว์ อะ ชายลํดํ ซิท วิธ โอลด์ มีซเทอะ คลอส ,)
Looked him in the eye and he asked old Santa what peace on earth was
(ลุ๊ค ฮิม อิน ดิ อาย แอนด์ ฮี อาสคฺ โอลด์ แซนดา ว๊อท พี๊ซ ออน เอิร์ทร วอส)
Now the old man grew cautious, on how he would say
(นาว ดิ โอลด์ แมน กรู คอฌัซ , ออน ฮาว ฮี เวิด เซย์)
That it’s the greatest gift what you could give, every day
(แดท อิทซ เดอะ เกสเดด กิฟท ว๊อท ยู เคิด กี๊ฝ , เอ๊เฝอร์รี่ เดย์)

I wish every day could be like Christmas
(ไอ วิ๊ช เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ เคิด บี ไล๊ค ครีซมัซ)
And if I could have one wish come true
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย เคิด แฮ็ฝ วัน วิ๊ช คัม ทรู)
I wish every day could be, full of peace and harmony
(ไอ วิ๊ช เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ เคิด บี , ฟูล อ็อฝ พี๊ซ แอนด์ ฮาโมะนิ)
I wish every day could be like Christmas, I do
(ไอ วิ๊ช เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ เคิด บี ไล๊ค ครีซมัซ , ไอ ดู)

Now the mistle-toes and the house of Lords
(นาว เดอะ มิสเตว โท แซน เดอะ เฮ้าส อ็อฝ หลอร์ด)
All the world seems at ease tonight
(ออล เดอะ เวิลด ซีม แอ็ท อี๊ส ทูไน๊ท)
And all that I ask when these precious moments pass
(แอนด์ ออล แดท ไอ อาสคฺ เว็น ฑิส พรีเชี๊ยส โม๊เม้นท เพซ)
Is why can’t every day be so bright
(อีส วาย แค็นท เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ บี โซ ไบร๊ท)

I wish every day could be like Christmas
(ไอ วิ๊ช เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ เคิด บี ไล๊ค ครีซมัซ)
And if I could have one wish come true
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย เคิด แฮ็ฝ วัน วิ๊ช คัม ทรู)
I wish every day could be, full of peace and harmony
(ไอ วิ๊ช เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ เคิด บี , ฟูล อ็อฝ พี๊ซ แอนด์ ฮาโมะนิ)
I wish every day could be like Christmas, I do
(ไอ วิ๊ช เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ เคิด บี ไล๊ค ครีซมัซ , ไอ ดู)
Honest I do, yes I do now
(อ๊อนเน็สท ไอ ดู , เย็ซ ซาย ดู นาว)
Very merry Christmas
(เฝ๊รี่ เม๊อร์รี่ ครีซมัซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Wish Every Day Could Be Like Christmas คำอ่านไทย Bon Jovi

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น