เนื้อเพลง A Christmas Prayer (Joy To The World) คำอ่านไทย Jonas Brothers

Every year at Chistmas
( เอ๊เฝอร์รี่ เยียร์ แรท Chistmas)
All I can see
(ออล ไอ แคน ซี)
Are pictures of the things I want
(อาร์ พิ๊คเจ้อร์ อ็อฝ เดอะ ทริง ซาย ว้อนท)
Around the tree
(อะราวนฺดฺ เดอะ ทรี)
But this year’s a little different
(บั๊ท ดิส เยียร์ ซา ลิ๊ทเทิ่ล ดีฟเฟอะเร็นท)
I’m not thinking of myself
(แอม น็อท ติ้งกิง อ็อฝ ไมเซลฟ)
So my prayer for this Christmas
(โซ มาย พเรเออะ ฟอร์ ดิส ครีซมัซ)
Is for somebody else
(อีส ฟอร์ ซัมบอดี้ เอ๊ลส)

So I pray Joy
(โซ ไอ เพรย์ จอย)
To the world
(ทู เดอะ เวิลด)
Peace for every boy and girl
(พี๊ซ ฟอร์ เอ๊เฝอร์รี่ บอย แอนด์ เกิร์ล)

God, I know you’re listening
(ก๊อด , ไอ โนว์ ยัวร์ ลิเซินนิง)
And you can hear
(แอนด์ ยู แคน เฮียร)
The need of every broken heart
(เดอะ นี๊ด อ็อฝ เอ๊เฝอร์รี่ บโรเค็น ฮาร์ท)
And all their tears
(แอนด์ ออล แดร์ เทียร์)
I don’t have a lot to offer
(ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ อะ ล็อท ทู อ๊อฟเฟ่อร์)
Just this one simple prayer
(จั๊สท ดิส วัน ซิ๊มเพิ่ล พเรเออะ)
That this Christmas everyone would know
(แดท ดิส ครีซมัซ เอ๊วี่วัน เวิด โนว์)
Somebody cares
(ซัมบอดี้ แคร์)

So I pray Joy
(โซ ไอ เพรย์ จอย)
To the world
(ทู เดอะ เวิลด)
Peace for every boy and girl
(พี๊ซ ฟอร์ เอ๊เฝอร์รี่ บอย แอนด์ เกิร์ล)
Hope when life is hard
(โฮพ เว็น ไล๊ฟ อีส ฮาร์ด)
Light when everything seems dark
(ไล๊ท เว็น เอ๊วี่ติง ซีม ด๊าร์ค)
I pray that every hungry soul
(ไอ เพรย์ แดท เอ๊เฝอร์รี่ ฮั๊งกรี้ โซล)
Will be fed and will be warm
(วิล บี เฟ็ด แอนด์ วิล บี วอร์ม)
That not a single, solitary child
(แดท น็อท ดา ซิ๊งเกิ้ล , ซอลอิเทริ ชายลํดํ)
Would suffer harm
(เวิด ซั๊ฟเฟ่อร์ ฮาร์ม)
And that wars would find their ending
(แอนด์ แดท วอร์ เวิด ไฟนด์ แดร์ เอนดิง)
As we take another view
(แอส วี เท้ค อะน๊าเทร่อร์ ฝิว)
My hope is that this Christmas prayer
(มาย โฮพ อีส แดท ดิส ครีซมัซ พเรเออะ)
Would somehow come true
(เวิด ซัมฮาว คัม ทรู)

I pray
(ไอ เพรย์)
Humanity would rise
(ฮิวแมนอิทิ เวิด ไร๊ส)
And join with me
(แอนด์ จอย วิธ มี)
And together we’ll sing
(แอนด์ ทูเก๊ทเธ่อร์ เวลล ซิง)

Joy To the World [To all the world]
(จอย ทู เดอะ เวิลด [ ทู ออล เดอะ เวิลด ])
Peace for every boy and girl [for every boy and girl]
(พี๊ซ ฟอร์ เอ๊เฝอร์รี่ บอย แอนด์ เกิร์ล [ ฟอร์ เอ๊เฝอร์รี่ บอย แอนด์ เกิร์ล ])
[Talking bout hope] Hope when life is hard [when life is hard]
([ ทอคอิง เบาท โฮพ ] โฮพ เว็น ไล๊ฟ อีส ฮาร์ด [ เว็น ไล๊ฟ อีส ฮาร์ด ])
Light when everything seems dark
(ไล๊ท เว็น เอ๊วี่ติง ซีม ด๊าร์ค)

I pray that [I pray] every hungry soul
(ไอ เพรย์ แดท [ ไอ เพรย์ ] เอ๊เฝอร์รี่ ฮั๊งกรี้ โซล)
Will be filled and will be warm
(วิล บี ฟิลล แอนด์ วิล บี วอร์ม)
[Not a single child] That not a single, solitary child
([ น็อท ดา ซิ๊งเกิ้ล ชายลํดํ ] แดท น็อท ดา ซิ๊งเกิ้ล , ซอลอิเทริ ชายลํดํ)
Would suffer harm [Never suffer harm]
(เวิด ซั๊ฟเฟ่อร์ ฮาร์ม [ เน๊เฝ่อร์ ซั๊ฟเฟ่อร์ ฮาร์ม ])

And that wars would find their ending
(แอนด์ แดท วอร์ เวิด ไฟนด์ แดร์ เอนดิง)
As we take another view [As we take another view]
(แอส วี เท้ค อะน๊าเทร่อร์ ฝิว [ แอส วี เท้ค อะน๊าเทร่อร์ ฝิว ])
My hope is that this Christmas prayer
(มาย โฮพ อีส แดท ดิส ครีซมัซ พเรเออะ)
Would somehow come true
(เวิด ซัมฮาว คัม ทรู)

Joy To the World
(จอย ทู เดอะ เวิลด)
Peace for every boy and girl
(พี๊ซ ฟอร์ เอ๊เฝอร์รี่ บอย แอนด์ เกิร์ล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A Christmas Prayer (Joy To The World) คำอ่านไทย Jonas Brothers

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น